Chceš podpořit tento kanál? Staň se PATRONEM!

Neurazitelní pro rok 2021 – Daniel Stach, Vladimír Beneš, Honza Vojtko, Marek Orko Vácha a další…

Neurazitelní pro rok 2021 – Daniel Stach, Vladimír Beneš, Honza Vojtko, Marek Orko Vácha a další… 21 minut pro rok 2021 neboli malé Neurazitelné PF, abychom do nového roku společně vykročili s odvahou, chutí a nadějí. 😉 Chtěli bychom moc poděkovat všem hostům, kteří svým příspěvkem pomohli toto video vytvořit, i když se o nápadu dozvěděli na poslední chvíli a měli na celou věc šibeničně málo času. 🙂

Lidé v tomto videu:
Marek Orko Vácha – etik, evoluční biolog a kněz
Vladimír Beneš – neurochirurg, jeden z nejlepších ve svém oboru na světě
Cyril Höschl – psychiatr a popularizátor vědy
Jaroslav Petr – biolog, bioetik, genetik a popularizátor vědy
Anna Hogenová – fenomenoložka a filozofka
Jan Vojtko (též Honza Vojtko či H:o)nza Vojtko) – psycholog a párový terapeut
Daniel Stach – moderátor a popularizátor vědy
Jarda Jirák – popularizátor myšlení a zakladatel projektu Neurazitelny.cz

Přejeme příjemné sledování! 🙂

Obsah:

00:00 Marek Orko Vácha
02:47 Vladimír Beneš
05:33 Cyril Höschl
06:33 Jaroslav Petr
09:24 Anna Hogenová
14:47 Honza Vojtko
17:32 Daniel Stach
19:04 Jarda Jirák

Automatický transcript

Minuta: 0
neurazitelní přeji vám v Novém roce, aby jste vnímali svůj život jako umělecké dílo. To je první s tím přišla Aristoteles, který říkal. Představ si, že etika je umění žít. Představ si, že tvůj život je to velké bílé plátno každé slovo, které řekneš každý čin, který vykonáš je tah štětcem. Potom to plátně a tak se snaž Člověče, aby poslední den tvého života, až se otočíš, abys mohl říct, že to stálo za to křesťanství řekne totéž svým vlastním slovníkem a řekne Člověče pochop, že ty jsi chrámem Ducha svatého. Pochop, že tvůj život. To není biologická Náhoda na na setkání tvých rodičů ve vesmíru, který bez jakéhokoliv důvodu vznikl
Minuta: 1
a bez jakéhokoliv důvodu jednou zanikne svůj život je celý tvůj život je obrovská bitva ještě jedna ještě jednou tatáž myšlenka je Solženicyn, který na adresu západu v 70 letech a vy máte svobodu a vy si myslíte, že svoboda je vybudovaná jednou provždy a pak tam říká má člověk slzy v očích účastníte se obrovské bitvy a Vy to berete jako party ping pong. Tedy přeji vám všem, aby jste vnímali váš vlastní život jako umělecké dílo jako jako ten krásný obraz, který maluji tím, co říkám. Miluji tím co dělá. Přeji vám, aby jste vnímali vás samotné. jako bytosti, které jsou důležité, na kterých záleží ty dobré projekty, které když neuděláte vy neudělá nikdo jiný a přeji Vám moc, aby ten
Minuta: 2
příští rok jste vnímali s veškerou pokorou váží vážně jako obrovskou bitvu a Nikoli jako party ping-pongu. Příští rok ještě velmi pravděpodobně budeme žít se aspoň nějakou dobu v těch pandemický v dobách a nám všem na závěr. Přeji abychom až se za 20 let ohlédneme, tak abychom si řekli, že jsme v této zvláštní a nejdu do té době obstáli byly neurazitelní zvládneme to určitě jste mladí energičtí kreativní a přeji Vám všem, ať tě příští rok i pro vás rokem odvahy rokem radosti a rokem štěstí ve smyslu toho ať máte dobrou duši. Milý neurazitelní nemáme za sebou zrovna nejhezčí rok a Nezbývá nám než doufat, že ten příští bude lepší, když zatím se zdá, že
Minuta: 3
Ne, aspoň ten první půlrok bude ještě těžké, ale každá takováhle každý takovéhle scramble a každá takováhle nepříjemnost donutí člověka trochu přemýšlet o tom, co to znamená a jaký to má dopad na naše životy. A tady si myslím, že nám příroda velmi dobře ukázala, jaké má síly a jaké má možnosti a mělo by to vést k tomu, že trošičku budeme skromnější trošičku budeme realističtější a trošičku si uvědomíme, že Příroda je taková ohromná síla Krista miliony let a proti tomu vteřiny, že si myslím, že opravdu by jsme měli jít pozorovat, co příroda umí a nyní se do ní snažit zasahovat. Ono je to takové, jakože Když budete čůrat do Vysoké Pece, tak jí neuvádíte tváříš do ostatních stran všichni přikládají, takže trošku víc skromnosti trochu víc reality
Minuta: 4
trochu více zdravého selského rozumu a všechno bude zase v pořádku dobře, protože všechno co je špatné vede k nějakému novému začátku a po tomhletom trablů, který nám příroda u chystala bude opravdu nějaký určitě začátek nějaký snad restart alespoň a v to doufám, že to povede k nějakému restartu. A to co bude nové tam bude to co my si uděláme si to udělej MK2 věc, která možná je důležitá. V této fázi je to, že najednou máme všichni, kdo z něj moc času nejsou žádné aktivity nejsou žádná divadla. Není žádný sport. Nejsou žádné výstavy a ten čas se dá využít k tomu si přečíst. Toto člověk nepřečetl dělat to co člověk neudělal stýkat se vlastně jenom s lidmi, které máte nejraději, jak teda máte mít víš? A také
Minuta: 5
je to čas k tomu, aby se člověk zamyslel nad tím co udělat, co udělat chtěl. A co by dělal rád, tak toho všichni využijme. Všichni mi jsem na to, že každý začátek může mít. Může být hezký a může být zajímavý, protože je nové a nové věci jsou vždycky pěkné nebo skoro vždycky a nešel mi nad tím, co se stalo a nepropadej mi zbytečně se Simčou, takže vše nejlepší do roku 21 a neúspěchu. Neurazitelný Já vás zdravím. Na Sklonku roku 2020, který byl pro nás pro všechny určitě neobyčejným a o to raději člověk vzpomíná na to lepší s ohněm či předním potkalo a co zažil kromě koronaviru, protože v poslední době je atmosféra kolem nás příliš monotematická. Takže já vám přeji
Minuta: 6
zaprvé krásné svátky v pohodu s jinými tématy, no a do nového roku jasno v hlavě, což neurazitelný mívají a Slunce v duši, což je zapotřebí, aby byla země s dezinfikovány. No a hodně štěstí ve všem. Co podnikáte a hlavně stále příležitosti se sdružovat vyjídat povídat si spolu hrát, protože to je protiváha toho, že nesmíme nic, takže všechno dobré a na shledanou v lepších časech. V neurazitelní všechno nejlepší do nového roku 2021 ten minulý rok nebyl jednoduchý, já bych neřekl, že byl špatný, protože každý z nás si zažil v tom roce něco, co to zahřálo u srdce, co mi udělalo radost, takže je ten rok nemohl být špatný, když se dělí takovéhle věci a myslím si, že to nemusí
Minuta: 7
být jenom to, že se to povedlo. Třeba nám Nebo že my jsme si zažili něco krásného, může to být, že se stalo něco hezkého někomu jinému vedle nás je učitele, to máme úžasně snadný v tomhletom proto, že můžeme mít radost z toho, že se daří našim studentům, že si skvěle vedou naši absolventi, takže my si to užíváme opravdu dnes a denně a může to být i v tom, že nám někdo pomoh nebo my jsme udělali něco pro někoho jiného a teď na Prahu roku 2021 si můžeme položit otázku dobu. Já si kladu Co já můžu udělat pro ty dvě, abych měl na konci toho roku z toho zase tu radost a nedá moc práce nebo moc velkého přemýšlení, abych došel k závěru, že můžu nechat očkovat proti covid u protože to očkování je takový zvláštní, že jo to očkování vlastně ten zisk z toho kasíruje společně chvíli
Minuta: 8
je populace pro očkovaná, tak stává populace. Je zdravější společnost funguje a všechno to klape a vlastně ty rizika případě těch nežádoucích vedlejších účinku, pokud tam akcí na nějakém a tak to vlastně dopadá na toho jednotlivce. To znamená, když ten jednotlivé 3. Podle to takhle přebere může začít váhat, jestli to udělá. Ale jak jsem říkal my Neděláme věci a to je lidský specifikum. Tohle to, že Neděláme věci jenom pro sebe, ale děláme je hlavně pro ty, které máme kolem. A právě tohle to očkování a vidím, že bych ho nedělal pro sebe, ale já bych ho pro ty kteří jsou kolem mě pro svoji rodinu pro své spolupracovníky studenty kolegy sousedy, takže určitě Kromě jiných věcí, které bych rád udělal v tomhle tom roce, tak jedna z nich je, že se teda necháme očkovat. Ne pro sebe, ale nikoho
Minuta: 9
ne Radim, co má udělat v tomhle tom roce 2021, ale všem bych přál, až se na konci toho roku za sebe podívám a zpátky tak aby jsme si mohli říct. No možná ten rok byl úplně jednoduché, ale nebyl špatný, protože jsme prostě zažili věci, které byly krásné, na které budeme rádi vzpomínat. Vážení a milí neurazitelní. Sova mám přát k novému roku 100 vám přeji současně do celého života a přeji to i sama sobě. O co vlastně jde? Jde o to, co je podle mě v životě nejdůležitější a to je cesta k tomu, co je nám nejvlastnější. A podle všech filozofů je po to úplně nejtěžší věc v životě a teď
Minuta: 10
je třeba k tomu pochopit, že nejvlastnějším, který je s námi srostlé. Se dostáváme pouze vlastní cestou. Nemůžeme tam dojít nějakými cestami, které nám někdo poradí, ale musíme tam dojít vlastní cestou. Což znamená, že vám přeji do života odvahu. A odvahu k riskování bez riskování to dneska prostě nejde. žijeme v době která má v sobě něco co tu dlouho a dlouho nebylo žádnou z ontologická to znamená jde o životy lidí není to pouze nouze ondicka ve které jde o to Třeba máme malé platy
Minuta: 11
a podobně. To jsou ty ontické záležitosti, které patřím do každodennosti, ale dnes jde o něco co je daleko daleko podstatnější deontologické nouzi potřebuje my potřebujeme mít jinou odvahu. Abychom se vydali na vlastní cestu. Tomu cíli, který už nějak v nás roste, přesto je ten pramen, z kterého teče náš život a my musíme se dostat k tomu prameni, jak už jsem řekla vlastní cestou. To znamená, že každou buňkou těla musíme projít naše prohry i výhry, znovu se z nich vyhrabat pomocí CO2 Hi Kterou musí na tobě nic a pomoc ti riskování. Znamená
Minuta: 12
to, že se musíme také občas octnou samotě trošku opuštění, ale co patří k Poctivému životu. a včera jsem slyšela v rádiu pana Michala skorep u říkat tato slova která mě trošku zarazila Já se s vámi o ně podělím říkal tam myslím že platí že je třeba zvažovat cenu lidského života a není možné stavět zdraví úplně na začátek Ať to stojí co to stojí Ochrana zdraví má náklady a je potřeba neustále zvažovat. Jestli ne zacházíme příliš daleko nebo na druhou stranu. Tato myšlenka je určitě z ekonomického hlediska z hlediska ontické nouze
Minuta: 13
něčím pro ekonomy smysluplné, ale protože se nacházíme v nouzi ontologicke. Je nevyhnutelné domýšlet důsledky těchto slov. Které nám z člověka dělají vlastně něco, co se vypočítává. Co je předmětem. A co nějak patří do trhu? Nezapomeňme tedy, že člověk ať je jakýkoliv, ať je nemocný a ať je velmi starý, tak má stejnou absolutní hodnotu. Jako mají ti mladí jako mají děti a tak dále. Však já bych vám přála do života, abyste nikdy nemuseli pocítit takové pochybnosti, kdy se najednou zdá, že člověk se proměňuje na něco co patří
Minuta: 14
na trh jako jeden z mnoha. Z mnoha jsou cen, které jsou tu k prodeji a ke koupi čili, já vám přeji do života plnost bytí, která je možná pouze za předpokladu, že jde s vlastní cestou k tomu, co je nejvlastnější, co to je. Nejvlastnější je onen pramen, řekne ho teče náš a pak teprve má na životnost má smysl a můžeme se z něho radovat. Tak to je všechno, co vám chci psát a přeji to i sama sobě. Mějte se moc hezky a na shledanou. Milý a úžasný a skvělý a odvážný neurazitelní konec roku pomalu klepe na dveře a asi nejsem sám, kdo teď v tuhle chvíli bilancuje, co
Minuta: 15
se nám to proboha v tomhle roce 2020 stalo, komu se nechce úplně tak jako přemýšlet jenom o k obědu jenom, že on ten kopec tam pořád v té hlavě šrotuje a jen tak asi šrotovat nepřestane, jestli jsem si něčeho všiml, co se v tomhle tom bilancování, co se mi to hlavě usídlilo, tak je téma toho, jakým způsobem se ty Dva světy ten makrosvět to Makro sociálno to ta společnost s tím naším mikrosvětem s těma našima individualitami vlastně jako Potkávali a jak my jsme naprosto Nedílnou součástí. A jak ty naše názory ty naše postoje to co mi vnímáme a říkáme tomu velkýmu svetova to ten velký svět říkám. Tak jak to jsou neoddělitelné nádoby a a že jsi to vlastně nemůžeme odstříkávat a že nemůžeme dělat, že to venku neexistuje a ten velký svět nemůže dělat to, že tady
Minuta: 16
doma se něco děje. A jestli jsi něco přeji pro ten novej rok, tak to aby aby ty Dva světy neměli tu velkou hráz mezi sebou, ale abychom dokázali vnímáte, že můj postoj můj názor a IMA IMA práva na nějaký názor, tak taky když mluvím o právech. Tak se taky bych měl uvědomit, že mám nějaké povinnosti právo bez povinností není možné užívat. Takže když vykřikují na Facebooku, že já mám právo na názor, tak taky si pojďte zkusit jít a začít si uvědomovat. Jaký den je můj názor může mít důsledky, jaký může mít dopad i a Přeji nám všem, aby tenhle rok byl ve spojení. Nebo ve znamení nějakého respektu a respektu jeden k druhému a abychom si dokázali bavit jeden s druhým bez toho, aniž bychom na sebe museli ječet a musely
Minuta: 17
museli říkat velmi krutá slova, ale abychom se nejenom dokázali poslouchat, abychom se dokázali naslouchat Ač to jsem teda jako hrozný Clash a já se slyším, ale myslím si, že pro ten příští rok i pro ty roky další to bude jedna z nejdůležitějších vlastností, které bychom se měli My jako individuality i my jako společnost na účet, takže respektu Zdar. Mějte se krásně a snad brzo na viděnou a opatrujte se, mějte se moc hezky. Milý neurazitelní rok 2020 nám přinesl hodně zlého a hodně zlého v důsledku ještě přinese o to důležitější je ale Nezapomenout na to dobré, co nám přinesl za velkou část toho dobra jsou zodpovědné uvozovkách dvě věci věda a lidskost věda, protože právě vyjet si nám dávali odpovědi. Pomáhali nám se v té situaci takového už mi ještě nikdy v historii nezažili
Minuta: 18
co nejlépe zorientovat ukazovali. Jak se chovat ukazovali cestu ven nabízeli řešení a to, že nevíme všechno a nebo že to nevím a hned je normální jsme jen součástí přírody, nejsme na ní. A lidskost. Ta část lidskosti, ve které si lidé vzájemně pomáhali a pomáhají, ať už kdekoli, ať už jakýmkoli způsobem to, že si jeden mohl spolehnout na druhého to, že jeden vyšel vstříc druhému to ať platí. Právě tahle krásná lidskost snad není ani krásná, to je přece nechat herna a úžasná. Ať v tom následujícím roce roce 2021, co Možná nejlépe, používáme to necelé kilo a půl hmoty tu nejsložitější hmotu ve známém vesmíru, které máme mezi našimi ušima, tak abychom se posunuli co Možná nejlépe dopředu. Podívejme se na rok 2020 a řekněme si co jsme se naučili. A jak to můžeme využít v příštím roce, ať je
Minuta: 19
ten rok 2021, co nejlepší. milý neurazitelný rok 2020 nebyl jednoduchý a jsi první koho znám. Těžko se proto divit, že jedním z nejčastějších přání pro rok 2021, která zaznívala u slavnostního přípitku nebo létala po sociálních sítích bylo, aby ten nový rok byl aspoň trochu normální. Já bych byl ale ohromně rád, kdyby rok 2021 normální nebyl hned vysvětlím. Proč. Myslím si totiž, že to všechno co se kolem nás v uplynulém roce dělo nemá na svědomí nějaká nová nemoc, aby toho sama o sobě zas tolik nezmohla.
Minuta: 20
Přijde mi, že ta nová nemoc jenom posvítila jasným a nevyhnutelným světlem na důsledky toho co se pro nás v posledních letech, možná desetiletích stalo právě tím normální. A že se za tu dobu nenápadně a plíživě. Stali normálními věci, které se nikdy normálním stát neměli. Proto bych si přál, aby rok 2021 nebyl rokem normálním, ale naopak rokem výjimeční. V tomhle videu vám několik lidí názoru si ohromně vážím nezávisle na sobě nabídl svůj pohled na to, jak ten rok výjimečným udělá. Věřím, že
Minuta: 21
vám jejich slova dodají odvahu chuť a naději a že se na tu dobrodružnou cestu vypravíte co nejdřív. Rozhodně na té cestě nebudete sami a věřím, že když budeme brát svůj život jako umělecké dílo. Budeme žít z vlastního Pramene, budeme kráčet se vztyčenou jasnou hlavou. S pokorou respektem a lidskostí, pak nemůžeme zabloudit. Není neurazitelní. Přeji vám zcela výjimečný rok 2021 a budu se těšit na té společné cestě na viděnou. Mějte se nádherně.

Předchozí video

FILIP KRAUCHER: Co přinesl Dan Vávra hernímu průmyslu a proč je FarCry špatná hra?

Další video

#254 Rekord Tesel v Pelhřimově 3.10.2020 | Teslacek