Domů / Osobnosti / Bahboun Radvan

Bahboun Radvan

Radvan Bahdoun vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK (1988-1993), psychologii (s klinickou specializací) na FF UK (1991-1996), arteterapii na PedF JU

(1993-1997) a všeobecné lékařství na 3. LF UK (1994-2001).

Doktorské studium absolvoval v oboru Obecná psychologie (2005), habilitoval se v oboru Psychologie práce a organizace (2012).

Na katedře psychologie FF UK přednáší metodologii psychologie, teorii psychodiagnostiky a psychometrii.

Je autorem metody Sociomapování, která představuje metodu analýzy sociálních systémů za účelem jejich vizualizace, která umožní dobrou orientaci ve vzájemných vztazích a komunikačních

sítích.

Založil a vede společnost QED  GROUP a.s., která se zabývá personálním poradenstvím, psychologickým koučováním, vzděláváním manažerů a Sociomapováním.

Radvan Bahbouh – Pozitivní emoce a jak je pěstovat

Radvan Bahbouh – Pozitivní emoce a jak je pěstovat | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK