Chceš podpořit tento kanál? Staň se PATRONEM!

Petr Slavíček a Daltonovo oko | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK

Ochutnávka přednášky pana profesora Petra Slavíčka na téma “Omyly ve vědě”, aneb pojednání o Daltonově oku. 🙂

Kompletní záznam přednášky “Omyly ve vědě – Petr Slavíček | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK” včetně slajdů je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=keJbMu2SRnk

Přednáška se konala dne 18.9.2017 ve Velké aule Filozofické fakulty v rámci projektů Večery na FF UK a Neurazitelny.cz

Zajímavá videa s přednášejícím:
Petr Slavíček – laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Petr Slavíček – zajímavé odkazy:
Petr Slavíček na Wikipedii
Petr Slavíček jako laureát NF Neuron
Petr Slavíček v Hyde Parku Civilizace

Automatický transcript

Minuta: 0
Petr Slavíček a Daltonovo oko | Neurazitelny.cz Ještě úplně, kdy už si tady beru do úst Johna Daltona, tak ještě jeden příběh, o kterém už jsem asi mluvil. Mně se hrozně líbí tady tento příběh... John Dalton byl také první daltonista. Daltonik. Tedy první člověk, který u sebe indikoval barvoslepost. On si všimnul, že on a jeho bratr vnímají barevnost jinak než všichni ostatní. Jo... Nevím, jakým způsobem přesně si toho všiml, ale prostě všiml si toho. A správně usoudil, že problém bude u něho a u jeho bratra, a nikoli u všech ostatních... (Smích) To NENÍ samozřejmá hypotéza, jo... to... Jsme svědky, neustále, případů, které vnímají tenhle problém úplně obráceným způsobem. A vytvořil... vytvořil také teorii, proč by tomu tak mělo být. John Dalton dospěl k tomu, že to bude tím, že sklivec - to je takový ten hlen, který máte mezi čočkou a sítnicí, jo?
Minuta: 1
Já jsem to nikdy neviděl u svého oka, ale tak nějak si to představuju... Tak že ten jeho... (Smích) Ten jeho sklivec je naplněn něčím modrým. Je modře zakalen. A tudíž on nevidí všechny barvy. Tohleto bylo jeho hypotéza, ale jeho současník, taky docela chytrý chlap, Thomas Young, přišel s jinou hypotézou - s tak zvanou trichromatickou hypotézou, kde říkal "Ne ne, na té sítnici jsou různé typy receptorů a Daltonovi prostě jeden z těch receptorů chybí." Konec. Jo? Tak se dlouho hádali... Dalton to chtěl vyřešit experimentálně... (Smích) akorát že mu bylo líto jeho oka. (Smích) A já nevím, proč teda nepoužil oko svého bratra... (Smích) Nicméně... nicméně, to co místo toho udělal, že si vymínil, aby po jeho smrti bylo oko vyjmuto a jeho sklivec prohlédnut. To je on, prosím pěkně, toto je sklivec Johna Daltona, který se zachoval do dnešních dnů.
Minuta: 2
Jo, po... po Newtonovi máme nějaký pomník, ale po Daltonovi máme jeho sklivec! (Smích) To je cennější. A ukázalo se, že je úplně čirý, takže neměl pravdu, což ho nepotěšilo, asi... (Smích) A že patřil skutečně mezi tenhleten nejčastější typ barvoslepců, kterým chybí tahleta... tahleta prostřední barvička, jo? Toto je spektrum - závislost absorbance jednotlivých barviček, které jsou na receptorech na vlnové délce. Tak mu chyběla ta prostřední. Má to tady tenhleten... tenhleten odborný název. Prostě, byl to další z MNOHA Daltonových omylů.

Předchozí video

Zbraně fungují jako prevence. Větší počet zbraní může vést k větší bezpečnosti, říká Michal Moroz

Další video

Gender, squatting a migrace. Proč o tom nechtějí Zelení mluvit? Rozhovor s Matějem Stropnickým