Domů / Osobnosti / Vácha Orko Marek

Vácha Orko Marek

Marek Vácha (* 14. září 1966 Brno) je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář (kaplan) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. V roce 1976 získal přezdívku „Orko“, znamenající „Orlí oko“, od skautského vedoucího Zdeňka Papouška, kterou používá také v občanském jménu Marek „Orko“ Vácha.

Zdroj: wikipedia

Marek Orko Vácha – Společenstvo obětí | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK

Marek Vácha, řečený Orko, je lékařský etik, kněz, evoluční biolog, spisovatel, blogger, pedagog… no zkrátka, opravdu zajímavá Osobnost s velkým O. 🙂 Působí mimo jiné jako farář farnosti Lechovice a přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK. Svým přístupem k evoluci, naši roli v ní a k souvisejícím otázkám etiky poskytuje jedinečný úhel pohledu na otázku “Kdo je vlastně člověk?”. Nejen díky tomu se těší pověsti jednoho z nejoblíbenějších přednášejících v České republice.

Marek Orko Vácha: Boha bych se zeptal, jestli to nešlo udělat jinak | Neurazitelny.cz | Stůl pro tři

Pana doktora Marka Orko Váchu jistě není nutné sáhodlouze představovat, milí neurazitelní. I když jeho skvělá přednáška Večerů na FF UK s názvem “Společenstvo obětí” se na našem YouTube kanále objeví až v únoru 2019, určitě jste ho už někdy zahlédli – v televizi, v novinách, na TEDu či třeba v kostele nebo lavicích lékařské fakulty. Jen těžko bychom hledali oblíbenějšího přednášejícího, než je právě on.