Chceš podpořit tento kanál? Staň se PATRONEM!

Václav Moravec – Politická kultura v ČR | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK

Věděli jste, že je Václav Moravec moderátor? 😉 Touhle “novinkou” vás asi nepřekvapíme, ale co třeba informace, že pochází z podhůří Orlických hor, které ho ve velké míře ovlivnilo do budoucího života (jak jsme zjistili v přednášce) a kde i začínal se svou kariérou? A že je to kariéra velmi barvitá: mohli jste se s ním setkat na rádiích Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1, Impuls nebo dokonce v české sekci rádia BBC, za kteréžto působení získal ocenění Novinářská křepelka. Je také držitelem hned čtyř cen TýTý pro nejoblíbenější osobnost televizní publicistiky. Ve volném čase rád chodí na procházky se psem, zahradničí a včelaří.

Zásadním milníkem jeho mediálního působení se stal rok 2004, kdy Česká televize začala vysílat nedělní debatu “Otázky Václava Moravce” (OVM), kde si Václav svým nekompromisním a na faktech založeným přístupem rychle získal přízeň široké základny diváků. V roce 2015 pak přibyla ještě Václavova “psychohygiena”, jak v přednášce označil pořad Fokus Václava Moravce — od té doby tedy moderuje pro ČT Václav Moravec pořady dva. Za své hlavní pedagogické působiště pak zvolil Václav Moravec FSV UK, kde zároveň vystudoval a také zde momentálně působí jako předseda Akademického senátu.

Přednáška “Politická kultura v ČR” se odehrála 25. listopadu 2019 a bylo to pro nás velké jubileum — šlo totiž o krásný kulatý XX. Večer na FF UK, takže bylo jasné, že to chce nějakého hosta par excellence. A Václav v tomto směru rozhodně nezklamal! 🙂 Na přednášku si vymezil pouhých 30 minut, neboť chtěl co nejvíce času věnovat diskuzi s posluchači — a ta se mimořádně vydařila! Zjistili jsme díky ní například proč odhaluje před vysíláním Otázek Václav Moravec plat některým politikům či že je nečekaně talentovaným imitátorem politických osobností. 🙂

O vstupenky na přednášku se tentokrát strhla doslova bitva a celá kapacita posluchárny 209 Fakulty elektrotechnické ČVUT se vyprodala za méně než 24 hodin. Byl to náš pátý a zároveň (netušeně) poslední Večer v přednáškovém azylu na ČVUT po dobu rekonstrukce Velké auly. Kameru tentokrát držel pevně v rukou a o následný střih se postaral Kuba Křenek, kterému patří obrovský dík spolu se všemi skvělými kolegy z ČVUT. 🙂

V přednášce Václava Moravce se dozvíte například:
– Kdo skutečně stvořil Andreje Babiše (a ani Václav tomu původně nemohl uvěřit) – 21:36
– Kterých miliardářů si opravdu váží a u kterých je naopak stran jejich majetku skeptický – 35:25
– Kde si politici velmi nenápadně a nepozorovaně testují, kam až můžou zajít – 1:07:32
– Co ho hodně mrzí u žen v politice (a není to jejich počet) – 1:53:23

Přejeme příjemné sledování! 🙂

🎧 Pokud přednášky raději posloucháte než sledujete, můžete si tuto přednášku Václava Moravce dopřát jako podcast zde: https://neurazitelny.cz/vaclav-moravec-politicka-kultura-v-cr/

Zajímavá videa s přednášejícím Václav Moravec:
Svět médií v 21. století | Václav Moravec
Václav Moravec: Média jako hlídací psi demokracie?
Moderátor Václav Moravec poodhalil své životní i pracovní zákulisí!

Václav Moravec – zajímavé odkazy:
Stránka Wikipedie věnovaná Václavovi
Václavův profil na webu České televize
Ještě jednou Česká televize a Václavův pořad Otázky

Automatický transcript

Minuta: 0
Dobrý večer, já ještě jednou děkuji jaroslavovi za přivítání vlastně vymezení tématu, protože když jsem byl pozván, netušil jsem tedy, že jo do jubilejního vydání vašich večeru. Tak mě Jaroslav Odkázal na předchozí večery, kde byly i někteří místní kolegové a a teď jsem říkal jaroslavovi, no, to je hloupé, abych vyprávěl o své práci a tak narcissist ní. Já nemám to rád bych se o mě říká, že jsem narcistní arogantní novinář a tak jsem nechal na na Jardovi, ať mi vymezí téma a jak to tak u mě bývá, tak já vždy něco slíbím, nechám si vymezit téma a pak když mám týden před konáním té akce a mám se na to připravit, tak se mi děsím jaké že to je mami bylo vymezeno, že o tom tématu nic nevím a a že jsem to sliboval
Minuta: 1
já vůbec Vy jste sem byli pozváni i já S tématem politická kultura v České republice a její vývoj asi v návaznosti na to že často bývá politická kultura zaměňována s kulturou politického chování No a kdo jiný než Moravec který 20 let je spojován s kulturou politického chování tak kdo jiný by o tom měl přednášet takhle myslím že to téma vzniklo před tím měsícem a půl a když jsem se na tu dnešní přednášku nebo na to dnešní setkání připravoval Tak jsem právě říkal no škoda že jsem to nevzal jako ostatní kolegové že bych tady vyprávěl veselé historky z natáčení pouštěl videa říkal bych jak jsem hrdý s kým jsem se za těch 30 let žurnalistice potkal a vám by se to líbilo Protože všichni milují veselé
Minuta: 2
historky z natáčení i Na akademické půdě a v pravidelném hodnocení studentek a studentů na fakultě sociálních věd, když si čtu ta hodnocení, tak i Na akademické půdě jsme jenom lidé to znamená Moravec teorie dobrý. A neměl by to víc prokládat těma historkami as přibývajícími lety, co učím na fakultě a bratr už to bude 20 let. Tak toho abych tam dával kazuistiku, abych tu nudnou šedivou teorii doplňoval těmi praktickými příklady. Tak ten požadavek od studentů je čím dál a zřetelnější, já se z toho tématu Jak vidíte byla vám už na tom prvním slajdů, kdy jsem politickou kulturu dal do závorky a řekl jsem si, že se rychle jen co to půjde přesunu ke kultuře mediální být. Pravdou je že to téma které mi bylo vymezeno je vlastně velmi zajímavé. Protože není možné oddělovat, jak
Minuta: 3
si ukážeme na těch definicích a nejsem politolog nejsem ani sociolog. Tudíž, když jsem si nastudoval. Co je to ta politická kultura a proč jim laickém pohledu mi zaměňuje m s kulturou politického chování, která Věru za těch 20 let nebo 30 let, vezmeme-li to od transformace politického a mediálního systému změnila a 20 let od té doby, co jsem spojován jako jedna z veřejných, ať už rozhlasových nebo televizních. Tváří se žurnalistikou politickou žurnalistiku v České republice, tak je jasné, že dochází k úpadku toho co bych označil za kulturu politického chování a mediální kultury, tak jsou tady zřetelné prvky, které souvisejí s tou transforma. US ustanovování politického
Minuta: 4
systému, protože tu politickou kulturu, právě vnímám jako určitou typologii, tak jsem si četl v sociologickém časopise a čerpal jsem kupříkladu z Zdenky vodové z jednoho textu v roce 1996, který publikovala v sociologickém časopisu. Kde je vychází a a ten diskuze o politické kultury jako typologii, jak politický systém funguje a jak funguje politika jako povolání, když si vezmeme Maxe Webera a myslitelé, kteří na něj navazovaly, kdy se zabývá m v rámci politické kultury tím jak funguje politický systém. Jako celek, včetně participace občanů a občanské veřejnosti jedná s citací, která se líbí a která souvisí právě s tou politickou kulturou a tam se hned jako novinář, přihlásím k tomu, že Tu občanskou společnost vnímám Nikoli
Minuta: 5
jako stigmaty, zacni pojem, s kterým se tady setkáváme v těch uplynulých 30 letech a že množství těch participujících institucí včetně komunit a hlavně médií proto ta propojenost mediální kultury a politické kultury je zásadní pro silnou pluralitní demokracie a v souvislosti s tím 30 výročím od pádu autoritativního režimu v někdejším Československu a pádu vlastně i státem organizovaný chado zvaných médií na pluralitní systém, ať už systém pluralitní v politických stran a zastupitelské demokracie. Tak ty podobnosti tady jsou, jak jsem si v těch různých moudrých knihách o politické kultuře přečetl tak. Právě v té politické kultuře se
Minuta: 6
odrážejí tradiční schémata tradiční myšlení, které bych v těch prvních počátcích. A já to budu pak později lustrovat na mediální kultuře, respektive samoregulace žurnalistiky, která mi hned k tomu uteču přijde poměrně blízká, protože se jí věnuji na fakultě a Dovolím si tvrdit, že jestli něco mám relativně promyšlené a mám to opřenou fakt. A taky je to to co se vám pokusím představit a v té druhé části přednášky, ale je v tom politickém. V té politické kultuře v tom politickém systému a a participace občanů a podobně, tak vidím několik věcí, které jsou podobné i nám jako novinářům a to je jisté idealizování na úkor věcné. Diskuze a dobírání se Faktu a
Minuta: 7
ještě bych měl vlastně předeslat, že formování té politické a mediální kultury u nás po listopadu 1989 vidím ve dvou rovinách, které budu rád, když i v našich otázkách a na základě vašich otázek probereme podrobněji a ta první rovina je kulturní lokální, což jsou ty stereotypy a nazvu to historickou stopou nebo paměťovou stopou, která formuje ten tu politickou kulturu a pak globálně technologické. Protože naše a teď mediální kultura a žurnalistika zažila oba dva nárazy na rozdíl od západních politických kultur typu tipů britské, kterou jsem z povzdálí v české re Duck, cibc měl možnost sledovat a my jsme měli tu tvoji transformaci. Transformaci ovlivněno těmi dvěma
Minuta: 8
faktory lokálně kulturními dědictví komunismu. Dovolím si tvrdit, že součástí té politické kultury. Potažmo mediální kultury bylo potlačování veřejných institucí boj o Českou televizi, budete-li se tady chtít ptát na otázky, které se týkají České televize, tak to co se odehrává v současnosti tlak na média veřejné služby českou tisk o kanceláří počínaje a Českou televizí konče, tak není nic nového. To je tady přítomno 30 let od počátku transformace jako takové a myslím, že je to součást politické kultury a mediální kultury v České republice, pak propast mezi Velkou a malou politikou, potažmo propast Mezi těmi lokálními Media těmi těmi národními médii zároveň k těm lokálně kulturním faktorům patří ještě. divoká privatizace
Minuta: 9
Ta se týká právě i mediálního systému divoká privatizace. Mladé fronty jako ústředního orgánů, socialistického svazu mládeže a divoká privatizace redakcí, totéž se týká Rudého práva, totéž se týká ekonomie a a vznik a utváření těch nových médií v daném systému ta politická kultura stejně jako mediální kulturách, dalším jejím společným znakem, u kterého si kladu otázku, zda ho zařadit do lokálně kulturního a nebo globálně technologického je výrazný korporativismus. Potažmo to co reportéři bez hranic označují za oligarchizace médií a můžeme se pak bavit o tom jak konceptu oligarchizace rozumět.
Minuta: 10
Nicméně si myslím, že že to je zřejmé, že tady skupina velmi nejbohatších. Můžu nejsou mezi nimi ženy, ale tak můžu, kteří částečně zbohatli na divoké privatizaci. A a využili těch skulin tak Nejenže ovlivňovaly politiku a Dovolím si tvrdit, že to souvisí s politickou kulturou a totéž se týká pak it kultury mediální, tak to vedlo, tak to vedlo k tomu, že právě ti oligarchové, kteří mají vliv na politiku. V mnoha ohledech formují a formulují zákony viz kupříkladu zákon o telekomunikacích nebo o elektronických komunikacích. Jak se odborně Man jmenuje přes Stavební zákon, který vidíme v diskusi v současnosti, že že teď zákony nevznikají na ministerstvech a není v nich obsažen veřejný zájem a vznikají mimo táta
Minuta: 11
ministerstva. Takže ten legislativní proces je svým způsobem zprivatizovat totéž podle mě můžeme pozorovat o médiích nevím, jestli když se podívám na V. typu A Amazonu a a vlastnictví Washington Post a Jeff bezos kumulace kapitálu v médiích, jestli ta ty prvky korporace a a oligarchizace nejsou vlastně také globálně technologickým trendem. Jo a a potírání těch prvků, které bych označil za alternativu i v mediálním prostoru a tím se dostávám k těm k té druhé formě transformace, která formovala to mediální i politickou kulturu. A to jsou ty globálně technologické vlivy, které si myslím, že jsou příznačné pro Západní demokracie, když kolegové z BBC
Minuta: 12
zavírali českou redakci BBC a bylo nám to líto jako zaměstnancům české redakce BBC a oni si oni to formulovali, že říkají podívejte se vášprostor už vůbec nepotřebuje referenční bod, kterým je. Medium veřejné služby, které není závislé na českém politickém kontextu. Tak vždyť jste vstoupili do Evropské unie vstoupila do severoatlantické Aliance a a když se dnes dívám na to, co se děje v Británii. Pod jakým tlakem je BBC, tak si říkám, jestli my jsme naopak deformovaly na Východní Evropa ty staré demokracie, když se dívám na Borise johnsona a na to jak Míra vlastních práv alternativních ohýbaných nebo kreativních pracht, jak vlastně prostupuje i i těmi společnostmi, které jsme které jsme měli za vzor, ale přičítám
Minuta: 13
to právě těm globálně technologickým faktorů mezi něž bych označil nástup sociálních sítí a způsob komunikace, který je v sociálních sítích zakotven, aniž bych byl úplně stoprocentně technologickým. The term ne s tou a a Přihlásil se ke zjednodušenému. Marshall mcluhan, že The Medium is the message. Co to znamená, že povaha toho Media vám vlastně formou formuje ten ten obsah tím. Doufám, že jsem se byl politické kultury a snažil jsem se to propojit s mediální kulturou. A teď něco co bych chtěl vlastně říct na nad tím přemýšlím velmi kriticky i v rámci své práce a kde došlo k zásadní ztrátě důvěry veřejnosti v média, protože považuji důvěru mezi příjemci mediálních
Minuta: 14
obsahu a mezi novináři za prostě nezbytný nezbytnou podmínku silných médií jako zprostředkovatele komunikace ve veřejné sféře. A protože jsem člověkem, který věří v veřejnou sféru a tvrdí, že čím silnější bude veřejné. Aféra v tom Habermann pojetí Tak tím lépe, když jsem dělal jeden výzkum, který se týkal, takže mě zajímalo, jak by jako veřejnost se díváte na práci žurnalistů a Byla to otázka, která nabízela 4 výroky, aby si veřejnost a byl to kvótní výběr to znamená reprezentativní vzorek zhruba 12 stovek respondentů starších 15 let. Jak se dívají na novináře, tak si měli vybrat, jestli podle nich novináři vlastně nehájí žádné zájmy. Zajímají se jen o bulvární
Minuta: 15
skandály, to znamená komercionalizace a bulvarizace žurnalistických obsahu. Hájí zájmy vlastníků asi tušíte. Proč. Ta věta tam byla zařezaná, jenom bych upozornil pro ty, kteří mě vnímají jako antibabiš nebo Anti Zemana. Takže když Jarda zmiňoval mé přednášky na fakultě sociálních věd, tak paradoxně. Já jsem Hide jsem Andrej Babiš a protože říkám, že je Andreji Babišovi neprávem přičítáno to že on by byl první, který se tady z těch velkých hochů snažil nakupovat Media a využívat je ke svým ekonomicko politickým zájmu. Ano Andrej Babiš je první který Přiznal barvy vstoupil do politiky se všemi pozitivními a negativními důsledky pro něj i pro naši naši společnost. Takže Tato otázka tam byla zařazena v roce 2016 i 2018, ale ten můj názor na to, že Andrej Babiš je
Minuta: 16
zase v těch uplynulých 30 letech jenom pokračujícím příběhem. Já tomu říkám třešničkou na dortu. Když to hodně zjednoduším a a těším se pak na diskusi toho, že se vlastně vracíme na počátek, že média z těch orgánů Národní fronty tiskových orgánů. Národní fronty, podíváme-li se na tištěná Media, jak se do jisté míry nám stala tiskovými a obrazovými orgány jednotlivých ekonomických skupina, jestli je vlastně po 30 letech, co slavit? Podíváme-li se na to, jak vypadá mediální systém v České republice. Hájí zájmy veřejnosti si vybrali lidé. Až na dva až na třetím místě, kde vidíte, ta červená je rok 2018 tu otázku jsme v kantar.cz dávali do toho dotazníku i v roce 2018 tam došlo k jistému nárůstu, který převyšuje
Minuta: 17
statistickou chybu, takže 27. Procent lidí nám přiznává, že hájíme zájmy veřejnosti a jsme vlastně lidmi jako novináři, kteří se zabývají veřejným zájmem. Nicméně velmi často podléháme tlaku politiku firem policie. Zkrátka zdrojů zdrojům informací nebo těm, kteří na nás. Mají vliv, ale jenom 10% desetina lidí nám věří ten mýtus, který o sobě jako novináři šíříme, že jsme hlídacím psem demokracie a že jsme a to se formovalo v tento tento pohled na média a na žurnalistiku se formoval po revoluci ve Francii. Ve Spojených státech amerických, že v 19. Století to znamená žurnalistika a média jako 400 kontrolní stav vedle těch tří moci ve státě výkonné zákonodárné a soudní, když
Minuta: 18
se podívám na to, co máme. A kdy politická kultura ovlivňovala nás jako žurnalistiku a já jsem si dal závazek, že maximálně půl hodiny a pak pak se si budeme o těch trzích popřípadě o jiných věcech povídat, tak já tu samoregulaci žurnalistiky a odpovědnost novinářů členěn do několika etap pro zjednodušení je tady proberu v těch zhruba 10 10 minutách to první ta první etapa. Byla nulová samoregulace žurnalistiky i vlastní regulace. To znamená Media nemají ve vztahu k veřejné sféře, jako co se týče zadání, které by nějak politici formovaly v normativním systému. Tak nemají příliš úloh novináři sami se rozhodli a bylo to celkem logické využít maximálně prostor Svobody a
Minuta: 19
méně Přemýšleli o odpovědnosti odpovědnosti žurnalistiky. V této době se začala Začala transformovat státní média na média veřejné služby a přišel. Přišla jsem bulvární média. To znamená, že jsme si krom divoké privatizace těch některých státních médií nebo médií, která byla součástí těch orgánů. Národní fronty jako byla právě Mladá Fronta nebo jako bylo. Rudé právo, tak vznikly nové deníky vznikaly první rozhlasové stanice a vysílání televize Nova v roce 1994, čímž otevírám tu druhou etapu nazývám jako údobí prvních pokusů o kodifikaci etických principů prvních pokusu o samoregulaci a díky bohu, že to byla Česká televize pod vedením Iva, která
Minuta: 20
přišla první takovou velmi propracovanou samoregulační normou, kde se inspirovala U Velké Británie a u BBC a Dovolím si tvrdit, že v těch prvních dvou etapách už můžeme pozorovat typu neochotu politiků mít silnou občanskou veřejnost a mít silné silné Media veřejné služby, díky bohu přes to všechno, že tady mohl působit negativně, podívám-li se na Slovensko, tak Transformace byla mnoho lepší a mohli jsme na tom být ještě hůř, co se týče politické kultury, nemuseli jsme mít druhou komoru parlamentu v rámci politické kultury a politického systému, ale mohli jsme mít i hůře transformovaná Media veřejné služby na Slovensku. Zůstávala součástí státního rozpočtu generálního ředitele jmenovala a odvolávala Slovenská národní rada,
Minuta: 21
to znamená vazba slovenských médií veřejné služby na politickou reprezentaci byla daleko větší tudíž, když přijedu na Slovensko a jsem kolegy ze Slovenska dotazován a často se ukazuje z jejich reakci, že vlastně Českou televizi Český rozhlas a Českou tisk o kancelář nám závidí jako České republice. Takže když mám špatnou náladu a chmury z toho, jak mi lidé nadávají od jedu na Slovensko, protože ta mě mají rádi. A Českou televizi Český rozhlas a a Českou tisk o kancelář, ale ta ta nechuť. Tak to bych když tady je člověk na přednášce, kde jsi vymezí 30 minut, to bych dal do těch sloganů Václava Klause a Media veřejné služby, teda je takový divný Hybrid kočkopes, jo, protože on zná jenom státní nebo jenom soukromé nic mezi tím.
Minuta: 22
Což kdyby se to moc mě to ale to bylo, to byl jeden z určujících, to byl jeden z určujících momentu jeden z určujících momentu transformace České společnosti, bohužel se to týkalo i i i vysokých škol a toho v jakém marasmu je vysokoškolském prostředí, když se podívám na kvalitu versus kvantitu. A tu tu masifikace kterou vysoké školství zažívalo, aby tentýž člověk, který nejdřív jako hájil, že to všechno vyřeší neviditelná ruka trhu, tak pak začala říkat. No tady je moc vysoký to je. My jsme jako nejvíc vysokoškolsky. Jako prd a přitom to jsou důsledky jako způsobu to je transformace, o které se nesmělo pochybovat, jo, protože A to jsem si zažil na sobě jako novináři, že když jste měli kritický pohled na způsob transformace a tam si dovolím tvrdit, že ta mediální kultura do jisté míry, pomohla mi
Minuta: 23
to. Andrej Babiš a protože podíváte-li se No vždyť to byl přece ti podnikatelé to bude ta Elita jo. A a to proč i většina pravicových voličů sklo desky a stopky při možná formování nebo transformaci toho současného systému utvořeného devadesátých letech, teď zažíváme vznik těch marketingových nebo Catch. All párty tomu říkají politik politologové těch politických stran jako je hnutí ANO, protože čas je kvůli čemu říká no přece politici, kteří přijdou z byznysu, tak ti nám přinesou to štěstí, voni Voni jsou Tak bohatí, že nepotřebuje ukrást. Já jsem Tomuhle argumentaci se omlouvám, že odskakuje a já jsem tomuhle argumentu, jak jsem tady bičován jako člověk ta tvář České televize v těch uplynulých 16 letech kvůli těm výzkumu předvolbami, tak sám jsem tím výzkum jako byl skeptický.
Minuta: 24
To není možný tady nám to ustřeluje a nevěřil jsem kantáre u zprvu, kterým teď teda stoprocentní důvěru, protože kantar.cz se podařilo odhadnout počínaje prezidentskými volbami a konče volbami do Poslanecké sněmovny a a ta data proto politici útočí na trendy česká, které máme v otázkách. Tak když se podívám na to, co jsem si zažila cos nárůstem. Ano, to je hrozné, kantar se někde nechává jako bůh ví, co se s těmi průzkumy jak Andrej Babiš Rostl před volbami 2013, jak byly ty mimořádné tak týden co týden Annu naskakoval o těch třech procentech, až se z těch čtyř nebo pěti dostali na těch tuším tehdy 19. Jo a jak jsem to není možný. A teď jsme se kantar u ptali, odkud se ty waliczek Andreji Babišovi přesouvají, tak oni říkají na to. Jsou zklamání voliči Pravice od stopky a pak jsem jel na sraz do České Třebové.
Minuta: 25
Svými experimenty se snažím jako zjišťovat, jestli fakt ty agentury. Neu středu jí a a zklamání voliči ODS a TOP kina na našem Gymnázium jako špatně ten Argument. On nepotřebuje krásnou a bohatého. A to znamená, že podle content majetku nebo Podle výše konta tady stanovujeme morální integritu lidí, jo. To znamená když je někdo chudej, tak přece ten má potřebu krásné všechny zatímco bohatí, ty jsou saturování. A ty už ti už krásné nepotřebuji. Tím jsem ale odběhl strašného o to je první od té první etapy. Tady v té první etapě tady v té první etapě se podle mého názoru také začalo rodit to táta snaha politiků mít vlastní Media a Dovolím si tvrdit a aby mi nebylo vytýkáno. Že bych to kritizoval. To je prostě legitimní, podíváte-li se na to, co se děje ve Spojených
Minuta: 26
státech amerických Focuse Fox News a se synem a a přimknutí se a ne, že bych jako šel cestou Spojených států amerických, že by se mi tento model líbil, ale už zase spomínané Václav Klaus, kterému se tímto omlouvám byl ten který říkal no přece my potřebujeme vládní vlnku. On chtěl mít státní vlnku jemu vadila Česká televize Český rozhlas, protože prostě nejdou propagandu vlády a a myslím si, že s Václavem Klausem pak sympatizoval o mnoho dalších premiér ukončen s Andrejem Babišem, který by asi chtěl vládní venku. mapy a A už tehdy Václav Klaus a občanská demokratická strana říkala, no tak jako levičáci. Mají to své právo a Zdeněk porybný fandí těm těm komunistům a Sociální demokracii, tak my bychom chtěli a byl tam denní telegraf telegraf, který vydával a společnost financovaná ypb investiční a Poštovní bankou
Minuta: 27
jejíž představenstev nebo orgánech seděli lidi, kteří byli napojení na občanskou demokratickou stranou v mých očích symbolizované s Jiřím vajglem jako blízkým spolupracovníkem Václava Klause, že ta snaha prostě propojovat politiku a média to není nic nového a Dovolím si tvrdit, že je to přítomno v těch v těch prvních etapách. My jsme tu neochotu politiků mi tady silná Media veřejné služby už zažili vyhrocení jednou a to tak zvanou vánoční krizí v roce 2000 a 2001, tam si dovolím tvrdit, že ta vánoční krize, já ji nazývám jako boj za nezávislost médií veřejné služby, která posílila jejich politickou závislost na poslanecké sněmovně poprosím teď o vypnutí kamer a zapomenutí toho co řeknu my sami jako novináři jsme v mnoha
Minuta: 28
ohledech narušili tu důvěru vás jako veřejnosti a to kupříkladu i bulvarizace obsahu médií, která byla označována jako seriózní našim studentům to vyprávím kupříkladu na množství těch kauz, které se na vršily mezi lety 2004 až 2007 a kde byly jejich oběťmi nebo pachateli nezletilý, ať kterou zavraždili spolužák a vy asi Víte, že mě tam ten příběh v květině v si vedl ke květině vske výzvě, což byla výzva občanů obce, kde se kde se ta tragédie stala, aby došlo ke snížení Hranice trestní odpovědnosti u nezletilých z těch tuším 15
Minuta: 29
na 14
Minuta: 30
a konče Ivanem langrem jako očkem a výrazné figuře a občanské demokratické strany. Takže tady Norma, která která byla novelou trestního řádu Ta číslo 52 z roku 2009. Tak měla původně, protože jí předložilo Ministerstvo spravedlnosti, tak měla lépe chránit ne nezletilé pachatelé Spectre oběti a otevřeno i pachatele medializací, která není oprávněná a ukazuje jak Media a žurnalistika se posouvá k bulváru na využil toho Marek. Benda jsem vám také občanské demokratické straně na tomto místě s ODS a dal do toho do toho do té novely trestního řádu to, že když novináři využijí a ty to hodně zjednoduším využít využiji odposlechy v kauze, která nebyla odsouzena
Minuta: 31
a není tam není vlastně vypadlo to slovo. Není tam rozsudek nenabyl právní moci. Takže by platili vysoké pokuty. Pokud by ty ty odposlechy SW Přeji když Marek Benda říkal, že se stejně bude hledět na na na veřejný zájem. Nicméně ten náhubkový zákon, podle mě zakryl a proto mluvím o formálním přístupu k naší novinářské odpovědnosti a prosazení přísnější externí regulace žurnalistiky, tak Marek ta věcička Marka Bendy, kterou dál do toho zákona, tak umožnila nám novinářům odvést pozornost od toho. Proč ta novela Trestního řádu vznikala a začali jsme bojovat zase za svoji svobodu slova, protože Marek Benda nám umožnil
Minuta: 32
odvést odvést od toho pozornost to poslední období, to je to ve kterém se nacházíme nacházíme v současnosti. Já už jsem vám velmi stručně to tady naznačil to co mě trápilo i v té politice a myslím si, že v politice se to pro Volal a můžeme se o tom bavit a mohu vám uvést příklady ve vašich otázkách. Pokud vás to bude bude zajímat, tak to ta privatizace a podmanění si veřejné sféry, respektive fungování státní státní sféry, kterou já jsem bolicky proto, aby veřejnost To pochopila. Tak v otázkách se s norou fridrichovou to snažím a nebo Nora w168. Já v otázkách snažíme dělat na mobilních operátorech a také na exekucích, protože si myslím, že ty že ty spotřebitelské úvěry a když vám poslanci přiznají, že 40 zastropování úroků na 40% u spotřebitelských úvěrů torpes, sazba
Minuta: 33
je maximum, čeho je schopna Poslanecká sněmovna. Tak mi to přijde tak skandální, protože to ještě volal, že to to já považuji ještě za lichvu jo, ale ukazuje to jako opravdu politika. Zpět je hodně napojena na ty korporace a říkám teď ty libůstky typu, že Stavební zákon píše hospodářská komora s developery a úplně to autor Sujová o odebrali ministerstvu pro místní rozvoj, to je to je to co vidím v politice a nepovažuji to za šťastné nebo pak pak prostě zrušíme ta ministerstva řekněme. Hele, aby i politický politická kultura se dostala k tomu k čemu směřuje tam ta mediální. To znamená, že tady máme skupinu skupinu nejbohatších lidí, kteří a teď to završuje znovu skupina PPF, která znovu kupuje televizi Nova, kterou předtím prodala, že jo za 10 za 10 miliard, ale poté co Andrej
Minuta: 34
Babiš vstoupil do politiky koupil mafru v roce 2013. Poté co Teď se omlouvám také, že je že je personifikuje, byť ty společnosti mají vícero vlastníků Daniel Křetínský koupil někdejší ringier a také rozhlasové stanice Evropa 2 frekvence 1 rádio Bonton a mám že jo info cz. Penta koupila deníky Bohemia Moravia a Marek Dospiva, protože je pravdomluvný a ještě byl ochoten poskytnout rozhovor, tak v roce 2012 tuším, kdy kdy dával rozhovor v hospodářským novinám, tak řekl, že na přímou otázku. Proč si vlastně Penta kupuje Media tak říká, no, abychom měli jaderný štít a jaderný kufřík. To
Minuta: 35
znamená, že že s touto mentalitou a mysli si to od ní bylo upřímné a Proto reportéři bez hranic v současnosti jako Českou republiku dali až na 40 místo a ten pokles, který jsme zaznamenali během těch uplynulých deset let z nějakého desátého místa na to 40 ve Svobodě média Svobodě slova, tak je to podle mého názoru teď zásadní problém a nechci říct, že si za to můžeme jako novináři sami, ale my jsme těm předchozím dějů, které jsem se tady velmi stručně pokoušel popřát a koukám, že představu o 10 minut a Tím končím, tak my jsme nebyli ostražití. A nevedli jsme v rámci naší profese zásadnější diskusi, kde až to může skončit. No takže teď jsme v té situaci, že tady aby mi můžete nabít namítnout, což se také těším na tu v otázkách. No ale přece k médiím patří kapitál tady jako co. Co to tady přednášíte? Co říkáte bludy? Prostě
Minuta: 36
to někomu musí patřit, ale ta ta účelovost toho, že si Media Na to, abych potlačil negativní zprávy, které se týkají mého byznysu nebo mých politických zájmů a a nebral mediaco podnikání, protože prostě mám jako ekonomická skupina silný nejen ekonomické, ale i hlavně politický zájem o těch sektoru, které mě regulují a ne nadarmo se teď ti velcí hoši, kromě energetiky perou o vstup do systému veřejného zdravotního pojištění, protože ty peníze těch 350 miliard jsou V jisté, protože a teď se omlouvám, že budu kritizovat a nechci ubližovat. Ale oni jsou překupníci, oni ne, zbohatli tím, že by vytvořili nějakou novou firmu postavili firmu na na nohy na základě nápadu a tady klidně a vás pochválím
Minuta: 37
pana Kučery a pana baudyše, protože tohle jsou miliardáři, kterých si vážím a před Smekám a myslím si, že že tam by to slovo miliardář klidně mělo mít pozitivní pozitivní pozitivní konotace, ale ale to, že prostě jako zbohatněte na divoké privatizace a že využíváte svého vlivu včetně vlivu mediálního, abyste deformoval veřejný zájem mnoha oblastech včetně legislativy, tak tam si dovolím tvrdit, že to je velmi negativní stav a a my jsme se bohužel jako žurnalisté stali jeho staly jeho součástí a je vidět, když se podíváme kupříkladu na Daniela Křetínského, že ve Francii, protože se rozhodl koupit Lemon, takže tam mu to tak neprochází a tam mu redaktoři dělají pěkný vyrval daleko větší než při změnách vlastníků, který se tady odehrála skončím pozitivně zase ten vstup oligarchů do těch médiích umožnil vzniknout
Minuta: 38
projektům, které jsou velmi zajímavé a ať už jde o internetové televize. I když tam ten důvod vzniku byl byl jiný a bohužel jako což mě mrzí dodnes odchod Daniely a má Martina z české z České televize, ale i projektu, které můžeme vidět u někdejších redaktorů Mladé fronty Dnes a šéfredaktorů jako Roberta část zemského a konče. Daniela balšínka a a Pecha 24, takže vznikly tady nové alternativní mediální projekty, které úplně nepodléhají, nepodléhají těm miliardář, zeptejte na to, co Vás zajímá se omylem, že jsem to o 10 minut to své vystoupení přetáhl. Říkal jsem si, že půlhodinka stačí já ale jak mi Jaroslav může potvrdit a takhle odskakují na přednáškách, takže pak si přijdu, jak ten pan profesor v cestě do hlubin študákovy duše,
Minuta: 39
to jsme toho dne zase probrali. Takže se ptejte na to, co Vás zajímá. Dobrý den, dobrý den Hříchy mládí. Ano oproti Pražským médiím vůči vládě a Václavu Klausovi. Včetně Český televize, jak vyzpovídat na vaše začátky byly příjemné, protože já říkám, že to Co potřebuji k žurnalistice, aby jsem to absurdní, že vlastně po 30 letech stepak spojován s Pražskou kavárnou, když já patřím do kavárny Orlických hor, když už teda mám, mám-li patří do nějaké kavárny. Takže pro mě ty začátky ve východních Čechách a ve východočeských médiích vlastně byly nádherné v tom,
Minuta: 40
že jsem jako Revoluční dítě husákovo dítě sledovali tu transformaci, na jsem totiž původně začínal v okresních novinách v novém orlicku, kdy jsem coby student českotřebovského gymnázia začal právě psát do okresních novin, pak jsem spolupracoval s československým rozhlasem v Hradci Králové, kde jsem viděl vlastně odchody lidí, kteří nesměli na mikrofon, protože byli spojení s tím komunistickým režimem a televize Galaxie. Pak byla tím třetím regionální médiem, kdy jsem si mohl osahávat televizi a improvizovat a já doufám, že ty záznamy kdyby Dneska je viděli studenti, tak jsem jako budou vysmívat, že jo. To co to co byl jeden velký mejdan a a tu televizi jsme se učili stejně jako na Evropě 2, když jsem se učil psát zprávy, takže já na ty začátky rád vzpomínám vozovka byla byla to zlatá devadesátá, ale právě
Minuta: 41
asi Time kořeny Pražského novináře zprvu vedly k tomu, že mi vadila se mi rozumíte ta státnost. Od kdy ta a řeknu teď politicky i novinářské nekorektně kdy Václav Klaus tím, že už umírají pamětníci, tak hraje o předefinování historie v roce 1989. A to že on téměř jako patřil, kdy se Svaly zároveň by jsem popírá pro to říká ten komunismus jako de facto pomohla shodit. Šedá zóna a pro mě jako ta Šedá zóna, která předtím podporovala komunisty a to mi příjmech. Při takové ráně odporné, tak se pak stála. Já tomu říkám tržními svazák a kteří tady budovali kapitalismus a křičeli jakýkoli alternativní názor a byly nálepkování za kryptokomunista, jestli mi rozumíte. A tohle jsem si přinesl. Díky bohu za Michel Fleischmann a působení
Minuta: 42
na Evropě 2 a Frekvence 1, kdy kupodivu nám Michal Fleischmann do toho nemluvil. Mohli jsme si zvládl i ty alternativní Economy a a lidi, kteří jako říkali. A přece není to není tak, že tady je jenom jediná, možná cesta auto, co jako bylo už dává. No, ale to mi to přijde absurdnější, že dnes vlastně tihle lidé. Už dávají dál a ta veřejnost je schopna jim to tolerovat, jestli mi rozumíte. A já na tyhle za Jako vzpomínám a nesou si je nesu si je v sobě, protože dnes jsem se přiznal na gymnáziu v Novém Strašecí k jedné věci, kterou jsem si vzal ještě ne. Vyřešil a kterou jako novinář mám na paměti. A to je revoluce u nás na gymnáziu v České Třebové to ještě jeden jakost formativní zážitek, kdy nám ředitel, který byl byl prostě jako komunistický Hajzli. Když to hodně zjednoduším
Minuta: 43
a udává nás estébákům, protože v té Třebové jsme ještě během generální stávky netušili, že komunismus padá definitivně a on nám strhával trikolory a udával nás na ZTP a když pak v tuším v lednu nebo v únoru. Nechytejte mě, prosím za slovo roce 1990 přišel režisér Jiří Krejčík natáčet na gymnáziu v České Třebové, protože mu někdo z rodičů napsal, že skupina studentů druhých ročníků, co jsme byli my. Já jsem byl v Áčku a a kolegové z Béčka, tak on přijel do gymnázia v České Třebové jako studenti s pedagogy jsme se shromáždili na na Food tělocvičně a režisér Jiří Krejčík, zaprvé byl skvěle manipulativní, protože on jako jako, že já teď prostě dramatizující štábní kapitán. Což byl šéf esenbák u v Třebové, řekněte
Minuta: 44
mu dával nebo kam jste to hlásil. Jo a teď a teď jsem viděl, jak vám funguje ten dav a Představte si, že ta Šedá zóna kantoru ti kteří měli morální právo toho ředitele soudit, protože nám jako třeba naše češtinářka vyprávěli o zakázaných spisovatelích, tak tě mlčeli. Bylo jim to trapné. A v tom lidovém tribunale, který se odehrával pod režií Jiřího krejčíka, tak odešli z té tělocvičny a ti kteří nás nutily pro studium na vysokých vojenských školách, hnali nás do svazu československo-sovětského přátelství a Říkali nám, že bude mít lepší známky z ruštiny, když budeme organizování ve svazu československo-sovětského přátelství, tak naskákali do těch ODS a Představte si, že ten ředitel po tomhletom spáchal sebevraždu a přišla nám do třídy jeho manželka a řekla. Já bych vám chtěla říct, že se zabili otce mých dětí a dědu bych na účet.
Minuta: 45
Já tenhle ten zážitek. A myslím si, že Krejčík aniž by to tušil taky s tím jeho koncem, který tam je tak protože on chtěl natočit maturitu v listopadu jako pokračování vyššího principu a chtěl udělat Comeback nikdy ten režisér někdy ten scénář vlastně nebyl realizován a nemohl ho režírovat na Barrandově, ale pro mě tohle tak silné téma a v a zůstáváme mě jako celých těch 30 let a tam si přesně jako vkladu. Otázky týkající se té šedé zóny. Která z toho hajzlik a komunistického dělala ještě větší hajzlik a protože vlastně celou dobu držela. Jo a nebyla tam ta odvaha těch lidí, protože prostě sloužily tomu režimu a ty pak úplně stejně nadšeně s těmi a říkám s těmi mávátka šli jako budovat ten Tržní kapitalismus a tohle tohle já v sobě teda mám a A říkal jsem si až až mě vyrazíš České televize, že cítím jako potřebu, když ne do nějaké povídky. Tak jako
Minuta: 46
se s tímhle zážitkem vypořádat, protože ho považuji za zásadní a myslím si, že je i součástí toho jak Jarda nazval tu tu přednášku politické kultury a mediální kultury v těch uplynulých třiceti letech na děkuju. Tak jenom než ne. Já vím a techniku. Já jenom připomenu, že máme možnost pokládat otázky přes Viber, když zadáte kód. To by vás nenapadlo otázky. Ota jí tak se dostanete na diskuzi, že tam vkládat otázky můžete dávat palce nahoru, když budete chtít, aby nějaká otázka byla zodpovězena rychleji a já nevím, tak Václav Havel právě tak jenom vy jste zmínil tu marketizace nebo marketingové strany a jejich různé perforace, jak to vnímáte vy. A jak se to projevuje na vaší práci a tak je to čím dál složitější, takže se snažím tu politiku z otázek vytěsňovat
Minuta: 47
a což zas což zas jako všichni překvapení. Jak to A a stěžují si například Tomio Okamura, že nebyl 5 let v otázkách a A to já myslím, že ty diskuse Viscera diskuze tří ekonomů je daleko věc nější a když už ti politici, byla je zajisté 24 24 hodin denně, proč bych to musel ještě dělat já, takže jsem vlastně to jsou teda otázky Pavle. Já myslím, že se k tomu plácá tak vzpomínáte si na nějaký hodně těžký rozhovor obtížnou diskuzi s Davidem Rathem, to byl jeden z nejobtížnějších diskutérů navíc skvělých psychologu politiku. A já se omlouvám. Pokud jste někdy ode mě už
Minuta: 48
tu historku slyšeli, že jí zopakuji, ale mně líto, že David Rath je tam kde je a že není v české politice, protože on mi rozložil všechny oponenty, které jsem které jsem k němu dal a vždy to začalo tak nevinně a když byl kupříkladu ministrem zdravotnictví ve vládě Jiřího paroubka, tak jsem si k němu pozval středočeského hejtmana. Petra bendla toho mi rozložil do 5 minut. řekl pane Bendl a já rozumím že byste hejtmanem Středočeského kraje ale zdravotnictví nemůžete rozumět protože jste vystudovaný hasič na textil a bylo vymalováno Takže já jsem se hádal s Davidem Rathem tehdy ještě byla sedmička ne bobošíkové takže jsem tam byl Janou bobošíkovou štěkal na rád a když jsem si potřeboval odpočinout obrátil se na Petra bendla tak jsem slyšel jenom Výkřik
Minuta: 49
Správně se to řekl pane redaktore A zase jsem musel se ptát Davida Ratha takže mi zničil bendla Pozval jsem si Tomáše julínka které mu řekl David rád že vůbec to je své vlastní reformě nerozumí protože jí ani nečetl tam to trvalo 10 minut v těchto otázkách Vždyť jsem říkal A ty opravdu jako je neuvěřitelný Kdo je Vystudovaný lékař v ODS je dostatečně agresivní, aby se postavil agresivitě Davida Ratha a napadly mě dva lidi Pavel Bém technix velmi populární pražský primátor a Ivan Langer jo oba dva studování lékaři dostatečně jako asertivní, aby aby si to s tím Rathem rozdali Ivan Langer byl tuším tehdy ministrem vnitra, takže řekl, že proč by on šel diskutovat jako zdravotnictví
Minuta: 50
s Rathem a Pavel Bém mi na to přistoupil. Nezačal to nenápadně už v maskérně Pavel Bém seděl v křesle a maskérka ho líčila a přišel rozšafně David Rath, já i bez jemně připravený na agresivního rád a to co předváděl. Vždyť jo, pane bakaláři jo, protože lékaři na rozdíl od nás ostatních vysokoškolsky vzdělaných blbců, tak oni studují 6 let a ještě se pohybují na životě hranice a smrti, takže Polobozi a David Rath, to to vlastně představoval v mých očích a a a jel v tom tak Jardo. Já jsem ten dotaz. Já jsem se ničeho nedotkl a historku o davidu Rathovi. Teď
Minuta: 51
nevím, jestli mám dokončit nebo tak David Rath přišel do té maskérny a a říkal Pavlovi. Ahoj Pavle. Budeme se tykat a a Pavel Bém, protože asi Davida Ratha znal lépe než já, tak se otočil na mě, kde já byl na druhém křesle a říká Pane redaktore. Máme si tykat nebo vykat. Já se v těchto situacích neumím vůbec chovat, jo, takže jsem říkal, protože na vás to mi jenom řekl. Na čem se dohodnete? Já to pak řeknu divákům prd a nebývá teda věcí, aby si hosté v otázkách tykali. A David Rath Zika a nebo jestli byli o ročník a to analyse a a a a asi si opravdu tykali ne. Nicméně Pavel Bém mi nakonec řekl. My jsme se dohodli, že si budeme tykat
Minuta: 52
byl připraven na agresivního rád a a protože David rád využil tehdy napětí, které vzpomínáte lesy bylo v ODS s Mirkem topolánkem jako předsedou ODS a Pavlem bémem jako prvním místopředsedou ODS. Tak ten David Rath říká, ale já chápu, že ty musíš hájit ten ne ten špatný program ODS v oblasti zdravotnictví, ale Pavle mi jako lékaři. Vždyť to je nedůstojné. Ty nejlepší primátor, který zachránil před povodněmi hned ten den tomu začali téct čůrky potu a asi 15 minut a on během příspěvku seřval imas krku, která odcházela a plakala, protože se Marka dozvěděla, že Zatímco na Nově, když se někdo potí, tak ho 1
Minuta: 53
tam ho David Rath rozložil rozložil okamžitě. No a Abych se vyhnul otázce. Proč byl odebrán dotaz na Jaromíra Soukupa tak historku s Davidem Rathem prodloužím o to, kdy mi je David Rath vytočil natolik a bylo to dva dny před jeho zatčením a pak mi psali kameramani, to si zařídil ty. Reality, já si nevymýšlím, já se úplně o radost a nevymýšlí David Rath totiž udělal udělal to, že přišel jak on to uměl, aby rozhodil mě i Hosta, tak přišel při otázkách posledních, což bylo opravdu dva dny před jeho zatčením. On byl tuším zatčen buď v pondělí nebo v úterý a toto byla neděle a přišel s Leošem hegerem tehdejším ministrem zdravotnictví. On byl stále stínovým ministrem zdravotnictví za českou stranu sociálně demokratickou a
Minuta: 54
mně se protáhla první část otázek David Rath s Leošem hegerem, jako druzí hosté byli pozváni na Pušín 40 minut u a já jsem to protáhl asi na 40 7
Minuta: 55
toho příspěvku, kdy David Rath mi říká, my si budeme stěžovat taxi stěžujte. A jak se to chová teda říkám, jak si zasloužíte. A teď Hele mě bouchly ve mě bouchly saze a dopadlo to tak, že jsem tehdy mu opravdu jako řekl. Víte co tak Vypadněte. A on se sbalil a to mě teď začal pít for, protože Leoš Heger se tam na nás díval jak na tenis a že hysterický Moravec jako s arogantním. Rathem se tam jako tak a teď ten rád začal zvedat. Odcházet mi problesklo hlavou, co já řeknu ti řeknu Mili diváci Leoš Heger ministr zdravotnictví, hostem otázek měl tady být David Rath, ale toho jsem vyhodil. Naštěstí se stalo to, že se ozval režisér, protože za 10
Minuta: 56
vteřin už končil příspěvek a říká Co se tam pan hejtman motá, ať si okamžitě Sedne a to zase překvapilo Ratha, který byl na odchodu, takže by jim poskytl poslechl pokyn režiséra a Sedleci. Hlavně nikde nespat kámen. Tak ze srdce Takže já jsem neměl odvahu se na ten díl podívat, ale pokud si ho někdy pustíte. Takže když si dáte do Googlu by byl zatčen a pak ty poslední, tak uvidíte, že těch prvních 10 minut bylo jako velmi podrážděných jako z obou stran, protože se tam těch ty tři minuty během toho co běžel příspěvek, kdy se Střídaly. Hosté se odehrála tahle neuvěřitelná historka, tím jsem zabral 10 minut Davidem Rathem jako nejtěžším nejtěžším hostem, tak já to vezmu postupně jako občan a vlastně i jako novinář
Minuta: 57
si myslím, že nejde o náš národ a dávání zbraně do rukou národa, protože Narozdíl od mnohých elitách. Myslím si, že existuje zdravý selský rozum národa, který když vidím něco nad čím kroutím hlavou a říkám si to přece není možné, tak se to snažím racionalizovat. Una. Prodá a pak mě ten národ opravdu v dobrém slova smyslu překvapí. Takže já myslím, ale že ta otázka. Zuzky by měla být R formulována, jestli jsme nebyli ústavu České republiky a ústavně právní systém zavedení přímé volby prezidenta tam bych jako novinář jako občan odpověděl, že ano a vážím si těch senátorů, kteří mluvili o tom, že vkládáme Semtex do ústavního systému České republiky a a vidíme, že ta situace která se týká současného stavu prezidenta, to už je není kupříkladu vůči
Minuta: 58
senátu schopen už tři čtvrtě roku nebo nechce dávat kandidáta na ústavního soudce. A takto válčí se senátem je veřejná zkrátka přímo volený prezident a tím je kdokoliv si myslí, že má silnější mandát a považuje ústavu za cár papíru a byt část veřejnosti může být naštvaná. Miloše Zemana Obávám se, že to Milošem Zemanem nekončí je těžké být nestranný. Ano v zemi a v situaci kdy Je tady za vyváženost a nestrannost v současnosti pod vlivem síťových digitálních médií považováno to že dáte prostor 10 minut u minut a MŠ vás tu oproti 10 minut tam kompetentního názoru ještě před pěti lety jsem velmi těžce byl schopen ve zkratce toto říci kolegům i na lékařských fakultách, kdy
Minuta: 59
mi nerozuměli a omlouvám se zase za historku, kterou říkám poměrně často, že jsem při jedné besedě na lékařské fakultě, to to říkal už před šesti lety. Takže si myslím, že máte stranit nějakému hodnotovém systému a pluralitní demokracie, které stranit si a budu protože si myslím, že že ta žurnalistika má těžit ze svobody slova a já bych nebyl. A nepracoval bych ani bych nechtěl pracovat jako Žurnál. Prostě v autoritativním režimu, kdy novináři propagandist o vládní vládní většiny. Takže když jsem tohle říkal kolegům kolegům medikum, tak mi nerozuměli a říkali. No jo, ale vy jako novinář by nám filtrujete informace a podobně. Já jsem se jí to snažil vysvětlit a pak jsem nad tím mávnou rukou a říkal jsem počkejte, až to zasáhne i vaší profesi a až vám budou pacienti v ordinaci říkat, pane doktore. Četla
Minuta: 60
jsem na internetu, že rakovinu je možné vykadit. Před rokem jsem byl na lékařské fakultě na 2. Lékařské fakulty. Tuším, že druhá je Motolská nemocnice a když mě tam někteří medici potkali. Tak říkali, teď už vám rozumím a co jste před těmi pěti lety chtěl říct. Myslím si, že nebudeme li se bránit tomu, že existuje nějaká kompetence dovednost a která je ověřená vědecky. A a není založena prostě na lhaní a na výmysly v na falšování vědeckých metod a budeme to považovat za úplně stejnou hodnotově věc jako to, že může kdokoliv cokoliv a a blábolit a a každý má právo na svoji pravdu, tak se jako společnost zblázníme, protože tím eroduje diskuse a a pobírání se nějakého racionálního závěru v diskusi opřené
Minuta: 61
o fakta. V tom je těžké čím dál těžší bytě nestranný a pokud je kujete za Focus. Já za něj děkuji, protože to je má psychohygiena v České republice a to nemá smysl komentovat, protože říkám jako ne se mě na to ptali studenti na střední škole, jestli Mlíko mi, že prezident republiky nechodí do České televize. Já jsem na to odpovídal, že když má každý týden na televizi Barrandov pořád, na který se kouká jenom 140 diváků, tak a podíváte-li se jak klesá sledovanost televize Barrandov, tak si myslím, že Jaromíru soukupovi věnujeme víc pozornosti, než jakou si zaslouží. Ještě se vám nestalo, že by se vám chtělo s prominutím zvracet z některých politiku,
Minuta: 62
když s nimi nebát ujeté v našem pořadu Mat jako s lidmi, já jsem je to absurdní, ale zastávám se politiků. Protože chápu tu námitku a Souvisí to s tou kulturou politického chování. Ano, snažím se, když mi občas ujedou nervy jako novináři, tak se z toho poučit ale Jako mám v sobě i s ohledem na tu historku, kterou jsem tady vyprávěl, která mě potkala jako gymnaziálního studenta mít nějakou bazální odpovědnost a nějaký hodnotový systém. Takže ano, oni by měli si být vědomi, že když jsou obdařeni, aby je po Věříte politickým vlivem, tak by si měli být i politické domy politické odpovědnosti a že je vyšší než u normálních občanů. Ano, v tom mi přijde to smutné. Nechce se mi z toho zvracet, ale stojím i nad tím rozum, ale
Minuta: 63
podívám se na to, jak se k sobě chováme, tak se politiku zastávám, protože často časem od od času se mi stává v hromadných prostředcích dopravních, že někdo ke mně přijde. Zvláště to starší publikum, při šoura se ke mně a a a Přijdu si jak kdybych měl lepru, protože mi ty paní či pánové říkají pane Moravec. Jako mě chtějí pochválit. Říkej mi vám fandím a jak tam můžete v neděli s nimi vydržet. A já říkám přesaďte ty lidi z tramvaje do Poslanecké sněmovny a myslím si, že se dočkáme podobného chování myslím, že oni jsou našim odrazem a že si zase nezaslouží a já nebudu jako tady přispívat k tomu populistické mu že že politika je špinavá, že ses politikem nám chce zvracet, protože pak to vede k tomu, že si řekneme, že už to máme plné zuby a budeme chtít jednoho
Minuta: 64
autoritář a který to za nás vyřeší a k tomu já přispívat rozhodně nechci. No pestrost oslovování Jaroslava faltýnka a myslím, že souvisí s jeho výtvarným talentem víte já jsem se asi jednou nebo dvakrát ohradil, ať mi neříká pan Faltýnek křestním jménem, ale zároveň si myslím, že nemá smysl dávat tomu podstatnou váhu, protože strategii politiku, když toto dělají, tak je rozhodit rozhodit moderátora už jsem si s jaroslavem faltýnkem. Vyříkali jednu věc, kdy nevím, jestli to dělají vůči ostatním kolegům, ale všimněte si že vůči mně a noře fridrichové jsme tady ve hře kolik Moravec fridrichovou berou a dostali jsme se na úroveň Hanky Zagorové v osmdesátém devátém roce a Jaroslav Faltýnek to udělal dvakrát
Minuta: 65
před otázkami. Když jsme ještě byli na věži, když jsem jako říkal, že Protože hosté jsou seznamováni s okruhy. Protože podle kodexu České televize a jsem rád, že tady se Kodex inspiroval kodexem líbí, politik by se na tu diskuzi měl připravit. Oni neznají otázky. Ale znají okruhy otázek, aby novinář i i ten host byli v férové pozici a Jaroslav Faltýnek, když jako přijdou hosté do studia. Tak já jim 5 minut předtím začátkem říkám, jak budou ty okruhy řazeny. On říká no to je tady se budete ptát na střet zájmů. No mám tady složku a my bysme se k jako my se musíme podívat jako politická reprezentace na platy těch lidí v tvé těch novinách a udělal to jednou. Dělal to dvakrát a potřetí jsem vzal sebou výplatnici a ptal jsem se ho zcela vážně říkám pane přece, v kolik si myslíte, že mám teďka v půl milionu a já říkám za rok za měsíc.
Minuta: 66
Vy máte jako plat jako poslanec. Poslanecké sněmovny zveřejníte, protože o vás jako se tvrdí, že že máte půl milionu. Já říkám, abych přistupoval na vaši hru, kdybyste systémově chtěli, kolik jsou obecný platy u jednotlivých pozic v České televizi, ale to je zajímavý. Že si vyzvednout na novináře nebo tři novináře včetně Marka wollnera, kterým vadí nejvíc a po nich to chtějí prostě jí zastrašovat, takže i to oslovování Jaroslava faltýnka je součást politického marketingu. A strategie, kterou on používá, kdo vám odmítl účast v otázkách. No Václav Klaus a Miloš Zeman, jak politické pár otázek, že strašně otravuji s tím, jaké budou okruhy a chtějí se dozvědět co nejpodrobněji, jak ty okruhy budou vypadat,
Minuta: 67
jak je váš názor na systém voleb navrhovaný bojovníkem proti korupci Karlem janečkem. Že při Komplikovaný a dodnes jsem ho nepochopil. Ne, to bych ze sebe dělat větší hlupáka, než jsem ale já se přiznám, že těm experimentům a zvlášť v Českém kontextu, že vždy dopadli hůř, než co měli zlepšit, takže tam bych se snažil spíš kultivovat současný systém a držet dělbu moci a a a protiváh přímá volba prezidenta tady byla to už jsem odpověděl, jak dlouho myslíte, že budou Češi schopni a ochotni s tímto politickým. Trhem i nadále žít a co s tím vlastně dělat, když pominu často do politické angažmá jim vyhovuje to, že ty strany jsou velmi uzavřené a a že a v tom vracím se k té politické kultuře to tady Podle mě zůstává ještě před rokem 1989. Držte hubu a krok buďte o víkendu
Minuta: 68
na těch Chalupách a Nekecejte nám do toho. Já se omlouvám, že teď hodně zjednodušují, ale to je podle mě jako jejich strategie a myslím si, že to jsou rezidua. Vlastně když přemýšlím nad zase Počátky, to je transformace, tak si myslím, že Václav Klaus a vlastně jako Národní socialista a že jemu ti autoritativní vůdce. Díváme se na Počátky transformace, tak jim vyhovovaly a proto se podle mě i Miloš Zeman oni vlastně závidí. Pánovi a k čínskému, že to co se jim nepovedlo v České republice, takže se podařilo v Polsku a Maďarsku, oni nenávidí nezávislé instituce typu vysokých škol Akademie věd a Česká televize, když je tady udržení a ochránění nezávislosti České televize a Českého rozhlasu, tak ono to souvisí, ono to s tím souvisí prostě
Minuta: 69
tyhle dvě entity respektive tři, protože mě mrzí, že jako veřejnost podceňujete, kdo sedí v radě české tiskové kanceláře a ti politici ta většina ve sněmovně si testuje, kam může zajít s médií veřejné služby na české tiskové kanceláři a ty figury, které jsou teď v těch radách jsou velmi prazvláštní na to, že nemají, že nemají prostě za sebou nějakou kredibilitu mediální žurnalistickou a a podobně Jak udržet a ochránit tu nezávislost. Tak zaprvé a teď se Vám za kacířskou myšlenku. Ono to také záleží na tom, jestli Česká televize a Český rozhlas chtějí uchránit svoji nezávislost. A zbytek nechávám. Bez komentáře. Václave to švihat a to ani nestačím odklikat. Já se jenom zeptám je nějaký dotaz publika. Já se snažím zodpovědět co nejvíc otázek.
Minuta: 70
Tim rathen to protáhl tady. Dobrý večer, já bych se zeptal na tu privatizaci médií. Mě by zajímalo pak že je Tento trend a zdali je nějaká iniciativa zdola nebo zdali je nějaký etický kodex novinářů vlastní není určený někým nahoře, ale je určený měkkým dole iniciativa zdola, pakliže je tak by mě zajímalo jestli A pak když není jestli není nasnadě teda něco takového nic iniciovat není není není. Vy asi tušíte, že kupříkladu když Andrej Babiš ovládl mafru, tak chtěl deklarovat vůči veřejnosti, že jako vlastník nebude sahat do obsahu mafry. A nechal si Karlem hvížďalou respektovaným novinářem napsat Kodex vztahu vydavatel a redakce mafry to asi
Minuta: 71
tím nejviditelnějším ale mnoho těch skandálu kdy kupříkladu Lidové noviny opustila Petra Procházková Kvůli tomu jak z úřadu vlády dali Lidovým novinám aby zveřejnili článek ten paní doktorky z jakési organizace pro dětské uprchlíky nebo pro dětský Červený kříž Jak se to jmenovalo Tak ty odchody ty jednotlivé vlny odchodu z mafry Jasně ukazují že že ta vnitřní pravidla v těch Českých médiích vlastně ne byla ustanovena nebo v těch Českých v redakcích Ne byla ustanovena a že selhávají Takže vlastně novinářů v tomto ohledu nezbývá nic jiného než putovat po těch redakcích fluktuovat a vybírat si pro koho vlastně budou pracovat říkám je tady alternativa v vzniku projektu jako je deníkem
Minuta: 72
a a jako jsou další nové mediální projekty které tady tady vznikají Víte co je smutné, že ona to krásně udělala transparency International v jedné studie v roce 2017, že zkoumala transparentnost vlastníků médií a která je jedním z faktorů podle nich, že byste se měli orientovat v jako publikum a dopadlo to tragicky pro děti, kteří je mají v svěřenských fondech, viz Andrej Babiš nebo Ivo Valenta. V případě parlamentních listů a a regionální televize, tak je tam ten problém, že stejně nepřímo ty nebo přímo v prostě ovládají ty svěřenské fondy, pak máte část těch médií, která těch médií, které jsou registrovány v daňových rájích jako je Kypr, což je kupříkladu seznam Ivo lukačovič. A jo, takže když přijmete přísnější externí regulace A nevím, jestli by ta přísnější
Minuta: 73
externí regulace pomohla, tak se může logicky stát to, že zasahujete do soukromého vlastnictví médií a to je to co udělal orbán v Maďarsku, že ovládli soukromá média skrze přísnější externí regulaci, jo, takže slouží i ta soukromá média prostě vládnoucí politické politické reprezentace. Takže ono je to těžké a tvrdím, že by měl být tlak vás jako veřejnosti a v tom Věru moc nepomáhá úroveň mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání v Česku, abyste si vynucoval i to, že ti oligarchové nemají používat tam média jako součást svých politických zájmů říkám, já tady ne protestu proti to má být bohatí lidé vlastnili Media já protestu proti tomu, aby Media kupovali v té poslední fázi, protože chtějí deformovat veřejnou sféru a chtějí si skrze média vyřizovat své osobní osobní účty. Dalšími oligarchy. Jo
Minuta: 74
a ve větě Marka dospivy je toto skryto na tohle prostě nemám odpověď, protože si myslím, že že ta odpověď není v rámci normativních teorii nebo normativních systému. Jasně formulovaná všude ve světě, tak ještě jeden dotaz byl tady na straně, ano? Dobrý večer Ivana Hrušková, jestli v Česku Existuje vůbec nějaké nezávislé médium, případně jestli existuje tak jestli bys tam mohl jmenovat myslím, že stále přestože že ta média jsou otřesena tím neustálým tlakem a zpochybňování, tak Český rozhlas Česká televize i Česká tisková kancelář odvádí fantastickou práci na to pod Jakými tlaky se se ocitají, bojím se toho, aby nedošlo k autocenzuře a vzdání se nezávislosti
Minuta: 75
těch médií uvnitř těch redakcí, protože ten tlak politiku jako velmi úspěšný v tom, že když vlastně útočíte na vybrané vybrané novináře, tak ti vlastně těm ostatním dáváte. Vždyť vy byste jako česká byli v pohodě. Pokud byste tam neměli Moravce fridrichovou. A wollnera jo a cožpak může vést k té konformitě v zpravodaj. C&a právě k tomu úplně stupidní mu vyvažování, kterého jsme občas občas svědky a pak si myslím, že u těch médií, která jsou vlastně na těmi oligarchy je zajímavé je číst, protože tam vlastně zjistíte. Jaké jsou jejich zájmy v tom o čem nepíši. Jo a a já se snažím jako občan si a musím to vlastně dělat jako profesionál. Že čtu obrovské množství těch zdrojů a z nich si skládám obraz toho reálného reálného
Minuta: 76
světa. Ano jsou weby jako ty, které jsou označovány jako dezinformační, které nečtu, ale i když nechci tak ke mně do lehnout přes twitterový účet, protože část novinářů je natolik masochistické, že si to sdílí a přeposílá a Tímto mu dávají daleko větší důvěru, protože jak jsem nechtěl se příliš vyjadřovat k Jiřímu k Jaromíru soukupovi, tak totéž se týká Jiřího ovčáčka. Já si myslím, že vlastně Jim to vyhovuje, že že je na ně upíra na ta pozornost, protože oni vám vstoupí do veřejného prostoru jako exoti, kterým přisuzujeme větší váhu, než ve skutečnosti mají Jo a a a média jako tím, že Jiřího ovčáčka svou. Já jsem Kdyby se tak jako ovčáček chovali ostatní mluvčí a A je to přesně is fisma České televize, kdyby mluvčí Andreje Babiše v neznámém mluvčího vlády a nebo mluvčí vlády, protože se chovají korektně a jsou státními úředníky, ale
Minuta: 77
kdyby všichni mluvčí se chovali tak jako Jiří Ovčáček, tak Česká televize vysílá tiskové konference těchto jako obskurních figur a tím jim dává větší váhu, než ve skutečnosti mají a tím se z toho stává norma a zvykáme si na to. Jo, takže ona za to mohou i média, protože si je stvořila. A a tam si myslím, že že tomu Media veřejné služby. Mají Mají bránit a mají to ostatně v kodexech mají kultivovat veřejnou sféru a a a tak, takže jestli mám a určitě Musíte počkat si na mikrofon. Podívejte, jak kombinuji kombinuji, protože zpravodajsky si myslím, že velmi dobře funguje právo být je zaměřeno ideově, že hájiti ty levicové levicové opozice paktu Hospodářské noviny. Mrzí mě,
Minuta: 78
že jsem blbá ryzuje Mladá Fronta, protože pro ní je těžké vlastně jako řešit toho vlastníka. Takže z Mladé fronty si myslím, že se právě kvůli vlastníkovi a útokům na mafru, že jsou že jsou jejich tituly vlastně Andrej Babiš a tak si myslím, že tady vlastně nám vznikl druhý Boulevard vedle blesku a atd. Mladá Fronta Takže já protože Bulvár si čtu, když mám někdy čas na těch jiných místnostech, takže občas tam občas jako jo. Ale že bych byl pravidelným čtenářem, tak ne, ale ale u těch hospodářských novin deníku n práva a lidovek, protože ty si myslím, že si drží svoji úroveň v rámci v rámci mafry, ale od filtrová vám to co to co jako někdy ty politické obsahy a a
Minuta: 79
komentáře, takže myslím, že ta informační pluralita vám jako publiku, když to zjednoduším vytváří nějakou informační nezávislost. Apa, kombinoval bych to. Já vím, že to je asi těžké. Je to jsou dvě hodiny denně, ale je to Je to dobré, ale vycházet z těch zdrojů, kde se pak ty informace ověřují, protože jestli před něčím varuji. Tak to je to informační smetí šířené přes sociální sítě a to, že i ty tradiční postupy jako je, že tu informaci musíte ověřit ze dvou ze dvou zdrojů, aby byla relevantní. Jestli takhle stačí. Ta odpověď já děkuji. 20. Jestli máte ještě síly, tak se zase pusťte na chvíli do elektronických otázky, tak mě modely tak my máme hodinu a půl počítám správně jo cca působení milionů chvilek demokracie milionů chvilek. Myslím, že je skvělé, že milion chvilek zase upřel pozornost
Minuta: 80
se všemi chybami jich se dopouštějí, tak na angažmá a a nutnost občanského angažmá v tom myslím, že ta diskuse kterou milion chvilek rozpoutal, že je poměrně zásadní, ale podle mého názoru je do jisté míry i působení milionů chvilek demokracie pro demokracii, nebo jak se jmenujou jistou korekcí a Andreje Babiše, který stále podle mého názoru vnitřní lavíruje mezi tím, jestli chce být autoritativní vládce a prosadit. Většinový politický systém a nebo jestli chce být demokrat, který mi vlastně jestli nechce poškodit svoji pověst na konci. Takže díky díky bohu ještě za to, že Andrej Babiš, protože si myslím, že Miloš Zeman a teď jako já beru politiku novinářství hezké v tom, že pozorujete, já si říkám to musí být milost,
Minuta: 81
že mám vlastně částečně musí být nešťastný z toho, že už mu ubývají síly. To je první věc, protože kdyby bylo 20 nebo o 10 let mladší, tak to rozjede ještě ve větším stylu a a myslím si, že by Andreje Babiše víc jako Strhnu na svoji stranu, že by přesně řekl. Podívej se, ale stejně ta kavárna ti to neodpustí stejně proti tobě demonstrují a ty nechceš jako měnit ten systém a můžeš si za to sám a podobně jo. Takže tohle si myslím jako Chtěl bych být mouchou a pozorovat jejich jednání v Lánech, ale myslím si, že Miloš Zeman jako musí zpívat Babišovi, že si to kazí. A že by měl být stejně drsný jako Je Miloš Zeman, že mu úplně jedno, jestli existuje nějaká Ústava a podobně a v tom v tom Díky bohu za zajistí corrective, kterým to veřejné angažmá a schopnost veřejnosti se mobilizovat v té veřejné sféře vlastně funguje. Je někdo kdo vás a vaše Pottery otevřeně kritizuje medy.
Minuta: 82
To si děláte legraci touhle otázkou nebo na sociálních sítích. Ale jakmile se dostaví Jo takhle no tak. A myslím, že je vlastně jako skromný Andrej Babiš a když přijde, tak oba dva jsme jak dvě hladové lvice, které čekají. Kdo po kom vyskočí a pak všude vlastně říká, že ten Moravec je strašný. Tak u Moravce mi tady dneska tě tedy. Ale já si asi tak o to je otevřené kritiky Andreje Babiše vážím, protože on je on je opravdu jako velmi taky náročný po davidu Rathovi velmi velmi náročný velmi náročný host, protože ho teda udržet u té otázky bude teď v neděli. Jak často vystupuje ze své komfortní zóny, co
Minuta: 83
bylo to největší vystoupení. Za poslední rok, protože tím jak když se stanete součástí toho veřejného prostoru, tak beru jako komfortní zónu v tom, že se dopouštíme vystupuji z těch věcí, které bych dříve nedělal, tak já bych třeba dříve. Opravdu jako nevzal politikovi svoji výplatnici, ale začínám si v mnoha věcí jako dělat tak legraci a jsou mi jedno, že tam vystupuji z té komfortní zóny a možná s tím i sám bavím, což je zvláštní zvláštní to teď jak vypadá vaše příprava na otázky je kontinuální a a uskutečňuje se celý týden a největší nápor je pátek pátek. Bod A kdy pročítám? Takové
Minuta: 84
dvě disertace přibližně těch 200 stránek na každou tu část otázek, které se týkají těch jednotlivých témat, které které zazní, takže to je Geocaching, co to já se přiznám, že vůbec nevím, co to je. Teda co to je. To je část dnešního publika. To jsou takoví lidé, kteří hledají poklady pomocí GPS a já jsem myslel, že dneska mě nic horšího nepotká jako Jako otázka na gymnáziu v Novém Strašecí. Jaký je můj názor na veganství, ale tohle to teda všechno tohle to teda překonal. Tomu
Minuta: 85
kdo se na tu otázku ptal, tak bych odpověděl, že takhle mladý jsem v životě nebyl a nějaká hra, to se hraje na tom Jana akce. Na čem jak jak že tak pak mě tím zatěžujete jako Ano? Děkuji se, jenom se vám omlouvám, že tahle otázka kdyby přišla o 8
Minuta: 86
tak bych byl asi možné. Možná schopen pochopit tu vaši zjednodušenou odpověď na to co to je, ale dnes Věru již nejsem schopen to pojmout tak. Já si vystačím se psem a Chodím na procházky se psem a nikoliv krabičkou napojenou na miliardové satelity, protože v těchto ohledech jsem konzervativní člověk a učit se to už nebudu a vyslovuje se to Geocaching jo, ale víte co to je? Jarda, to je to v čem. Mě je Blízký, i když v mnoha ohledech přehání německy neurovědec a teď jsem zapomněl jeho jméno Digitální demence, to byla první knížka, která vyšla v češtině Manfred Spitzer, který tam ukazuje ten výzkum, že ti
Minuta: 87
kteří jsou závislí na těch nejmodernějších technologií včetně navigací, tak se neumějí pak s orientovat v mapě a já mám s navigací ty nejhorší zkušenosti, kdy kupříkladu proto. Navíc používám starší navigaci Garmin a teď jsem bloudil v Jezerce a protože ta navigace ukazovala, že jedu po silnici, která vlastně vůbec nemá existovat a volal jsem kolegu ze štábu a říkal jsem do prčic, jak se k vám dostanu, protože tam debilní navigace mě opravdu akorát rozčiluje atraumatic. Takže já už dělám to, že si prohledávám na Google mapách trasu. Kudy pojedu a odmítám seřídit navigací, protože to dopadá tragicky. Takže tohle se taky už učit nebudu. A teď jste to zase jako otočil v tom, že už mě to začíná zajímat, ale
Minuta: 88
mám málo volného času Andreou červenou čepicí Kterou vám přinesl si odnesl. Jak to Jak to minulém, jak to minulém pořadu ta čepice tam zůstala a vyměňovali si s Petrem Fialou ty propagační materiály. Tak nakonec si odnesl a nevím, jestli si odnesli Petr Fiala, když jí dostal, ale já mám pod čepicí bez Andrejovi čepice. Jsem se odpojil docela vtipný, ne jak nejlépe ověřovat. Co je fake? A co je pravdivá informace žádný zdroj není v dnešní době sport a nechci říct, že bych souhlasil s tou druhou větou. Ano, myslím si, že tam menší spolehlivost zdrojů může souviset s tím, že novináři mají čím dál méně prostoru pro ověřování z jednoho prostého důvodu,
Minuta: 89
že se s mnoha násobil distribuční prostor a těch chyb, kterých se dopouštíme jako novináři a tady nás budu brát ochranu, tak to množství prostoru, který musíme naplnit, tak je obtížné ho je obtížné ho nebo dostat tomu, tak odpovědně, že byste si měli šanci to třeba ověřit ze tří zdrojů, jo. Protože i v těch médiích bohužel zase podveden sociálních sítí upřednostňována rychlost před přesnosti a a přál bych si aby zase ten náš tlak jako konzumentů mediálních. Na přesnost před rychlostí, ale ta logika toho v zahraniční literatuře, to je popsáno jako turbon News nebo Twitter efekt, že všichni musíme na všechno reagovat a vyvolává to tu efektivní komunikaci, ale zároveň budu brát nás opravdu jako v ochranu, že existují ty spolehlivé zdroje ta tradiční žurnalistika datová žurnalistika, která dříve či
Minuta: 90
později se v České republice. Podle mě taky rozšíří byt. Tady jsou jenom zatím ty první pokusy, které dělá Český rozhlas i veřejně známo, že nechodíte k volbám. Proč abych neztratil toho mu koho bych volil, protože bych na ně byl drsnější, to je důvod, proč k volbám nechodím, protože asi bych byl kritičtější k té politické straně, kterou bych volil. Já nechodím k těm celorepublikovým ale jako občan, který stále je má trvalé bydliště v Letohradě, tak chodím k těm našim lokálním volba, jak byste hodnotil poslední Focus předsedo, jak byste hodnotil vy, jestli tady Jarda se k tomu přihlásí ano? No a myslím si, že Pavel Rychetský už nikdy nepřijde,
Minuta: 91
protože to co se strhlo kupříkladu v parlamentních listech a podobně, tak bylo neuvěřitelné jo. To mě pobavily zase některé výroky členů rady pro rozhlasové a televizní vysílání, respektive jednočlenná pro rady pro za své televizní vysílání, který řekl, že to byl nevyvážená debatách, takže on už začíná popírat funkční zařazení těch hostů. Takže já mám jakoby vyřadit prezidentka Slovenské republiky, protože to prý byla nevyvážená diskuze. Jo a tohle opravdu jako ta dezinterpretace vyváženosti přispívá k tomu, že tady hneme Autoritativně, jší mu pojetí pojetí demokracie, respektuje protimluv, ale k autoritativnímu způsobu organizace politického systému a a Maddie. Takže pro mě to nadšení to to,
Minuta: 92
že dovedli dovedli asi tři minuty tleskat na pětistovka studentů, která byla v Betlémské kapli pro mě bylo daleko větší ocenění a myslím i pro hosty, než to co se strhlo na těch podivných podivných serverech nejlepší model vlastnictví a provozu soukromých médií. No podívej tam ještě budeme vzpomínat. A dneska si všimněte že vzpomínáme na zahraniční vlastníky soukromých médií, protože jim šlo vlastně jenom o byznys by se mi to nemuselo líbit, ale oni neměli zájem v politickém a veřejném prostoru v České republice. Takže myslím, že se slzou v oku se může vzpomínat dnes na většinové zahraniční vlastnictví. V které přišlo v České republice po roce 1993 u těch novin a trvalo vlastně do nákupu Andreje máte čas si přečíst knížku, když ČT Zpomal a baví mě čím dál víc, protože
Minuta: 93
se čím dál méně koukám na televizi. Takže ale Vybírám si v poslední době Knížky Které které Doporučuji studentům, protože mi přijdou inspirativní a nutí mě přemýšlet nad tím, jestli tu svobodu a v pozitivním slova smyslu siu-hing a nebo nikoli věk. Takže teď mojí oblíbenou knížkou, kterou jsem v posledních dvou letech držel několikrát v ruce, tak byl Erich fromm strach ze svobody knížka další knížku, kterou mám velmi rád a která vlastně vychází z Economy, ale myslím si, že jim můžeme promítnout i do světa médií je Daniel Kajínek a nemám. Který je nositelem Nobelovy ceny za ekonomii a jeho knížka myšlení rychlé myšlení pomalé a pak jeden z hostů Focusu a a už ne. Ani nevím, kdo to byl mi zmiňoval, jestli znám knížku nejka Silver A signál a šum. A tím mě
Minuta: 94
přivedl k taky jako k téhle zajímavé knížce, ale co jsem si teď naposledy přečetl a knížku, kterou považuji za zajímavou je Timothy snyder a zapomněl jsem její název cesta k nesvobodě chce tak nesvobodě, děkuji. Takže jo, omlouval se se někdy někom v otázkách. Ano, omlouval jsem se a teď nevím, jestli Mirku topolánkovi nebo Pavle topolánková, protože jsem se dopustil nějakého. A nebuď Janě bobošíkové to bylo, že jsem se dopustil věcné chyby a byl jsem přesvědčen o tom, že Jana Bobošíková a tuším, že to bylo Janě bobošíkové nebo prostě tyhle Trojice byl v tom Topolánek. Pavla topolánková a Jana Bobošíková, že jsem se dopustil něčeho, co jsem si přečetl a nechal jsem si podklady na stole. A do roztrhání těla bych se hádal, že jsem měl pravdu. A s tím hostem nevím, kdo to tehdy. Byl jsem se hádal. A ukázalo se, že jsem neměl pravdu a myslím si, že omluvit se, pokud
Minuta: 95
se dopustíte chyby je pokud se těch chyb nebo ne dopouštíte každý den. Je je kredibilní a a je to slušnost. No nevím, kdo se mi omluvil asi Jaroslav Faltýnek, že tušil, že nemám půl milionu. Takže vlastně jsem v jeho očích asi čučka a on říká no, nezdálo jste se vedení hlavních předvolebních debat sám, nebo to bylo rozhodnutí z hor a bylo to z důvodu, jak jste diváky vnímán. Bylo to z mého svobodného rozhodnutí, kdy Poslední kapka přetekla a nechtěl jsem být stažen do druhého kola prezidentské volby, kdy Miloš Zeman, když jsem moderoval volební studio říkal, že že má pocit jakoby se díval na televizi Václava Moravce, takže tam v tom přímém přenosu a v tom vysílání ve mně
Minuta: 96
uzrál rozhodnutý, že generálnímu řediteli oznámím, že nechci moderovat tu debatu. I když abych byl stoprocentně upřímný, tak už tam bylo napětí, protože jsem měl jinou představu o té diskuzi, jak by měla být, jak by měla být vedena a a formalizovaná a a tam jsme se neshodli, takže to bylo jako několik důvodů. A podívejte to, jak jsem Diváky vnímán, já sám si kladu otázku, jak jsem Diváky vnímám, protože na straně jedné. Divácké vnímání v mnoha ohledech vychází z toho, že se do těch tří lidí jako je Nora Marek a já soustředí ten ta největší kampaň a přes naše hlavy vůči té televizi a na straně jedné jsem vlastně na to hrdý, protože si myslím, že ta žurnalistika má být kritičtější Reflex IT společnosti, ale
Minuta: 97
na straně druhé si říkám. A považuji to za zásadně nespravedlivé, protože jestli tady má být chválím ten konformismus a rezignace na základní principy žurnalistiky, tak mě to mrzí a to kolika dezinformačním kampaním jsem čelil tak se snažím právě jezdit do těch městeček a vesniček po celé republice a přijímám rád pozvání abych si s těmi Diváky o povídal o své o své práci A abych jim řekl co za těmi tlaky co za těmi tlaky je a proto to Nespresso kovanou ne zprostředkovanou komunikaci o mé vlastní osobě považuji za daleko důležitější než abych poskytoval rozhovory a a do jisté míry říkám to považuji za nespravedlivé a k čemu se teď smějete to
Minuta: 98
ta poslední otázka myslíte jo Hodíte se mě to bylo nabízeno ve druhé řadě, když jsem ještě byl Diváky vnímán populární než v současnosti a já jsem to odmítl, protože si myslím, že by člověk, který je novinářem neměl tancovat. Omlouvám se za sníženou kvalitu svého projevu, která odpovídá 8
Minuta: 99
jsme se bavili o jejich angažovanosti ve veřejné sféře a říkal jsem jim, že než o než o Tak ne, že bych vedle Stávek za klima, kdybych byl na místě a byl znovu ve druháku na gymplu nebo ve třeťáku, tak bych si šel sednout před Ministerstvo školství a stávkoval bych za neschopnost vzdělávacího systému potom laky mladé talenty a tu mladou generaci skvěle vzdělávat včetně mediální a informační gramotnosti, protože a tady jsme na půdě českého vysokého učení technické. Protože ten strach z matematiky a to co jako udělala politická reprezentace s matematikou kvůli povinné maturitě z matematiky. Je Zlo a a myslím, že to je jeden z mnoha zločinů, které se týká vzdělanosti a děkuji za tu otázku. No Name ovi celé
Minuta: 100
populace, protože v souvislosti s informační a mediální gramotnosti si myslím, že tady je zásadní problém a já si v souvislosti s tím tématem, které v té otázce je obsaženo, tak si kladu otázku, jestli to je. Neschopnost a amatérismus nebo jestli to je záměr, protože ne vzdělanou populací se lépe manipuluje s přibývajícími lety jako životní skeptik se začínám obávat, že to je záměr. Jeden dotaz publika a tam právě říkali, že do školství se nikdy nebudou dávat jako velké peníze, protože právě školství má být jako nástroj politické moci a že by neměl a že prostě není
Minuta: 101
zájem, aby to školství se jako zlepšoval. Hlavně to základní to regionální školství. Tak ale já s vámi souhlasím a vezměte si tu poslední otázku, kterou tady klade Milan. Domnívám se, že v současné době v politice vítězí populismus nad racionalitou je možné to nějak zvrátit. Ano důsledným vzděláváním populace jako celku. Víte, co je nejsmutnější. Nejsmutnější je, že ti kteří tvrdí, že politika nepatří do škol. Fackoval ibi středoškoláky za to, že si dovolí stávkovat, tak sami lezou 1. Září do těch škol. A up a využívají školu, měli by si oni sami ujasnit, co vlastně chtějí. Já vím, že oni to používají jako cynickou marketingovou politickou strategii a my se tomu nebráním. To je stejně jako se vysmívají politické korektnosti a ti co se jim nejvíc vysmívají, tak zní nejvíc těší, protože ti slušní lidé, kteří jsou limitováni ve svém chování politickou.
Minuta: 102
Korektností si nedovolí říct, podívejte se, i kdyby nebyla politická korektnost, tak byste byl utracen z našeho chovu, protože nesplňuje kritéria zdravého a čistého Politika etnicky. Na rozdíl od nich můžu dovolit říct, že Čechy Čechů. Protože prostě jsem usazený 400 let jako ve východních Čechách a nejsme míšený jo, ale je to slušnost a politická korektnost, kdy si to lidé, kteří se chovají politicky korektně nedovolí nosti, takže to zpravodajství systém je v tomhle ohledu jako velmi důležitý a já myslím, že to je záměr, že to je opravdu jako záměr, aby se jim lépe manipuloval osm a jsou to proto, že se to týká finanční gramotnosti a je úplně absurdní, že nejvíce exekucí a z tekutého hněvu v sudetech vlastně těžit i politické strany,
Minuta: 103
jejichž politici a zákulisí celý tenhle problém způsobil. A v tom si říkám a a snažím se o tom diskutovat přímo s těmi voliči, když mě předstírají, že já jsem součást establishmentu říkám ne, mně establishment nenávidí, protože přesně dělám a exekuce, protože Upozorňujeme a saháme korporacím bys ty ceny mobilních operátorů. Kde na tom mají ty ti velcí hráči v čele s PPF zájem, ale opravdu si bohužel myslím, že to začíná. Jaký máte důležitost kozy. Co říkáte na proběhnu tou stávku. Myslím, že byla nešťastná stávka učitelů. Já myslím, že by měli začít stávkovat studenti. Jo, protože jim vůbec ne vzdělávací systém nepřipravuje na tu technologickou proměnu a na tu změnu, ve které ve společnosti dochází. My jsme národ Komenského a přitom nejsme schopni naplnit obhajobu pansofie, která po čtyřech letech je
Minuta: 104
stále velmi aktuálním textem to mít, abychom měli, aby náš vzdělávací systém kultivovat ty společné kořeny přírodních a společenských věd a dnešní generace, co tady studuje na ČVUT, tak Míra interdisciplinarity v rámci toho digitálního světa by měla být daleko větší než ve chvíli, kdy my jsme vstupovali do školních škamen a a podobně, ale na místo toho tady oni deformují a destruují vzdělávací systém a mrzí mě, že to pro politickou stranu nebo pro žádnou politickou stranu to vlastně jako není, co se týče reálných kroků zásadní politické téma. Já jsem tady od anonymum se se mi líbí. Co Věříte ve
Minuta: 105
slušnost a zdravý rozum. Je to čím dál těžší, ale věřím. Já nevím, jestli ještě Zvládá to jenom jestli Proč jsou ve zpravodajství většinově zastoupeny negativní zprávy? No, protože to je logika. Bohužel je to logika logika žurnalistiky v bitce žurnalistika snaží tomu bránit v mnoha ohledech, tak jde. Co bylo nejhezčí tady a vždy dávám k dobrému než nastoupili peoplemetry. To je to elektronické měření sledovanosti, tak všichni sledovali dvojku a dokumenty chtějí denících, jo a pak přišla televize Nova Vladimír Železný zavedli se tuším 96 97 elektronické měření sledovanosti a najednou se ukázalo,
Minuta: 106
že nová má 50% podíl na trhu a ty krváky, které všichni odsuzovali v Televizních novinách, tak na ně koukal o 60 procent národa, takže víte kdyby se i Já myslím Jardu, že je nejvyšší čas to ukončit. Marku já Sice někdy jsem hovado. Ale stále si myslím, že mám své hranice. takže ne Jak zvýšit mediální gramotnost České republice Zejména u lidí v chudších regionech u těch, kteří už jsou mimo školu, tak si myslím, že je klíčové rámci knihoven a v rámci té infrastruktury, která v této zemi je tak tak na to na to
Minuta: 107
glazura s těmi lidmi do diskuze a a využít toho a myslím si, že třeba právě síť knihoven nebo tyto tyto entity by v tom mohly sehrát zásadní roli, ale obávám se, že tu mediální výchovu a mediální gramotnost příliš nehrozí ani a zase jsme u toho vzdělávacího systému. To by se měl učit v češtině v dějepisu v úvodu do společenských věd velmi často dostávám opravě studentů na středních školách otázku, jestli má být mediální výchova samostatným předmětem. A jim říkám budeme dál fragmentovat to vzdělání na místo toho, abychom ho integrovali, já jsem jako student nechci říct, že nikdy nepochopil a pomáhalo mi to, když fyziku s matematikou učil stejný Kantor, protože nám propojoval ty věci a dával je do souvislosti. A pro mě ideálem je to o čem opravdu píše Komenský
Minuta: 108
v obhajobě pansofie, když říká. Jako kdo chce být dobrým teologem. Měl by být vzdělán i ve vědách přírodních a umět nebo ovládat umění rétorické a tam se obávám, že prostě na ty studenty klade mi čím dál větší nároky v tom, že jim to Fragment ujeme a namísto toho, abychom jim ukazovali, že ten svět je dostatečně komplikovaný a komplexní a měli bychom se pokoušet o pochopení complexity světa. Ale celý ten vzdělávací systém je otočený a je postavený zcela opačně jo? Já bych dokonce jako Revoluční udělal to, že bych na středních školách učil opačně dějiny, že bych je účel od novodobých dějin směrem to aby aby neopakovaly třikrát Pravěk a nedostali se k pochopení toho v jaké společnosti žijeme. Proč se Čína znovu stala velmocí na vzestupu. Proč
Minuta: 109
se setkáváme jako s úpadkem Spojených států amerických a s úpadkem západní civilizace, kdo jim to vysvětlí jo, protože přesně ta chronologie v dějepise a v a většina dějepisáři. A to jsme přesně u toho občanského strachu se vám bojí kvůli stížnostem rodičů, že přece jako co si to dovoluje jako dějepisáři interpretovat dějiny to mu nepřísluší. Jo a dostáváme se k tomu, že oni se vyhnout moderním dějinám včetně transformace, protože vlastně řeknu. No tak to si nastudujte nebo to už nemáme čas tu látku jsme ne probrali, takže skončí u druhé světové války. A jaká je dnes úroveň studentů žurnalistiky dobrá jednoho tady mám. Přímá komunikace s Andrejem Babišem. Já myslím, že on je opravdu Andrej. Babiš je neproniknutelné
Minuta: 110
zvláštní jedna z věcí. Protože si říkám jakou kapacitu. On má protože na to kolika mikromanagement novým věcem a ono to souvisí s jeho diářem a on si sám vede diář jo, kde jsi gumuje nosí sebou ten diář a říkám. Jak může řídit zemi, když on sis tam řídí ty schůzky jako jo sází. Ty jsi se že jo a jo. Muž mnoha řemesel. Myslím si, že ho to my jsme tedy dříve komunikaci. My jsme se jednou jsme právě jako bedly polemiku a on říká no. Já budu jako jezdit po té republice a budeme točit na ten litr jako to, jak prostě se brání tady výstavbě tě chtějí a já říkám pane premiére, já jí je to nebo tehdy byl ministr financí říkám. A je to roli jako ministerského předsedy nebo ministra
Minuta: 111
financí nemá on stanovat koncepce a jít po nějakých koncepčních věcech, než jeho zahltit i úředníci bude miluji. Jistě pane ministře a Jistě pane premiére, jak jim dávají ty štosy té pošty, že jo nejlepší vždycky, když Sir humphrey přinesete kufry a pošty a ty zásadní dokumenty dát dolů, jo a a a do toho si promítám tu českou politickou situaci v tom ta přijímá komunikace s Andrejem Babišem na ní nikdy musíte zařvat tak jámy. bude taky jako zajímavá věc a a jako teď nechci, abych ve vašich očích působil jako člověk, který se zabývá paranormálními jevy, ale Andrej Andrej Babiš hrozně energeticky vysává a já jsem když jsem ho měl poprvé a podruhé, tak jsem si vlastně jako říkal, jak na Andreje Babiše, abych nebyl po jeho odchodu ze Studia
Minuta: 112
úplně vysátý, protože on jak umí jet, že se mi položíte otázku. On ani neodpoví a teď jako skončí, že se zeptáte na Poplatky ve zdravotnictví a on je na D1 mi to řídím a mi to řídíme. Jo to prostě jako není možné takhle tady jednička. Já jsem teď jel prý po tedy nikdy nic nebudeme kupovat nové vrtulníky, jo, ale víc, ale víte co je nejhorší, že moderátor diskusního pořadu České televize je hodnocen od toho, aby vlastně jako udržel diskuzi, ale zároveň se mu tam ukazuje kolikrát přerušíte mluvčí, ale ty analýze nezkoumají, jestli ten mluvčí odpovídá na ty otázky. A to je to je jako zásadní problém a snažil jsem se mediatoru, což je ta agentura, která dělá obsahovou analýzu říkat, i my jsme tady jako kritizování, že některým politikům skákám a výrazně do řeči řešíte
Minuta: 113
následek, ale neřešíte příčinu, takže v tom si zvyknout. No teď se těším. V neděli bude bude bude s Petrem s Petrem Fialou. Takže proč bych kandidoval na prezidenta se má držet svého kopyta, takže já si vážím těch politických profesionálů, kteří na prezidenta kandidují a v životě bych na prezidenta nekandidoval Marek. Dobrý den, jak jste reagoval na výsledky voleb nového vedení Top09 je podle vás žen v politice dostatek, ta otázka je návod na a asi nečekáte jinou odpověď. Ne, že není myslím, že je nedostatek žen v politice a mrzí mě jedna věc, když ženy v politice začnou přebírat mužské vzory chování. A tam si myslím, že to že nám v politice pak ubližuje. A tady budu nevyvážené. Myslím si, že Zuzana čaputová v Betlémské kapli nadchla to mladé publikum tady byla úplně normální. A tam
Minuta: 114
jsem si uvědomil zase jako energeticky z toho jaké Jaká atmosféra v té Betlémské kapli byla, že vlastně to publikum, jako by to byly to byly fakt tří až čtyř minutové ovoce těch studentů, když jsem předal po vysílání nebo v Já nevím, co bude chybět m vysílání předal Zuzaně čaputové tu květinu, že se někdo chová normálně nemá potřebu jakoby zamindrákovaná a dávat najevo, jak je vzdělaná a že někoho porazila. Jo a a chovala se mám velmi civilně. Já jsem si říkal Proboha, proč není v politice víc čaputové. Jo někoho, kdo vám nebude se předvádět, kdo kdo vám skromně přijde, kdo asi poslouchá toho, co říká ten druhý a snaží se nad tím přemýšlet umí přiznat, že neví, co to je Geocaching, jo. Nebo ne, když něco neví, tak prostě přiznat to a a ne tvářit se jako všeználek a v tom. Ona
Minuta: 115
byla úplně jiná a to ta reakce těch středoškoláků to podle mého názoru po potvrdila z toho, že ještě si s ní povídali a a stejně tak s Markem váchou. Prý tam bylo, tam si dovolím tvrdit, že se nám to sloužení hostů OS to povedlo, tak přátelé máme 9
Minuta: 116
vám povedlo odlehčit teda jako člověk, který vyrůstal v Orlických horách a doma jsme měli prase a a králíky, tak já jsem právě říkal těm studentkám a studentům v Novém Strašecí, že na mě Je vidět, že mám opravdu pestrou stravu. A čím nalít ten druhý k tomu sladkému a a podobně, ale i tak, abych to zakončila taky Veselou historku. Tak já jsem naposled veganskou stravu, což jestli se nemýlím je vyloučení veškeré živočišné živočišných prvků ze stravy, tak Petr vachler dlouholetý prezident české filmové a televizní akademie, který dělal
Minuta: 117
české lvy a ještě televizní cenu Elsa, kterou když jsem dvakrát dostal, tak v Lucerně byl raut a protože Petr vachler je Megane. Tak to byl veganský raut a já se mám nikdy nejedl takové pokrmy, které vůbec neměli chuť a a to je můj vztah k veganství. Takže takže jsem dnes k těm studentkám a studentům říkal, že Chápu, že Uhlíková stopa nebo problém živočišné výroby jako ohrožuje tuto planetu, ale že oproti těm velkým firmám jsem spíš jako zastánce mě opravdu zásadně formovalo. To v čem jsem vyrůstal. Takže ten můj zdravý selský rozum spočívá i v tom, že mít zahrádku pěstovat si domácí zeleninu domácí ovoce. Takže když jsem si pořídil tady tady za Prahou 30 km chalupu,
Minuta: 118
tak přesně jsem zasadil ovocné stromy udělal, udělal jsi záhonky a před dvěma lety jsem začal včelařit, ale nemám odvahu na to pustit se do králíků a a prasat, ale tvrdím, že různorodá strava je podle mého názoru to když jsem na ní vyrůstal, tak nebudu se učit nové nové věci, takže tohle jsem dneska odpověděl v Novém Strašecí. Já říkám jako ten ten styk. S těmi Možná to špatně udělali na té recepci v Lucerně, ale ten styk styk s těmi dvěma veganskými, recepce mi pro mě za nechal jako stopu, že že ne. Tím jsem tím jsem vám odpověděl na otázku, kterou jsem o kterou jsem si řekl. Takže děkuji hezké
Minuta: 119
slovo.

Předchozí video

#165 Tesla Model Y Sandy Munro W3 | Teslacek

Další video

Jak přežít kolaps civilizace? První 3 dny jsou nejdůležitější, říká expert na přežití Amar Ibrahim