Celý záznam je dostupný na PATREONU

Adriana Krnáčová: přiznávám, byla jsem idiotem, ale před 6 lety byla jiná doba

Adriana Krnáčová – bývalá primátorka Prahy. Jak hodnotí svoji politickou kariéru s odstupem času? Zajímalo mě také pozadí některých kauz v Praze. Tunel Blanka, který dělal “nějaký blbeček”, Úřednická super čtvrť, doprava vs. cyklisté. Jak hodnotí současné vedení – pana Hřiba? A jak se jí líbí přístup Pavla Novotného?

 

Automatický transcript

Minuta: 0
Adriana Adriano Jdete se na všechny tituly a všechno prostě bývalé funkce, já stejně vůbec dámy a pánové dnešním hostem je Adriana Krnáčová bývalá primátorka hlavního města Prahy a také spisovatelka teď, abys to napsala to tuto knihu, která jsem dnes vyšla teď nedávno vypadá Clans a musím říct, že je to fikce že jo postupy, které jako se dějí na tom úřadě. Tak ty jsou reálné, protože by to byla hloupost, kdybych psala o něčem co co není reálné. Ale jako jinak jinak je to fikce ty příběhy jsou takže můžeme si říct jakoby ven toto podcastu, že všechno co jako budeme se bavit o té knize, tak je prostě fikce. Přesně tak mrk mrk mrk mrk. Je to sexy mrk mrk No,
Minuta: 1
protože tady je Pochopitelně na začátku v anotaci, že jo, tak je napsáno, že je to vlastně příběh mimo jiné a nesmlouvavý primátorovi, který byl trnem v oku všema svému klubu své straně a samozřejmě taky zločincům, takže to není o vás jako pan primátor prostě vymyšlený příběh, tím bychom se vracím nalezla v nemocnice, jako tam by jsme si to vzal jako začátek ujasnili, abysme to teďka tady nemuseli řešit 20 minut. Takže ale zeptám se vás, o čem to Ta Ta kniha je. Jak byste mi prodala je to soubor příběhů, které tomu který nezná město Prahu a od A co se v něm je je tak zjistí, co se ty politické oblasti děje a soubor příběhu to není jenom jeden příběh. Je to detektivka.
Minuta: 2
Je to prostředí, které je tam určité neustále napětí, což podstatě jsem. Snažila se v té knížce jako zprostředkovat to napětí to lokální politiky, jestli tomu správně lokální politiky, to je celkem napínavá musím říct Adriano, proč vy jste vlastně do politiky vstupovala. Protože jsem byla schopná. Co to znamená já jsem vlastně přiznám, že je úplně neznám pořádně do detailu význam toho slova. Spot můžete přečíst. Tady to máte na této Tak to radši mi to převypráví to máte prostě to je přesně překlad té knížky ne ty tohoto významu. A co znamená to, tak povyšování se nad ostatní já prostě konání podstatě
Minuta: 3
tak aby tomu druhému bylo učiněno příkoří, aniž by člověk v podstatě nesl za to konsekvence alebo teda odpovědnost, jo. Takže vy jste šel do politiky, protože jste se porušovala jsem neslyšel, ale chtěla jsem si to zkusit musím říct poté, co jsem tolik let, zkoumá tu politiku zvenčí. Ale nechtěla jsem jít do komunálu. To se přiznám. To jako to byl omyl jako do parlamentních. Vlasto takový třeba spíš jako do úřadu, tak jak jsem byl na Ministerstvo, vnitra mi to zajímalo více jako protože tam se se tě se člověk zabývat ako analýzou do určité míry ty veřejné správy a a nastavováním určitých jako zlepšení jako fungování toho celého systému. To mě zajímalo více než prostě to co jsem pak nakonec dělal na ty čtyři roky, takže vás jakoby
Minuta: 4
baví víc vás láká ta exekutivní role v té politice jakoby Ten úředník, když to řeknu a nemůže to být manažer alebo a nebo něco jiného. Já nejsem nějaký extra dobrý politik, jako vůbec jsem si myslím, že nejsem abyste to zjistila. Jako já jsem to věděla na začátku to jako prostě mě to bylo jasné jsem to říkala, že teda pravdu, že to není dobrý nápad to opravdu není dobrý nápad, ale Nechala jsem si My tady lidi můžou říkat, že jsem byla idiotem, ale tak dobře, tak jsem byla idiotem přiznávám, ale prostě to byla jiná doba, protože stilety. Já přemýšlím Jasně, nechala jste se zlomit, nechala jste se přemluvit, to jsem si to každému z nás stalo životě, že se někdy nechal přemluvit do nějaké situace. Je to taková jako velká blbost, nebo jako jde o velké věci, ale asi tam byla nějaká jako motivaci za vás by se to asi když
Minuta: 5
tady maso dělat. Napsal jste si pro a proti tak jaké byly tipro projekt. Kromě toho si to vyzkoušel. Upřímně řečeno, já jsem opravdu jako do toho komunálu nějak neměla namířeno a ale A když už tedy myslím, že jsem to říkala v 9
Minuta: 6
jsi to zjistila když tak to je taková knížka jako jako je to taková trilogie spiknutí kokotů prostě Kokoti jsou věční a potom ještě jedna jeden díl který se nebál Máme doma a to není Prostě v nějaká pejorativně myslím myšleno ale se tě je to určitý druh Homo sapiens který do té politiky jdou a začal je to je to Ruská doména která nepřipouští moc Když tak jenom určité roli a já jsem se vymykala tyrolia jsem prostě jsem řekla dobře, tak když chcete hrát takhle, tak budeme hrát na to se udělej pánům nelíbila, protože pak začali v tom, že já jsem jsem vůl Garni, že jsem zlá, že na ně křičí máme něco podobné se musíme všechno bylo hloupost, ale složím, že jsem zvýšil hlas. Někdy když když prostě mě neposlouchaly a bavili se tam dva nebo tři. Já prostě byly to ředitele nějakých jako
Minuta: 7
městských firem a museli jsme měli jsme na to hodinu, tak jsem zvýšila vás pánové, prosím vás, věnujte pozornost, já to bylo už potom špatně, jo, tak ještě to je trošku takový maskulinní prostředí. Aha, takže tak ty těma kokoty myslíte jako zejména chlapi v politice. Vy když jste takhle nebo myslíte si, že kdyby jste byla už tak ten příběh vašeho primatorsky dopadne. Jinak tam bylo to tak důležité. To nevím, ale jako já nejsem mě jako typická žena taková kopla, kde typická žena jako člověk, který vychovává tři děti sám a prostě vystavený určité určitém prostě nepřízní M jako života tak troška ztvrdne a nenechá se nějakým způsobem rozviklat maličkostmi a to si myslím, že byla také překvapení to, že mám vlastně hlavu to taky bylo překvapení
Minuta: 8
a že ne konzultuji velice často věci s klubem, protože jsem to považovala za operativu zbytečnou, tak to taky bylo překvapení. No takže myslím, že jsem na ní dobrý politiku z toho důvodu, protože prostě jsem spíš jako exekutiva nikoli ten který za každou hlouposti jako běží jako. kolegia Poraďte mi prosím vás protože jsem považuji za zbytečné A tím jezdí to Andrej Babiš a nemyslím to jsem myslela s kolegy jako na zastupitelském klubu jo já se ptám jenom protože on je znám tím že nebo Říká se že dělá takový ten mikro management že je ten typ manažera který chce mít vlastně dohled nad vším říkala se týkalo se to jít nelehké situace ne ne takhle to mě jako dohled moc Nemohl mít Protože já jsem měla vlastně agendu a a neměla jsem moc čas jako On asi taky ne tak do pokud bych zůstal u toho vašeho teda vyjádření s těmi kokotama
Minuta: 9
jak Myslíte si že dneska může člověk se stát vrcholovým politikem primátor Prahy ho považuje koza vrcholového politika největší krajinné jim rozpočtem Může se stát člověk tak mě velkým politikem i když není kokot No tak jako jistě může, ale já můžete práci pak dám jako je úspěšné potom v té politice může být úspěšný může být úspěšně, když má dostatečnou podporu. Když jak máte například jako se odkazují pořád jako na to město, ale zastupitelství zastupitelstvo máte 65 lidí zastupitelů a statě záleží na tom, že do jaké míry máte silný klub, když máte na bukovici. Teď, když máte podstatě třeba věnovala jsou, tak to není moc dobře, ale když máte silný kluk vám například dneska měla 50% jako letech pana
Minuta: 10
Bema, tak si mohli podstatě dělat. Co chtěli, takže to nebylo až takové těžké, ale když musíte objednávat mezi s nimi koaličními partnery a ještě k tomu mezi máte ne úplně jednoznačně jako snadné personální obsazení klub. Tak to je potom obtížnější, no, ale vlastně to co říkáte teďka. Tak to je i věc, kterou říká Andrej Babiš je vlastně ten to vytváření toho kompromisu s těmi konečně na partnera, tak strašně brzdí ten vývoj a Když má člověk větší moc, tak můžete věci, jako v tom jsou to asi jsi hodná, no do určité míry, jo, ale jako se tě do té politiky patří jako ještě tady. Zkus se k tomu to já se tomu nebráním si diskutovat ty věci a dospět nějakému konsensu si myslím, že kdyby to vyšlo to neexistuje. Tak to potom diktatura tím pádem, prostě jsme úplně v jiném levelu. To jsme už tady měl jako myslím, že 30 letech někdy jako v Německu, tak to bychom neradi, ale kdyžtak
Minuta: 11
diskuze, ale prostě začneš Seco šatit a nemá to konce kraje. Tak to potom Jako je problematické, ale jako si myslím, že ty politiky táta disku se patří, já je důležitá. Politika to politiku moje nějaké řemeslo, které je to řemeslo jako těžké nebo se na to myslím, že to spousta lidí a nevím a a mě přišlo, že ten vývoj těchto naučený toho řemesla, takže prostě spočívá nějakým způsobem, že člověk do té platu politiků. Třeba se už jako zajímá od mladá potom na se stane nějakým mladým politikem nějaké straně a tak postupně vlastně roste na tom žebříčku až ve výsledku se stane. Nějakým tím politikem na to je ideální ne takový jakoby řekla takový ten staromilsky způsob, který na který jsme byli zvyklí, že takhle se to má dělat. Takhle to prostě Německu ve Francii, že svistovy école polytechnique, pak se stanou mi nestříhat mohla. Takže ano, to je takový jako jak
Minuta: 12
jsme byli zvyklí, teď je to jinak, jak je to teď, teď je to tak, že v podstatě může kdokoliv, který má dostatek financí zrovna žid. Lidi já a dát dohromady 5. 6 hesel, které jsou na líbivá. No a může se s tím ako získat 5% znamená Hranice vstupu do parlamentu. A to se týká ale i lidí, zeptám se, jinak kdyby jsem chtěl vstoupit do Ano a být třeba na nějaké kandidátce. Tak co bys mi poradil, že bych měl dělat, jaká je ta strategie, co teda opravdu nevím, protože to nebylo jasné. Ani nám teda v té Praze moc školy teda Patrik nacher laminována dostal nějak 90% podporu stojí ty Pražského kraje. Tak nakonec byl na hradě
Minuta: 13
Petrem stuchlíkem, jo, tak si myslím, že žádná zákonitost demokratická tam to si myslím, že tam možná, že byste se mohl vybrat jinou stranu, kde jako ještě v práci nějaké demokratické principy ne, ale tady myslím, že už už neplatí. No právě proto se na to ptám, tak jestli jestli je to o tom, že teda přinesu nějaký balík peněz a třeba někam té, já jsem to neudělala. A možná To tak funguje, ale ty stanovách je bohužel ty stanovy byly schválený před dvěma lety dokonce. Myslím před dvěma před třemi lety, kdy bude řečeno, že poslední slovo má předseda a ten si může vyměnit potom to kandidátku, co si myslím, že to je krajně nedemokratické a proč já byl a bacha nahrazen panem stuchlíkem začali vaše hypotézu asi ne, protože se nelíbil poradcům asi mediální
Minuta: 14
pro to asi byl příliš malý a nebo prostě já nevím asi měl špatnou barvu očí a nebo já nevím. Já opravdu být s nadsázkou. Já to myslím vážně, tak jako já nevím opravdu nevím proč, protože Patrik byl ideální kandidát. Neměl veškerou podporu v mojí jako znal. To mě zná to město zná postupy tam čtyři roky jsi byl zastupitelem, tak nějak mi to nepřišlo rozumné, přičemž jako Petra stuchlíka mám ráda velice ho pozdravuji. Ale ale pro mě to taky bylo jako velké rozčarování a překvapení jako já jsem se s ním jednou sešli. Ale ještě předtím než byly volby a jsem ho tak jenom pozor nila na to, že možná, že to nebude jako velký úspěch anebo A když nebude velký úspěch. To není moc zklamán byste to tušila, že to ano to projde, teď ne komunál. češnjica tušila jako ty kteří to ti kteří to uznali
Minuta: 15
nějakou respektive věděli jak to v tom městě je jaká je nálada protože všechny demonstrace prostě se konaly na Václavském náměstí jako protibabišovský a to se nedalo To se nedalo nějakým způsobem od myslet si od těch vole prostě tam ta nálada v té Praze byla jednoznačně proti ANO to že ten rozdíl byl tak strašně malý mezi ostatními stranami které se dostaly na magistrát to byl zázrak tam to bylo těsný ale předtím místo je třetí místo nebo 4. místo dokonce jo a co se změnilo oproti těm volbám Kde je ano s vámi v čele vyhrál celkově nálada v tom v tom vůči Ano v Praze No v Praze zejména nějaké mám to chápat jako nějak jako Procitnutí těch
Minuta: 16
lidí, že prostě změnili názor je to na jedné straně je totální ne tak Procitnutí, ale spíš se to celonárodní problematika prostě přenesla do Prahy, protože Praha je hlavní město se tam centrální úřady, takže veškeré aktivity jako protestu se v první řadě budou konat hlavním městě a Nikoli jako v ostatních městech, takže tam se přenáší přinesl jako veškerá. Čapí hnízdo prostě trestně stíhaný premiér Marie Benešová a tak dál. To se všechno jako přenesla jako do Prahy a Jako těžko proti tomu jako bojovat. Myslím si, že ty demonstrace takový Komunál v Praze. Já jsem myslel, že spíš budu mít vliv na tu parlamentní polévku, ale tam to vypadá, že se skoro nic nestalo jako parlamentní politika se převážně odehrává mimo Prahu nebo se tě ten ten přijímač je mimo Prahu. Kdo je ten přijímač lidi, kteří volí? Ano to je přijímač, jako jací lidé prostě
Minuta: 17
nevím, já chci jako nevím, kdo to je, jak oslovení tou tou rétorikou a politikou asi nevím, já jsem Mám pár dotazů na vás týkající se různých věcí, které se v Praze děly. Tak začneme tunelem Blanka o kterém teda jste řekla, že projekt tunelu Blanka projektová nějaký debil a to zrovna jsem jako líbilo. To bylo sedíte s nějakým dodavatelem, který po vás se po městě chce další 1,5 miliardy, aby dodělal to co měl udělat, za což by dostal zaplaceno. A měl položit. Ty kabely tam do toho vlhkého prostředí a A to bylo nehorázně už prostě to. A ten Způsoby jak jak vystupoval ten ten dodavatel. Tak to takhle skandální. Takže všichni
Minuta: 18
jsme byli jako strašně naštvaný a excitovaný z toho. Chtěli jsme ten tunel samozřejmě otevřít, protože ten tlak byl obrovský no a tak jako když mě přesvědčovali, že že je to konstrukční chyba a že teda ani za to nemůžou, na tak odpo moje odpověď byla No tak snad asi to byly úplný debilové, což bylo v nadsázce, protože jako ty konstruktéři za to nemohli, ale spíš mohli za to ti dodavatele, který to brzdily a brzda několik let to otevřené a jak se tak brzdí otevření, tak velké stavby prostě nedodáte neuděláte na čas. Prostě jsou různé způsoby a tam jsou přece smlouvy, že jo, ve kterých jsou jsem se myslíte. Ano, já kdyby to neví, tak potom co se dá dělat. No a pak jako prostě přišla, takže nebylo to odpadla žena, která prostě prostě se nenechala jako tlačit jako do
Minuta: 19
kouta a řekne tady to dodáte vy jste dostali za to zaplaceno. A bude to takhle, protože nepoznám, jak soudu a bude arbitrážním to jedno město to ustojím. Ustojíte to vy. Třeba jednat s nimi normálně tvrdě, já mám prostě stejně, tak jako v případu OpenCart is MMS. Dnes jsem právě měla schůzku s lidmi z právník úterý na zastupoval Jani řekl a řekla, že to byla jediná možnost, jak je do zatlačit do kouta prostě oni několikrát nám vyhrožoval, že zastaví jako tu Open kartu, že prostě nebude to v provozu, protože prostě mě stojím dluží jako nevím kolik milionů a říkám, tak to dokažte pozastavte. Klidně to nebo tak. Půjdeme na papír, tak jsem nechala schválit. Papír mi nebudete mě vydírat mě a to byla ta zlá žena. Protože samozřejmě za nimi stále různé dodavatele a A tím pádem možné dodávali to chápu, že ten Byznys je byznys. No
Minuta: 20
to říká to, jakože já to asi bylo dobře. Ne, že jste to zapomněl jsem doma. Jako já si myslím, že ano jako překvapení, že tady přišla nějaká bestie, která se nedá s ní jako domlouvat na nějakém kšeftě, protože ona prostě žádný kšeft nechce, jako že nechce. Protože tam není od toho, aby aby brala peníze bokem, ale jako abych řešila ten problém, na který se dají každodenně novináři. Co uděláte zapnutou? Kdy bude banka otevřená a to bylo konstantně jo? A kdy budeš kotě Škodův palác. A už jste vyřešila ten sport a tak dále a tak dále. No, tak tak jsme to vyřešili. No ale to vyřešili, tak to v zásadě asi to že ti dodavatele a ti lidé, tak nebyli spokojeni, když to není Byla dost. A to je jasný, ale přece to nejsou ti voliče, že jo. Ti lidi na tebe. No v tom okamžiku je dobře, ta je volič nebo ne? Večer jsem měla nějaký úkol a to je mi z toho
Minuta: 21
důvodu jsem exekuce, že mám nějaký úkol nebo vyřešit podle možností, co co nejlépe. A co nejrychleji jo a prostě když mě někdo vydírá, když vydírá někoho, u kterého zastupují, tak prostě tak to se mnou Ako máš Velice. Těžké pořízení, rozumím ten tunel Blanka tak Původně jsem se dočetl, že mělo stát 17 miliard. Nakonec to stále 43 miliard a Dalo by se to udělat, tak když se dodržela ta původní cena, ten původní termín je v tom comunale vůbec možné. Jako dosáhnout toho, aby takhle velké stavby vždy dodržen a v termínu a v ceně Otázka je, že za ta cena byla správná ta drzá prostě ta cena DPH. Je to 21 miliard. Já si myslím, že ta cena nebyla realistická, ale na to aby to schválilo zastupitelstvo, tak asi pravděpodobně po cykly tu cenu. To je můj názor jo, protože když
Minuta: 22
to srovnám a Cos tím, co by mělo stát se měla stát takovou měla stát stavba metra D, tak při stejné technologií. Tak si myslím, že to po donutili a myslím, že záměrně aspoň to je. To je moje. To je moje teorie, že se to pak vyšplhala na Strážce 43 miliard. Tak to máte proto, protože jsou každý rokem prodlužovala prodlužovala prodlužovalo a vždycky tam přišly nějaké nové požadavky jednou prostě prostě světla a pak jako obložení. Tak já nevím, co všechno technologie opravdově, že ten tunel nevím, z jakého důvodu je obložen obkladačkami celý jako tam musel být majlant. Pro toho musí být dýl století proto který to prodává ty obkladačky jo, ale nechápala jsem, že na co je to potřebné v tom tunelu. Protože
Minuta: 23
top mohla být klidně vybetonované Nazdar dám tohle by se tam se ti to normální tunel. Jo? To není žádný jako prostě je to není soutěže o královnu krásy a co se týče těch financích. Byl to tunel v rámci financí jako já, nemám na to důkaz a myslím si, že myslím si, že tam vydělalo několik firem a i kdyby individu jí dá znova se ptám. Je možné v tom systému, jaký mám nastavený v tom politickém systému, jak delegování prostě moc a a zodpovědnosti a tak dále. Je v tomto systému možné. Ty stavby velké dělat správně za předpokladu, že se změní struktura toho toho města jo. Prostě kdyby existoval. My jsme například jako město. Praha jsme se zbavili inženýringu. Jo, my jsme měli jinej drink a zásadní prý Takových je velký jako stavbách, jo a prostě
Minuta: 24
nemáme. Například co je důležité, že bysme měli nějaké městského developera, který by spolu s těmi projektanta makrela Pavel ten projekt jo. V tom okamžiku, když nemáte nějaký, tak ho to odborný prvek tam v tom městě jako že nemáme, tak jste jste v podstatě odvézt líná. Dodavatelích jenom já prostě zda už je to stavební dozor a nebo je to inženýrem. Všechno je to závislé dodavatelích. No a Naty Naty straně toho města nemáte protipól odborný. Jo a když je to taková nerovnováha, tak v té nerovnováze se vždycky jako prostě. Nejede někdo, který to využije. Například příklad damaco vezmu středa čistička odpadních vod to bylo jiným způsobem stavěná stavba technická za sedm miliard, co jsme zaplatili 7 miliard. Myslím, že to stálo. No
Minuta: 25
a pusu, začalo se to stavit 2014. Otevřeli jsme to 2018 to nikoho moc Praze nezajímá, protože je to podzemní stavba, jenomže je to jedna z nejdůležitějších technických staveb, které může Praha mít, protože je to ústředna čistička odpadních vod a stavělo se to, tak honem životním fyzikem a rozdíl mezi červeným a žlutým Filípkem je že vlastně Velice jednoduše to řeknu, že je u toho žlutého fyziku je smluvně zajištěno, že veškeré vícepráce veškeré prostě stavební dozor je na tom dodavateli a on si podstatě toto řeší a dodává to na klíč u toho červeného fyziku. To je jinak. To znamená, že podstatě Vy máte Vy jste ten to město je ten který jako prostě kontroluje toho dodavatele, což je úplně špatně, protože to město nikdy nemůže zkontrolovat s tou kvalitou těchto úřednictva to co dělají ty ty dodavatele. Takže proto
Minuta: 26
nejspíš jako se vyšplhala ta cena tak vysoce a proto na tu střední čističce. Moc se omlouvám čovce ten rozpočet zůstal stejný rozumím. Vy když jste byla primátorka. Tak co jsi to udělala proto aby ty stala. Ta by se stalo, proč dneska vyprávíte, aby ta kontrola byla lepší na první řadě jsem samozřejmě, že ty šaty Blanky, tak chodila na kontrolní dny komprimator nechodí na kontrolní dny, ale jako jak brzdit na tu stavbu se dívat a vy asi nepoznal to na Jestli je tohle já nepoznáte, že když Vám někdo lže Jako v ranci těch 15 dodavatelů. Jo, tak to už poznáte jako Podle toho, jak se chovají já. No jistě je tak stačí dát několik jako kontrolních otázek a mezi nás studujete ty podklady a pak si dát a kontrolní otázky jako nouzi to tam až
Minuta: 27
tak strašně moc vědět, ale jako vidíte, jak vyhýbavě odpovídají ty lidi, jak někomu nebylo to úplně příjemné musím. Neviděla jsem konkrétně, že samozřejmě že Kde je pes zakopán, ale ale nebylo to úplně příjemné. Pokud by do toho do té banky, tak někdo tlačil od začátku Pavel Bém, tak vlastně podepsal tu stavbu 2006 byla spuštěná ten tunel 2015, skoro bych se kdyby se do toho tlačilo, jak dlouho by ta stavba trvala ideálním případě to já neumím říct si nejsem ten a technikám nemám nejsem ani stáváš, ale abys to říkali jste chodila tu stavbu, že jo. To jo, ale to už byla poslední fázi. Tak já jsem nebyla u toho od začátku a Ale musím říct, že tři roky by se určitě jako o tři roky by se mohl ten proces zkrátit dva nebo tři roky. Protože poslední rok se jenom tahali jako natahoval je na mostě, zda tato sestava. Je legální alebo není legální, jo, prostě pak tak se natahovali ohledně těch kabelů, že je tam
Minuta: 28
vlhké podloží a tak dále. To byly jenom prostě dotahovač ti jako dva roky. Zbytečné si myslím já aspoň teda jako no. Další váš výrok takový legendární taky je, že pražští občané jsou zpovykaní z opravy Jo ano, ale bylo to v kontextu. Samozřejmě v tom jako ve srovnání s ostatními městy, tak ještě pořád jsme na tom dobře se myslím, že z té dopravy a pozice společnosti a tak jsme do toho si počítám samozřejmě taky jako jsem zpovykana timestamp to město je krásné to město je jako unikátní jako. Neznám hezčí město jako nás to není nějak negativně vymyšleno jako ale že prostě existuje nějaký standard a ten zpovykaný člověk prostě jako si vyžaduje ten standard a potom standard
Minuta: 29
nejde. Takže když budu do McDonaldu a dají mi blbý burgrárna. Ta by to reklamovat, tak jsem zpovykaný jako kvalitou, na kterou jste zvyklí. Jo takhle Okay obecně. Jak podle vás by měl vypadat dopravní urbanismus ve městě. Teď neřešme a vlastně a můžeme klidně jako řešit Prahu jo, ale spíš by mě zajímalo. Nějaký ideální stav, kdyby Vy jste měla tu páku to změnit, nemusela bys to dělat ty kompromisy řešit tunel, tak nějak kouzelný proutek. Ano, přesně tak. No kouzelný proutek se jmenuje okruhy, ale to je stará známá písnička. Nechce se k ní vracet. Ale opravdu je důležité proto místo, aby měla měl ten okruh Minimálně ten velkej tam Pražský okruh, který by odváděl tu tu dopravu, která jde ze severu na jih jako ne přes to město, ale kolem toho města a to bohužel. Zatím si myslím, že v nedohlednu je to ten
Minuta: 30
její to praská stavba. Je to státní stavba, ale Praha musí poskytovat součinnost a už jako prostě vyhrála všechny spory, co se týče územního plánu mazureka, nevím čeho. A už teď snad očekávám, že by Když půjdu do důchodu, tak by se to mohlo stát jako spravit. No já doufám, že když já půjdu do důchodu. Tak až bude o královně s tím plánování a vnitřní okruh. Také tam musí pokračovat, protože to je taky jako důležité proto město a ještě prostě si myslím, že by takové experimentech například se udělalo na Smetanovo nábřeží, když se jak nevím pro koho hlavní tam nikdo není jako já si tam je let dnes kolem a prostě nikdo tam nesedí, ale toto pro ty židličky to já si možná super, že takovýhle experimenty si myslím, že v Praze pakliže nemáme ukončen ten ty velké projekty by se neměli dělat víš jako s ohledem na řidiče
Minuta: 31
a podstatě jí na cyklisty. Jinachod se a po cestě na všechny co Žiji v Praze Pražský okruh pomůže cyklistům. Jako že prostě když nebudu mít tolik dopravy v Praze, tak se mi bude lépe jezdit přes to město to není to úplně příjemný teda jako Jirka. Peňáz mi říkal, že kdyby kdyby ty cyklostezky a to teda nevím. Možná, že má pravdu byli na těch chodnících, že by ses chodníku troška ubral. Ty jo a cyklostezky by byly podstatě součástí chodníku, jaké tomu Berlíně například, tak by tady bylo méně stresu na ty ulici. Jako ty, protože jako ta vozovka by zůstala pro ty automobily a ty chodce by samozřejmě se vešly a s těmi cyklista mi tam jo si myslím, že to je řešení říkal Jirka penězi kam, tak proč
Minuta: 32
ne, tak to můžeme navrhnout na Ministerstvu dopravy. Možná že prostě Vím, že se to stane. Myslím, že tam je problém s tím, že na těch chodnících tak bývají často lampy a vlastně inženýrské sítě jako nějak jako normálně jako že že tam ty chodníky jsou podstatně širší, ale při dobré vůle si myslím, že by se to dalo udělat a nemuselo by se zasahovat do ty ozokerite beztak jako celkem. Úzká byla tohleto nebo do tohle to téma které Vy jste řešila, když to byla primátorka mě to měl na starosti Petr Dolínek, všechno jsem teda neřešila. No je pravda, že se vždycky Seděla u nějakých jako projekt, jak na příklady s kolem muzea zkratovalo to prostředí jsi měla otevřít stému výročí republiky, tak to jsme dělali takovou guerillovou akci, že vzal na pár měsíců jsme tam změnil i to prostředí, a proto jsem si říkala, že když to to jde.
Minuta: 33
A může tam být Vrdy projektový manažer, tak jako vede ty lidi jako všemi tomu z pěti nebo šesti jako odboru a vyžaduje prostě každý den report. Tak když to to jde, ale zase na druhé straně je toulá primátora. Já myslím, že to tak je to úloha prostě tomu nějakého ředitele odboru. A co dělá primátor, ale určitě ne jako dělat projektového manažera. Co je to druhá? Primátora je prostě stanovit strategii rozvoje města a nikoli prostě dohlížet na to, že zda teda prostě dovezli dostatek betonu. Jako já jsem to ráda udělala, protože koneckonců mě to bavilo víc jako Diskutovat s kolegama nad některými nesmyslná, ale ale myslím si to nech asi o primátora, ale nešlo. Jinak kdyby kdyby to v té politice bylo tak jak říkáte, že by jste mě by člověk přišel a stanovil tu strategii, tak to
Minuta: 34
by mě taky nebaví politik jo, to je vlastně to tak jednoznačné jo, prostě hlavně ne v tom komunálu, protože to je přece nám provoz je provoz města. A někdy musíte. Dokonce se starat o tom o to, že zdám odstřel divokých prasat je dostatečný například na Praze 14 Okay, tak to bych si v 9
Minuta: 35
způsobem s tím naloží z toho smlouvy, že jsi řekl, když jako prodlouží tu smlouvu, tak to budu považovat za velmi velkou chybu. Neli za korupci. Pokud tohle mi Pokud Tohle dáme bokem a dáme bokem nábřeží, které jste už zmínila, tak jak se díváte jako občanka Prahy na současnou politickou reprezentaci Pražskou rozpaky rozpaky, ne, že bych jim přála. Aby teda Praze přála něco špatného. A to už vůbec ne, ale prostě nějak se mi nezdá, že by měli nějaký jako tah na branku aspoň na nějakou Tak třeba na chodníku hlavního nádraží se rozšířil. Jaký chodník mezi vlastně Vršovice má hlavním nádražím, tak je tam magistrála nebo takový ten malinkatý 20 cm chodníček, že oni
Minuta: 36
ho rozšířili vlastně zmenšily trošku jízdní pruhy tam a udělali tam takový širší chodník v té jakou část myslím, šla jste někdy pěšky z Vinohrad? Na Hlavní nádraží ne, ne. A co bych tam dělala jako respektive většinou domem batožinu, tak mi tam odveze auto, tak já jenom, že tak s ní pěkně rozšířili, jak byste si představoval tu akceschopnost. Musik jako je tam já jsem já jsem venkově hřibovi odevzdala, když jsem odcházela na takový jako celkem tlustej šanon projektu, které byly rozpracované, které bylo by bylo dobré jako dokončit, protože jsou užitečné pro Prahu, takže my jsem Očekávala, že řekne Ok super, tak dokončíme, tak dokončuji teď jako Václavské náměstí dobře, tak tu důležitou věc jsme udělali, že jsme přeložili jako prostě elektřinu a plyn a nevím co všechno.
Minuta: 37
Teď se dláždí na cestě náměstí. Doufám, že se tam osadí ty stromy, které původně tam ty platany Anety Lípy. Protože ty prostě se neřadí všechno. Hlavně to co tam pod tím sedí a nebo prostě kdo tam pod tím je, ale tak to už je potom její rozhodnutí chápat pardon, ale přece tohle místo v jaké stromy tam budou, tak to by neměl rozhodla primátor. Ne, to je právě čistě ryze asi odborně architektonické urbanistické záležitost pravda jenom že je Pamatuji si, že když jsem jel i otevřené otevřené. Auto bylo diskusi ohledně územního rozhodnutí, tak se tam nějaké neziskové organizace do toho nebo žili a nebo teda protestovali proti tomu, že to nemá být tak o Platan, protože to je údajně Kavkazská ukázky. A o té uzbecky strom. Národní a že teda že to ne. A a že teda Lípa a někteří
Minuta: 38
odborníci jako Teda ty kteří se vyznají v těch stromech arboristé argumentovali, takže prostě ta lípa, jestli chce super. Jo, ale prostě dělá strašný bordel, jo. A hlavně když kvete a je to velký alergik jako ale způsobuje Alergie a ten Platan nikoli. No ale to nikoho nezajímalo. Tak myslím si, že se s tím bude ještě za muset zabývat i primátor, protože já jsem se s tím musel zabývat a tak. Možná, že jim to dala na někoho, tak to jsem zvědavý. A ještě mě zajímá vlastně jedna osoba z komunální politiky taková výrazná v poslední době hodně by mě zajímalo, co na ní říkáte. A to je Pavel Novotný A8 a Pavla Novotného z blízkého starostech, ale myslíte. Co si říkáte, když sledujete jeho kroky, kdy z komunální politiky vyhlašuje válku Číně jako rychleji mluví, než myslí.
Minuta: 39
No jasně dobře to možná by sám jako potvrdil nic, jdu se dělá, ale on má jako nějaký vztah k té politice, kdybyste řekla v 9
Minuta: 40
tam má to takové jako je to takový talent. Bulvární bych řekla, ale nevím, že zda je to takový jako prototyp politika, které by se mi Já chtěla slyšet, abyste Pavla Novotného, koho byste volila, na kdyby byly parlamentní volby teda taska. Teď kdyby byly parlamentní volby. Těžko říct Těžko říct, záleží na tom jaké V jaké zemi tomu skupiny by se vytvořily snad někdy po vytvořené jo? No, aby si to jak nějaké to myslíte skupinami jako strany politické možná nějaké koalice, který se vytvořil jako předvolební jako Jo takhle no já se pochopitelně ptám, jestli byste volila ano, ne. A proč ne? A proč bych měla jsem
Minuta: 41
vystoupila z toho společenství, mám celkem kritický pohled na ně a vyžene změní svoji rétoriku, tak pro mě jsou nevolitelně kromě. Pamatujete si na rozhovor s jankem rubešem. Působila jste na mě arogantně, tak to mi je líto jedině tím, že tou platím. Tak to dostanu, protože to dělají všichni tak dokážete pochopit korupce mě, který ukážu to pochopit teda Strnadová si je nejvíc protikorupční, jaké byste doporučila posluchačům knížky Kevin dutton moudrost psychopatů, napadá vás nějaký psychopat v české příklady, pane inženýre Babiš.

Předchozí video

David Grudl: Na infarkt mi pomohl alkohol, pak jsem volal sanitku

Další video

Michal Mička - jak na osobní (i firemní) produktivitu?