Chceš podpořit tento kanál? Staň se PATRONEM!

#256 Tesla Suchá Elektroda TLF#2 | Teslacek

Na webu teslacek.tv najdete také prémiový obsah, který je dostupný celé komunitě. Chcete se stát členem komunity? Informace jak na to naleznete v článku podpora tvorby.

Video obsah čepaný z kanálu @The Limiting Factor

Automatický transcript

Minuta: 0
Ahoj všem, zdraví vás tesláček, máme to další video ze seriálu videí od The limiting Factor, který se zabývá do hloubky bateriemi Tesly, takže dnešní video se bude týkat výroby suchou cestou nebo je drahý baterie elektroauta. Tak pojďme na to no a teď teda se pojďme podívat na to, jak vlastně vypadá ta výroba elektrody mokrou cestou. Tady v tomhle tom případě si budeme bavit o katodě, ale nicméně principiálně je to stejný, takže tady na tomhle tom videu uvidíte v detailu pod mikroskopem si nějak vypadá ta katoda to modrý, co tady vidíte. Tak to je vlastně ty ty modré kuličky. Tak to je materiál katody jo, to je vlastně teto nosné médium, v kterým se ukládá ta energie ve formě John.
Minuta: 1
No a jenom aby jsme si udělali nějaký měřítko. Tak ty ty modré kuličky jsou zhruba ve velikosti červených krvinek, ty černé malé kuličky. Tak to je to jsou uhlíkový částice. To je něco, co umožňuje přenosu právě elektrické energie v rámci té katori, to znamená Mezi těmi modrýma kuličkama, aby aby ty ionty mohli putovat. Tak tomu jsou potřeba tyhle ty černé kuličky, což jsou vlastně uhlíkový částice, které Umožňují, aby ty ionty putovaly je právě skrz tu elektrodu. No a to bílý co tady vidíte, který tak jako ne konzistentně nebo tak jako Random náhodně pokrývá vlastně ty modrý koule. Tak to je po jídlo, které to celý drží dohromady, který právě je obsažený v tom rozpouštědle při té mokré cestě. Zabte
Minuta: 2
rozpouštědlo, tak je to má v sobě ten vandr. Smíchá se to s těma dle jakosti materiálem ty katody a s těmi uhlíkovými částicemi a vlastně pak díky. Tomu se to jakoby takhle spojí už ne to a tohle je výsledek vlastně, který potom vidíte. V té finální v tom finálním jako produktu pod mikroskopem. No a teď když si to jako trošku rozebereme víc do hloubky, tak asi začneme vidět už Kde je vlastně ten problém. Proč jako To není úplně ideální. Protože samozřejmě tady si jistě všimnete, že jsou oblasti, kde jsou pokrytou pokryté bílým pojidlem problém. Zkrátka je, že to pojidlo je izolant je elektrický izolant. To znamená že přesto pojidlo s nepřenášejí ty ionty. Takže tady Vidíme,
Minuta: 3
že konkrétně tam ukazují, tak tady máme krásnou ukázku toho, že tady máme docela velký problém, protože máme vlastně dvě ty modrý koule to zná to je to je to, kde je úklid a ukrytá ta energie a je jedna ta modrá koule je pokrytá přesně v tom místě toho styku je pokrytá tím po jídlem jsou tam sice ty černý kuličky, že jo ty ty uhlíkový částice, které nám to spojují s tou druhou koulí, ale bohužel Asi díky tomu, že to je vlastně za izolované. Tak tudy nám Ty jo ty vlastně nemůžou protékat obráceně tam potom Máme Druhý problém kde Vidíme, že tady je situace, kde máme jako připojenou vlastně to tu modrou, že jo. To ten materiál ty katody. Máme tam ty uhlíky, ale není tam zase to po jídlo. Takže tady se dostáváme do
Minuta: 4
situace, že totiž s každým vlastně tím nabíjením a vybíjením se ten materiál trošičku hejbe ve chvíli, kdy tam máme víc v tom materiálu. Máme víc křemíku, tak se to hejbe výrazně, takže dochází vlastně k nějakému jako malému pohybu vlastně toho materiálu. To znamená že ten Binder to to jako lepidlo jo tento pojidlo, který to spojuje, tak je právě dělá tu důležitou funkci toho, aby to celý drželo pohromadě. I když vlastně se to nabíjí a vybíjí. To znamená, že tady v tomhle tom místě toho spoje. Kde tady vlastně to lepidlo chybí, tak tady potom bude docházet k tomu, že právě tím nabíjením a vybíjením se bude docházet vlastně ke ztrátě toho spoje a bude docházet právě k degradaci té baterie vlastně díky tomu, takže tady Vidíme, že to jsou ty nevýhody toho spoje tou. Mokrou cestou. Proč vlastně
Minuta: 5
ty baterie nejsou tak dokonalé a kde jsou ty prostory na tom zlepšení právě toho dostat. A z tě z toho materiálu vyšší kapacity, jo, protože ty materiály samozřejmě v čisté formě mají daleko vyšší schopnost uložení elektrické energie, než mi z nich dneska dostala a tohle jsou právě ty důvody, proč se tomu tak děje. No a teď se podíváme na to, jak to vypadá, když se to dělá tou suchou cestou a myslím si, že tady už není potřeba toho moc vysvětlovat, protože asi velmi Jasně vidíte, v čem jsou ty výhody, protože tady najednou Vidíme, že ty modré koule to znamená ten materiál, který obsahuje vlastně tu energii. Taky je velmi dobře propojen s ostatními koulemi právě těma uhlíkovými kuličkami, které jsou velmi dobře spojení. Zatím pojidlem zatím
Minuta: 6
vandrem a drží to tím pádem všechno pohromadě a může docházet daleko lépe a z těch přenosu elektrické energie. To znamená že vlastně Máme dvě výhody v jednom jo. Jedna. Výhoda je že nebo v podstatě tři, protože jedna Výhoda je že nemáme vlastně zakrytý zbytečně plochy těch částic, které obsahují tu energii, tak ne nemáme zakrytý izolantem zbytečně 2. Výhoda je že vlastně Máme přesně tam, kde potřebujeme, tak máme ty uhlíkový částice drtí v Číně. To znamená, že tím pádem jako dochází k maximálnímu využití té plochy toho spojení vlastně těch částic a třetí Výhoda je, že samozřejmě je tam tam, kde je potřeba. To znamená v těch plocha, kde se to dotýká, tak tam je. Toho Binder u toho pojď si ho materiálu
Minuta: 7
nejvíc. To znamená, že samozřejmě velmi velmi logicky to bude držet lépe pohromadě, to jsou Hlavní výhody vlastně ty výroby suchou cestou a chemický benefity suché cesty, jak vypadá ta výroba elektrody mokrou cestou. Jak to vypadá, když se to dělá tou suchou cestou to má vlastně dvě výhody. V jednom drží to lépe pohromadě a zároveň to má nižší elektrický odpor, když víme teda tenhle ten základ, tak můžeme postoupit dál. To znamená, že teď jde o to, že Tesla má na výběr jakým způsobem může ještě ke všemu jako míchat tyhle ty materiály chvíli, kdy my pracujeme si na bateriemi a je tam právě vysoký elektrický odpor, tak vlastně ty baterie se díky tomu zahřívají. A díky tomu, potom se snižuje jejich výkon.

Předchozí video

Týden s Tesláčkem - Pondělí

Další video

Týden s Tesláčkem - Úterý