Domů / Osobnosti / Janáčková Laura

Janáčková Laura

Laura Janáčková (roz. Krejčová, dříve také Janáčková Strouhalová) (* 7. září 1966 Humpolec) je docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci.

Laura Janáčková je zaměstnána v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je autorkou řady knih.

V letech 1987 – 1990 studovala obor psychologie na FF UK v Praze. V roce 1990 získala titul PhDr. na FF UK v Praze a v roce 1996 titul CSc. na téže fakultě. V roce 2004 nostrifikovala a získala titul Dr.phil  na Universitat Wien. V roce 2012 získala titul docentka klinické psychologie  na FF UP v Olomouci.

V roce 2009 bylo zahájeno její habilitační řízení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. To bylo v březnu 2012 zastaveno.

 V listopadu 2011 bylo zahájeno její habilitační řízení na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Habilitační práce měla název Komunikace ve zdravotnictví a habilitační přednáška Psychologické aspekty onkologického onemocnění.

Vědecká rada FF UP schválila návrh na jmenování Dr. Laury Janáčkové Strouhalové docentkou pro obor klinická psychologie.

Laura Janáčková o partnerských vztazích

Laura Janáčková je psycholožka, sexuoložka a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci. Laura vystudovala obor psychologie na FF UK v Praze, kde získala všechny možné tituly, ale dychtící po dalších informací se v roce 2004 rozhodla získat titul Dr.phil na Universitat Wien. V roce 2012 završila formální vzdělávání tím, že získala titul docentky klinické psychologie na FF UP v Olomouci.