Celý záznam je dostupný na PATREONU

SAŠA UHLOVÁ: Romové chtějí pracovat, ale nevyplatí se jim to…

Saša Uhlová je redaktorka a reportérka a2larm. Dlouhodobě se věnuje tématu chudoba a exekuce. Možná znáte film “Hranice práce”, kde si vyzkoušela práci na těch nejhůře placených pozicích. Mimo jiné zná dopodrobna problematiku Romů v ČR. Jak je správně oslovovat? Je třeba romské děti učit trošku jinak? A co říká na Čunkovo: “Kdo nechce pracovat, ať nejí”?

ĆLÁNKY SAŠI UHLOVÉ

Automatický transcript

Minuta: 0
Dámy a pánové dnešním hostem na StandaShow je Saša Uhlová redaktorka reportérka alarm.cz. Ahoj vítám tě. Ahoj, já jsem se do tebe dočetl, že ty jsi Vystudovala romistika na filozofické a Tak chceš ten správný člověk, možná, kterého se mám zeptat mám říkat cigán a nebo Rom? Já myslím, že je tady jako obojí se dá v nějaké situaci použít, ale pokud se budeme takhle takhle říkat Romové a proč? Protože to slovo cikán cigán je jednak teda apelativum. Což znamená, že to je vlastně jakoby slovo, který jsem vymyslel, že ostatní pro tu skupinu a je to takový jakoby Trend ve světě, že různé skupiny jakoby mají označení jako nazývají, oni sami auto nemá pocit, že jakoby svět se vyvíjí a prostě Dáváme si jako vzájemně nějakou úctu a respekt. nemluvíme
Minuta: 1
takhle jakoby jak jsme přišli mluvilo o lidech kteří jsou třeba nějaký handicap tak taky také stejně tak jako by to vzdáváme třeba tím že tu skupinu nazýváme tak jak ona se sama nazývá No právě já jsem slyšel že oni sami vlastně navzájem se říká cigáni No ještě je slovo cikán není tam je prostě no s medem který označuje a jsem při mě když se jakoby tě nebaví baví mezi sebou česky tak často používají jsou cigáni nikoliv cikán říkám je horší je cigáni slovensky a protože asi 90% kterých žijí na našem území a nebo ještě vlastně víc také pocházejí ze Slovenska odkud přišli po válce tak jakoby jestli slovenštiny a je to i nějaké jakoby znak toho odlišení se od toho cikán který používají ti Češi jestli jestli rozumím ale jde to něco takového Když
Minuta: 2
já bych ti řekla Hele, klidně mi říkej prcku, protože mě tři metry 50, ale nechtěla bych, abys mi tak oslavoval tady jako nebo prostě tak bych se třeba nechal schovat mezi přáteli, ale pak by mě vadilo, kdy mě tak někde hostoval v televizi, takže jako podstatě je to taky jako všechno i to třeba jsi si tykáme nebo vy k My věci nějaký domluvy a pokud ta domluva není, tak je to být i prostě být slušný. Jo rozumím. Takže když mám kamaráda s kterým prostě se bavíme a říkal jim, že cigána mu to nevadí, tak v pohodě, když se bavíme obecně třeba od té skupiny, tak je dobrý říkat Romové, abychom byli slušný, ještě je to tak, že jsem přestal domů. Ty víš, že mi to jakoby Nevadí, když jim to někdy vadí, ale myslím si, že jim to mnohem víc vadí ve chvíli, kdy je tam jakoby ten hanlivý ten který tam ale já jsem přivez a rovnou. Jo jako, že tím přesně to slovo tak jakoby ten negativní náboj nezmizí. Pokud člověk nemá rád a dává to tím najevo, takže to jakoby to hlavně jakoby co vlastně jakoby ty lidi uráží. Pokud skoby Oni
Minuta: 3
se narodil, jak je domluvený můžou za to, teď se jakoby neustále celý ti nějaké nějaké odsudky, tak jsou na cestě alergičtí. Už o tom celém významu. Prostě tohle Ok. Hele, myslíš si, že ne v Dalo by se říct, že Česká republika je lidé v České republice, že jsou rasisté. Dneska je to nemám ty paušalizace ráda, protože stejně tak jako bych řekla, že všichni krásně zpívají. Protože to není pravda, tak bych jim to říkal ano, ale spíš si myslím, že ne, že by to dali bylo, tak nějak jim agena, tak je to tím, že se hodně v dutinách zpívá kulturní zážitek. A stejně tak prostě takhle to vůbec nedokážu říct a ten rasismus má tisíc podob a Někdy je to tak, že ty lidi mají pocit jakoby rasistické výroky, ale pak se třeba chovají. Normálně
Minuta: 4
jakoby ke svým sousedům rovnou nebo spolupracovníkům taky. Co tím myslíš třeba nevím, že mi někdo řekne, jo. Sháním mě prostě jako štvou a tohle je přivezu šťastný nějak jakoby demonstrace, ale pak se ukáže, že má prsty kolegy v práci a že úplně s nimi jakoby normálně vychází a neponižuj a a jo, jako že člověk, který má humanistických reklamace může být ten kdo potom, když přijde na lámání chleba, tak by někoho poslal do koncentráku a člověk který nadává na Romy mi mohl být ten kdo by se někoho zastal. Jo jako, že že prostě to má tolik vrstev od toho jakoby jak mluvíme o toho, jak jednáme o to, jak přistupujeme k jednotlivým lidem, že když se řekne rasista, tak je to strašně jako to je tak obecný, že vlastně já nevím úplně co si pod tím představit taky rasista jako nemám. Úplně ráda. Byly ty nechceš? A považuji jakoby za nafoukaný, ale jako vím, že když potkám nějakého tady, takže nebudu a priori si
Minuta: 5
to jako ale mám nějakou prostě jako nějaký přesunech vůči jakoby ty tak já nemám rád Francouze zase já miluju, ale tak to vlastně znamená, že rasismus a nějaké přirozený částečně ne. tak nějak jakoby Nedůvěra k neznámému nebo k odlišnému nebo jako nechuť jako asi do nějaké míry a na druhou stranu potom zase se do ní poznávají dobře že moje děti jsou od malička v kontaktu se svými dětmi Nebo jsi doma a vůbec vlastně neviděli ten rozdíl jo takže přirozený to je když jakoby nejsou v tom kontaktu a je to daleko a vytváří se o tom nějaký mít i tak řekl bych chtěla vidět a neměla bych jiný názor Viděla jsi dokument svět podle Daliborka Nečetl jsem na něj spoustu recenze. No tak tam mám ten daliborek ten byl jako silně protiromské řekněme a vlastně překvapilo, že potom tam vlastně na Jak vám sedí v nějakém kolegu v práci, které je Roman
Minuta: 6
normálně. Spolu prostě chlastají a jsou úplně v pohodě, takže to je možná ten rozdíl mezi deklaraci. A potom tu praxi, že Hele já jsem se dočetl, že dočetl, že Romové tak vlastně přišli do Evropy. Už jsi ve 14
Minuta: 7
Kuby usadit třeba na Moravě a stěží rodin, pak jako sešli vysokoškolsky vzdělané lidi. Jo, oni to byly ty čeští Romové, ale vlastně ty obce je nechtěli tam jako aby tam byl, takže když Neko nebydleli, tak těžko mohli jakoby studovat, tak to máme těsně před válkou, pak přišla druhá světová válka, tak asi je všeobecně známý, že Hitler se pokusili domy vyhladit, což znamenalo Wiki pro český rovný teda skutečný vyhlazení. Protože jich přežilo necelých 600 spojka t7100. Dej mi to znamenalo, že v osadách, kde jsem měl jakoby zděné domy, tak tam daleko jakoby vyhláška, že se museli odstěhovat dva kilometry vesnic, takže se Stěhovali vlastně jakoby většinou tak nějak postavených domů prostě do lesa, kde jsi postavy nějaké šaty vše takže udělal jakoby velký krok zpátky. No a pak přišlo, tak co komunismus politika
Minuta: 8
asimilace, která mnoha lidem pomohla a vlastně strašně moc domů je asi milovaných a mi o tom nevíme. Jo nebo já o tom vím. Protože jich jako vsedě tisíce znám, jak jezdím. Věnuj se tomu 20 let nějak. A je to prostě Takže třeba víc než polovina ještě skutečně jakoby integrovaných způsobem, jako že si že úplně normálně No a potom ale spousta jakoby z nich jakoby během, že třeba například Jak vznikl zvláštní školy jako za toho komunismu, že tenhle že když byl velmi represivní a mohlo to vzdělání poskytnu, tak na to rezignoval velmi záhy a vlastně ty děcka vycházely ze zvláštních škol a nemohli pokračovat někam dál, což jako třeba za toho komunismu tolik jako by nevadilo, protože Kde dělají nějakou fyzickou práci, ale proto se 89 byli první, kdo to úplně nekvalifikovanou práci přišel, že jste o bydlení, protože prostě nechápali rozdíl stejně jako mnozí další mezi tím, že vlastní byt nebo velmi
Minuta: 9
častý bylo, že někdo za 30000 a oni opustili ten byt a pak jsem šel nějakého kolotoče do toho přišly exekuce. Jo a tak dál a tak dál. Takže jakože my tady někdy byly podmínky jako třeba já nevím ve Švédsku nebo ve Finsku nějaký jako dvě generace, že skutečně docházelo k nějaké normální integrace. Bez nějaké silné deprese, co tady vlastně nebylo to jako možná začíná teď kolik myslíš, že je třeba těch generací na tu a simulace, tak někdy to jde strašně rychle, jo. Já znám, že se spousta lidí, kteří přijeli ze Slovenska, když jim bylo třeba pět šest let neuměli ani slovo česky. Její rodiče. Neměli ani slovensky mluvili třeba jenom maďarsky a romsky a který vystudoval vysokou školu, jo, takže spíš jde o to, takže to může bejt 1 gen. Ale jde o to, jaký jsou ty podmínky strašně nezáleželo na tom na jakého padly učitele jo, že jakoby za mnoha příběhy tý úspěšný integrace. Co jí prostě dobrá škola dobrý učitel. Já jsem slyšel a teď nemyslela nějaká Urbanstore
Minuta: 10
a jestli stará neděje, že právě někdy rodiče na romských dětí, tak vlastně třeba nechci, aby chodili do té školy a dokonce, že je tam i ten proti systémový jako pohled, že vlastně ani pracovat jako nechoďte a tak jet. Je to děs a to nebo je to prostě jenom povídačka jednak jako přeje a taky úplně nechce do školy, ale všeobecně velmi dobrý Point a mám jakoby ty instituce prostě nějaký jako velký odstup s tím, že Spusť deka je jakoby, že je to vzdělání pro děti. Chtějí byl k částce, ale to neumím vůbec pomoct jo, nikdy by se zhruba ve třetí třídě se ztrácejí, protože mají zvláštní školy. A já si teda jsi přesně tak. Už pátý, ale naštěstí mám kolem sebe hodně lidí, který s tou matematikou nebo s něčím pomůžou těm mým dětem pro děti rodiče se s nimi nemůžou učit. Jako to je opravdu
Minuta: 11
složité, jo, jako já jsem tomu, že mám ty děti hodně a mají Různé problémy. Nejde mi to tak zvaně samo, tak si na to narážím, že jako tak všechny dějepis a já tohle to mi jde, ale třeba ani ta čeština a to se živím psaním, tak to co oni chtějí jakoby na té základní škole, tak je podobně prostě složitě a neumím to vysvětlit, takže to jakoby jedna věc. Další věc je, že jedu domů, ta hodnota toho vzdělání elimu těch skutečně Koby chudých a sociálně vyloučených ta hodnota rozdělání tam jakoby není jo. To je pravda, že jako úplně nechápu, že to je nějaká vstupenka do lepšího světa, že si to jsou to, ale i jako podmínky, že jsi jak kdyby to dítě jakoby se učilo a ta škola by mu pomáhala. Také ale Oni bydlí všichni v jedné místnosti a jako nedá se tam jako kde učit, takže jakoby je to je to jedno k druhému jo, ale pak se to jsem ještě spousta dámské rodičů, který ty děti i když sami úplně nevzdělaní, tak je prostě jako přitáhli
Minuta: 12
a ty děcka studiu na vysokých školách. Teď jsem dělal ten takový rozvedené rodiče taky prostě může být i negramotný než ty a přesto dokážou jakoby to nějak pochopit. A ty děti prostě jako hlídat ty známky i to, ale tím asi ty lyže jsou na tom hůř sociálně, tak tím rychleji se přestanu brát jako nějakou důležitou věc, protože řešíš bydlení se nevyhodí. Jestli nepřijde exekutor a co a kam ho furt jsou tam nějaké problémy, takže tak rozdělání, pak to poslední je. Protože aby ty lidi jako nějak normálně bydleli a pak vlastně může při ta nadstavba jako i když je to proto, že to základní, ale já teda dvě tím hodně Jako problém školy. Teda a to říkám jako rodič, jo. Ne jako z hlediska tě domů, ale že ta škola hodně prostě počítá s tím, že že se Děti bude. Cože, ty rodiče tam budou hrát nějakou roli, ne? Všichni můžou. No protože mají málo času já. Nemusí to být jenom lidi, kteří jsou chudí a nevzdělaný, ale ty jo. To můžeš mluvit i z pohledu učitelky, protože se čtyři roky a dělá
Minuta: 13
na romské Střední škola sociální v Kolíně Ano a Počasí normální je normálně se tam jenom když se tě zeptám. Jaký je rozdíl mezi tím právě učit romské děti a učit bílé děti, tak já si dělám jako že jsi ze všech chodím. Do médií je někde něco někomu něco vyprávím, tak jako co se týká jakoby té střední školy, protože to bude středoškoláci. Tak když jdu jako někam na gympl, tak je to upřímně jednodušší, že s tou školou to bylo tak, že tam vlastně to vedení bylo romské a ty vole, ten učitelský sbor byl jako Si většinou to byly jako Gadžové a větší než tam dlouho nevydržel a já jsem tam vydržela docela dlouho, já jsem pak odcházel z takovýhle bubnem těhotná začátku jsem taky měla pocit,
Minuta: 14
že to nedám, ale pak jsem zaujala jakoby takovou strategii, že první půlrok jsem se vždycky věnovala tomu, aby mě Milovali a druhý půjdete k tomu, aby jsme se něco naučili. Jo takhle tak by mě pak jako měli rádi a dodnes za mnou chodí a pak třeba studoval nějaké vysoké školy a já jsem jim pomáhala s tím jak psát teda jako metodicky a tak jako docela hluboký vztahy za ty roky, takže jako jako zpětně to je jeden z nejkrásnějších období mého života, ale znamená to, že jenom třeba trošku jiný přístup. No tak tam jakoby v tom demagogicky bylo hodně těch děcek ženich nevydali hodně, že taky to bylo tak jako, že když se nebude hodně lidí, tak potom jakoby je hodně. Těch příspěvků na to bylo to hodně nevyrovnaný, jo, že třeba tam já nevím byla holka, která byla o takového prostě romské aktivisty. Zrovna jsem rád a se dostal na gymnáziu mi tam a prostě Protože byla jako hrdá Romka, tak šla na tuhle romskou školu a má prostě úplně šíleně
Minuta: 15
chytrá a pak tam byli třeba děcka, který šli jako v podstatě ze zvláštních škol. Jo jako že to, že to bylo hrozně nejsou. V tom se jakoby o něco obtížnější, ale potom jakoby bylo to živelní takový hodně. No, ale zároveň pak jako třeba byly témata, kdy jako když jsme přijeli od Eminem, s kým holocaustu to prostě by bylo slyšet úplně. Jo jako že vlastně já jsem ještě ušetřit některé jako by zajímalo, takže nebylo to tak jakoby tolik těžký je zaujmou, kdybych přijel učila matematiku, tak nevím, jak já bych tady mohla učit matematiku, ale no já jsem zapomněl jsem se chtěl zeptat, ale to nevadí, že se tam občas dostali. Pak nějaký je vedro, jak vytřít, jako který byli na jiných středních školách a tam chtěla zažívá nějaké brutální rasismus. Kdyby se že někdo namaloval namaloval HK čeká nad postel na intru a takovýhle jo, jakože Takže oni dva roky udělali nějaký jiný střední školy a pak si to nedokázali
Minuta: 16
už vydržet tu šikanu. Tak přišli k nám, já jsem četla od tebe nějaký příběh o tom jak Na nějaký chatě snad tak za váma to nechci připravené celého, ale že jste měli nějaký konflikt s nějakýma dovolenými lidmi. A ty jsi snad tam psala, že ses několikrát dostal do nějaké fyzické potyčky ulice řekla mojí vstupenka do těch dějin. Jo jako že mě primárně vlastně nezajímá ty děti a nebo zajímali jo? Jak od ale spíš takový jako 15 plus nebo 13. Plus, že jako Pracuji jako s malými dětmi nemám ráda lidi, s kterýma se jako může bavit už nějak partnersky a myslím si, že je dobrý, že lidi jsou různí a někdo zase dát teda se s malýma dětma, ale já bych to třeba dělat nemohla a my jsme na cestě Micky jakoby
Minuta: 17
v pondělí odpoledne jakoby něco dělala takový klubu tam a pak jsme jezdit na víkendy a taky se mi přes prsty. Na kulečník do kina tohle, takže jsem se pohybovala hodně jakoby takový Rokoskou kartičkou po městě, takže tehdy jako fyzických útoku bylo myslím víc než dnes 90. Na ono to bylo fakt jako hustý. A to prostě když jako skinheads hnutí a ono je to na neonacistické není nemusí být rasistického jenom říkat. No rozumím a ty jsi mimo jiné, tak ses divila antropologickým terénním výstava, my jsme totiž tady měli před 14. Dnama tam čunka, jo, takže vlastně nebo že jim ty Městský a Nabídli mi byty někde na okraji města. My
Minuta: 18
jsme se to dělá tom povídali a nemít A teda to co jim nabídli. To jsou prostě jakoby to je z plechu a tady tam píseň. V zimě je tam zima v létě je tam horko a také ho jenom na okraj. No a pak jsem jako tom vyprávěl. Vysvětloval to a řekl takovou jako frázi. Ty nemáš peníze Proč Protože Ne pracuješ a nemůžeš nebo nechceš. Kdo nechce pracovat, ať nejí jasně, oni měli na výběr, co ty si o tom myslíš. Tady v tom copak, že neudělal zpětně je v podstatě ještě dosud a zase do té krize. Teď znova. Znova půjdeme, takže zase to bude tak, že jakoby ta práce nebude a to jedna věc 2. Věc a že to jsou prostě všichni z exekuci. Takže jako jim nepomůže ani žádné sociální dávky, protože bych to vysvětlila stát vlastně jakoby víš, co je člověk jako pracuje a dejme tomu, že já bych vydělávala 20000 a moje nezabavitelné minimum by bylo já
Minuta: 19
nevím, kolik to teď může být 9
Minuta: 20
ale dělají na černo. A nebo dělají, ale snažit se dělat za minimální mzdu a vím ještě něco jako by přišla na to bydlení, to já stůňu nebo on docela často nevědí, jo? Protože to je trošku Mýto, že teď se to nekomentuju. V tom jsou často ani vysokoškoláci, kteří to dělá jako práci jsme furt mění a tak, ale myslím to dojde, tak nechtějí zvýšit plat ano, protože najednou mají ještě míň peněz, co s tím jako zvednout to nezabavitelné minimum rok, ale takový ty exekuce. Tak to prosím není otázka jenom Romů. Jo to jako protože jedou mu je tady mactac 250000, když jsme hodně jakoby celé republice 850 tisíc lidí je smutno ha četných exekucích, nadále to s tou Pájo za čtyři a půl milionu exekucí, protože prostě ten mají děti nebo co tady rodiče, to se týká se dvou milionů
Minuta: 21
lidí nás deset milionů to. Jakoby, to je fakt jako systémový problém, který vznikl z mnoha důvodu, já jsem to napsal řadu textů, ale jako velmi často to bylo. Takže jako nebo dneska ty lidi, co se zadlužili tehdy tak fakt málokdy dluží ten dluh jako původní oni, protože bys nějaké příslušenství, že z jedné kromě se ve 23
Minuta: 22
myslím si, že ne u cv34 Semily. A na co teda dítě lidé, jako si půjčí nebo jak jako nic nedozvím a pak jsem se kde jste nepřivezl to, že později něco zaplatím k operátorovi telefonnímu jo, že se pak jenom zpozdí a jako pak někdy to a pak pak to zapřeli spotřebitelské půjčky a tam prostě obchází jakoby ty něco to nabízejí, tak uchází přesně jakoby tyhle vyhnute jim to jako teď si počít prostě 5000 jo, ale on si to půjčit a pak si nos později a už jedou jako že to jede další vizi s koly. Fakt je neetické věci cestou k tomu, že to je prostě jako když někomu kdo fakt nemá peníze nabídne, takže si teď může půjčit tak jako a dát. Nemůžu to tak on si to půjčí, že jo na druhou stranu, ale kdybych řekla tak přece Ale když máme tady nějaký paušál a nezaplatím ho, tak to ten operátor se mnou má dělat s než ale jako se snažit, kdy moct
Minuta: 23
všemi prostředky. Z té druhé strany Rozumím. Rozumím jo, tak jakoby ta vymahatelnost nějaká být nemusí, ale neměl bys to takhle zdvihat musí být nějaký strop na to, kolik to může narůst o vymáhání, že jo? A ten prostě tam jakoby vlastně dlouho nebyl a legislativa se teda velmi změnila. Díky robertu pelikánovi, takže jakoby už to nejde, tak strašně navyšovat i odměny advokátů už nejsou tak vysoký, takže vlastně v tuhle potom jakoby, že oni mají slučovat exekuce, když jeden exekutor vymáhat jízdenky. Tak už si nemůže počítat za každou Vehicle. Jo a tak jako spousta věcí je lepší. Nicméně ty starý dluhy furt jsou jakoby podle těch starých pravidel jsou v tom kolečku a pan Čunek a řekne jim. Kdo nechce pracovat, tak není co zaměstnává.
Minuta: 24
Takže bys Jsem na Valley týdenní výplaty, tak mnoha rodinám, které neumějí úplně jako ale jako já k nim Patřím taky jo, ale jakože prostě pro mě. Já mám naštěstí manžela, který na to jako dohlíží a jakoby máme jenom jeho číslo účtu. Právě, že jsme teďko kvůli těm exekucím. Ale ono mi na něj můžou teda už nám to taky zablokoval jo, ale chci přijít, že mě by vyhovovalo, abych to namluvila za sebe, kdybych dostávala peníze jednou týdně jo, že ten týden je prvně jako nějaká nějaký čas, který jsem schopná si rozvrhnout mám tolik a tolik. Jo tady prostě potřebuji si dát tolik teda no kvůli nájmu a tak, ale vlastně jakoby na jídlo a na další věci, že jakoby nové boty děcka nebo něco, tak to mám tady to mám tady prostě na ten týden tolika nemůžu utratit víc, tak to by třeba pro mě bylo dobrý a myslím si, že do dalších lidí, že prostě měsíc jste strašně dlouhá doba a zkusili se ke konci to měsíce dostává prostě Kamenná, no, no. Papa Majda výplata jako týdenní, tak ho asi by to teoreticky šlo a nedělá se to víš
Minuta: 25
z hlavy. Kterou stranu politickou, tak bolí sociálně nejslabší, pokud někdo chodí, tak je to pak velmi pestrý s tím, že je teda jakoby nezaznamenal, že by šel někdo volit ODS Top09, ale takže pak to můžu být komunisti, ale Můžou to být právě překvapivě někdy i třeba jako zelený někde prostě jako protože tam je někdo nějaký místní buňce sociální demokracie. Ano a ano teď. Samozřejmě, že když těch lidí a sociálně slabých tady máme hodně, že jo. To je prostě obrovská. Aha, protože jakoby nemáte čas v tom životě tolik se tomu věnovat, takže spíš pojedete jako těch Jen takhle to podle mě. No to já se chci dostat k tomu, že
Minuta: 26
hele. Třeba co si vybavuji také SPD strana, která exekuce řešila před volbami řešit. Možná to chtějí jakoby před svým návrhem zákona to nevím přijde kodi vítězové, ale každopádně jakoby ty dobrý věci podporuje mnohem, spíš to jako piráti hlavně a stanu překvapivě pro mě, tak já hlasoval jako hrozně dobře a proto třeba co jaký pokrytý zákon to bylo jestli to bylo asi to byla teritorialita nebo ne. To bylo to oddlužení nějaký prostě jako že právě třeba perský byl za to, aby se mohl jít lyže odložit během tří let, což jakoby v Evropské unii konec řízení, že sejdeme se musí moc dlužit do tří let, jo. Takže tady máme tři roky a jakoby obyčejným lidem, který u nás konkrétně se do toho fakt ses to dostali nějakou jako nevědomostí nebo jako tím, že ty myslí bývaly
Minuta: 27
teda jakoby Mostě strašně nízký jo. Nejsou žádná hitparáda, ale způsobí tady prostě fakt dělat, takže jako ke konci měsíce měli málo peněz. Protože ta minimální mzda S3 8L nezvedala jako spousta lidí se, protože nebralo minimální mzdu ani třeba od 2000 a prostě jako vlastně Reálně to úplně nestačí na ten život je úplně později dám. Jak to ty dělají? Jako, že jako že tě naštěstí nechodí na kroužky. Nevyžadují víc než jedny boty, dokud se jim to ne do spadnout i další. Jo, jako že jsou strašně skromní a i tak je to pro mě jakoby úplně jako šílený zářez to, že najednou je potřeba koupit teda nějaký podzimní boty došly dosla noha, no tam Změnil jsem to, ale pořád v hlavě tu otázku toho. Proč nějaká z těch politických stran a třeba ať je tady ten Babiš. Tak proč nehrát nepohla se chtěl vzít. Takže ono je těžké je přemluvit, aby
Minuta: 28
Je to prostě cílová skupina, kterou nelze o slovenský komunistický tam někdo takový jakoby je dobře, volbám chodí a nějak jakoby se orientuje, tak tam to jakoby je možné, že to je prý nějakého kandidát za ty lidi jakoby dolů nebo že já nevím já nedívali drahoše proti Zemanovi jako za ty protiromských řeči znova nechceme. No jo a teď a na druhé straně kolik hlasů Zeman získal. Díky těm protiromský mi to hodně on to umí. Je to úplně mistryně, takže to není moc zastřešené mají rádi, tak to zavání Hitlerem Palach jako Zeman v tom nebyl strašně šikovný. Ale já teda musím příště jsem se ho víc bála, že ti mi jak vlastně No už to není takový firma takovým tolik totální jako býval.
Minuta: 29
Takže si myslím, že vlastně to je. Populistickou No to ne rozehrál, jo, že už je to hrozně taky unavený celý. No dám jestli chceš. A ta cesta může být v tom a teďka mě dochází vole. To vlastně to souvisí s tím vzděláním. Že na začátku, ale prostě v tom říct těm lidem. Hele jako běžte k volbám můžete změnit před ten náš jste mi. Prostě debilní v tom, že pokud nějaká skupina jako tam nechodí, tak se pak ti politici oni nezajímají, že jo dává logiku. Ano, to je pravda a zároveň jakoby ta představa, že něco můžem změnit jako já, třeba bych vždycky vole a nějakou stranu, který by mi to tam nedostane, jo. Jakože úplně nemám v té nabídce něco, co bych jako chtěla, takže ne, já jsem vlastně celoživotní volit stejně, kteří propadají a to je jedno jsem dokonce volila lidovce a taky se tam nenechá budeš volit teďka, abyste věděli, kdo se taky napadlo vás, že byste svou finanční situaci zlepšovat
Minuta: 30
například tím, že Jsi přestala kupovat luxusní a postradatelné zboží například cigarety. Neškodí minimální mzda nejvíc těm slabším, jaký má paní názor nepodmíněný základní příjem. Tak já nemám. Já bych řekl, že mám teďka anarchistický období. A to je ten kapitalismus globální, který prostě jakoby dokud zrušíme, tak budou lidi umírat na světě a je to jako chyba, ty ideologie kapitalisticky by jsem chtěla tady.

Předchozí video

Jaroslav Petr rozhovor : Něco zakázat je hrozně jednoduché, na bohy si hrajeme už dávno...

Další video

#225 Mercedes Benz Strategie | #EVTV | Teslacek