Domů / Osobnosti / Čedík Miloslav

Čedík Miloslav

Lektor vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy Praha,
obor speciální pedagogika.
Působí rovněž jako lektor na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o.
a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Současně působí jako speciální pedagog etoped a psychoterapeut
ve své soukromé praxi.

Má bohaté zkušenosti z praxe speciálního pedagoga, například
ve Středisku výchovné péče Dobřichovice,
Speciálním pedagogickém centru při ZŠ pro žáky
se specifickými poruchami chování,
v Pedagogicko-psychologické poradně a v dalších institucích.

Šikana bere dětem radost ze života, jejich svět ztrácí barvy – Miloslav Čedík | Neurazitelny.cz

Termín šikana pochází z francouzštiny a původně označoval — což leckoho možná překvapí — zlomyslné byrokratické obtěžování, bazírování na textu předpisů a zahlcování nebohých jedinců přílivem zbytečných formulářů a razítek. Přestože i tato podoba šikany stále přetrvává, dnes tento pojem zahrnuje celou řadu nepříjemných jevů, jako jsou například školní šikana (vůči dětem i učitelům), šikana na pracovišti či obecně ve společnosti. Relativně novým “objevem” na tomto poli je šikana na internetu, která se spolu s dalšími formami zneužívání digitálních technologií označuje jako kyberšikana.