Chceš podpořit tento kanál? Staň se PATRONEM!

Michal Miovský – Závislosti dnešní doby | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK

Tak jako asi většina našich přednášejících, má i pan profesor Michal Miovský životopis poměrně bohatý. Jeho odbornost asi nejlépe shrnují pojmy klinický psycholog a adiktolog. Jeho působištěm je Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN, kde působí jako přednosta a kde stál v roce 2014 také za vznikem specializované ambulace pro děti a dorost. Jako správný akademik píše Michal Miovský knihy a odborné články, obojího má na svém kontě již mnoho.


Pokud by si ovšem někdo chtěl myslet, že jde v případě pana profesora o hlavu nabitou informacemi vyčtenými z knih, hluboce by se mýlil. Nejen že má Michal Miovský kontakt s návykovými látkami ze své klinické praxe, ale dokonce otevřeně přiznává, že sám začínal na “opačné straně”. Co se týče tématu rodina, Michal Miovský o sobě obvykle uvádí, že je (podruhé) ženatý a má (zatím) tři syny.

Ve své přednášce “Závislosti dnešní doby”, která se konala 14. září 2020, nám pan profesor ukázal předlouhou historii společné existence lidstva a návykových látek, přičemž z hlediska ještě celkem nedávného přístupu k látkám jako jsou drogy heroin, kokain či konopí nás čekala velká překvapení. Dozvěděli jsme se také něco o složitosti prevence a potírání různých závislostí a nechyběla ani například léčba alkoholismu.

V následné diskuzi pak pan profesor ukázal na vlastním příkladu jak přestat kouřit, zjistili jsme i jak přestat pít, pokud ovšem máte po svém boku toho správného člověka. Nesměly samozřejmě chybět ani nejběžnější závislosti, za všechny zmiňme alespoň závislost na cukru coby velmi aktuální téma, závislost na alkoholu, se kterou se u nás hodně potýkáme, nebo třeba závislost na mobilu a závislost na sociálních sítích jako narůstající fenomény moderní doby.

Přejeme příjemné sledování! 🙂

🎧 Pokud přednášky raději posloucháte než sledujete, můžete si tuto přednášku Michala Miovského dopřát jako podcast.

Zajímavá videa s přednášejícím Michal Miovský:
3. Michal Miovský – Show Jana Krause 6. 2. 2019
Michal Miovský: Suchý únor je užitečná legrácka. Poseďte si s přáteli u čaje, budete překvapeni
Závislosti napříč obory | Michal Miovský | TEDxPrague

Michal Miovský – zajímavé odkazy:
Pan profesor na stránkách Kliniky adiktologie v rámci webu VFN
Rozhovor s panem profesorem na webu 1. LF UK
Životopis pana profesora na stránkách Gestalt Studia

 

Obsah:

30:15 Příklady historických reklam na léky pro děti, ze kterých dnes běhá mráz po zádech
58:58 Co by se stalo, kdyby Česká republika zavedla alkoholovou prohibici (včetně čísel)
1:26:47 Co by pan profesor poradil lidem, kteří mají obavu, zda se u někoho blízkého nerozvíjí závislost
1:38:46 Jak se projevuje závislost ve vztazích a jaké jsou první varovné příznaky, na které si dát pozor

Automatický transcript

Minuta: 0
Přeji dobrý večer, i ode mě a já jednak. Děkuji za pozvání a děkuji, že jste přišli v takovémto obrovském počtu, já jsem si myslel, že tady budeme sedět ve velikých rozestupech a je to příjemné vás vidět tolik a je to takové to normalizující asi v těchto časech, že se ještě jsme schopni sejít a trochu mě mrzí, že já jsem bez roušky a hvězd a všichni za rouškování, tak alespoň touto cestou tedy takové trochu povzbuzení a děkuji, že jste že jste si našli čas v pondělí večer. Přemýšlel jsem o tom, jak to téma pojmout, protože myslím, že těch informaci k mému oboru a z mého oboru je poměrně veliké množství a pak jsem se vrátil k loňskému tedy a provokaci, kterou jsem se tam dovolil udělat a současně ono se na tom tématu jednak ne jenom nic nemění, ale naopak je stále více a více aktuální a Takové
Minuta: 1
trochu jako vtažení pozvání do toho, jak se dá o tomhle tom oboru uvažovat trochu jinak jak tenhle obor ne nahlížet jako ty lidi tam jak se tak trochu uvědomit, že v zásadě tenhle ten obor bych to tak nevypadá, ale v zásadě prostupuje tou společnosti a týká se myslím si každého z vás několik v tom, že byste Každý z vás byli potenciální pacientem jenom o pacientech každý normální, obor se zabývá tím tématem, jak se vyskytuje ve společnosti koho všeho se týká současně, jestliže jeho hlavním zaměřením nebo v tom středobodu jsou návykové látky, v kolik teda poslední dobou tomu na záda nechají ty na látkové závislosti, tak stále ještě pořád jsou to ty návykové látky, tak vlastně jak výrazně tu společnost ovlivňují ovlivňovaly ovlivňovat budou, protože to je něco co prakticky každý z vás během toho dne zažijete. Zažíváte
Minuta: 2
máte s tím spojeno pravděpodobně spoustu příjemného myslím, když začnu těmi jednoduššími věcmi, že asi Nebojte. Nemám z toho žádné dividendy, že asi málokdo z vás není vůbec žádný uživatel kofeinu. Takový vás je tady asi zlomek a pravděpodobně i ty z vás, kteří neužíváte kofein, tak minimálně pět čaj. Takže minimálně aspoň máte kontakt stejném a v podstatě tyhle ty dvě látky jsou něčím. Na čem prakticky vůbec asi většina z Vás nepřemýšlíte ve vztahu k našemu oboru ani vám to nepřijde nijak zvláštní, ale jsou to navykove látky a současně, když byste se třeba podívali do literatury potřeba kofeinu dělat s pavoukem. To je docela zajímavé pavouci jsou na to docela citlivý, tak najednou vidíte, že přece jen ty látky nejsou úplně bez toho kvůli čemu
Minuta: 3
je užíváme jako lidé a že to je opravdu něco, co vlastně i v té nejprimitivnější nejednodušší podobě, kterou vůbec. Nemusíme mít spojenou s něčím škodlivým nebo většinou nemáme spojeno s něčím škodlivým to pokud je v kafi, nedáte 15 nebo 20 denně, tak vlastně je to o každodenním kontaktu. Možná že některé z vás nebo někteří z Vás máte po kabelkách. Tchibo kapsách toho trochu víc. Tohle taky vlastně většina z Vás nevnímáme jako nějaký dramaticky problém s potřebujeme toho docela kvanta, já jsem si tady zrovna z tašky. Vytáhla jsem tohle jsem nachystané neměl, tak jsem do tašky táhla vytah Brufen, tak je to spousta různých takových drobnostech v tomhle tom balení, které vypadají v zásadě normálně sofistikovaně, dostáváme to od lékaře a taky se nad tím většina moc nepozastavuje, že to už má
Minuta: 4
nějakou spojitost do toho našeho oboru od myslím kuřáky. Tak to už asi obsolentní, ale pravděpodobně většina z Vás by já se zvedla obočí a zpozorněla u těchhle těch srandiček v podstatě. Možná, že mnozí z vás máte Minimálně ten Respekt a že jakmile to narušit tvůj integritu kůže a píchá to, tak už prostě na to bacha. Ale rozdíl mezi mnohými těma látka je velmi titěrný dokonce mnohé typu. Drogy, které považujeme za ty klasické stěn gangsterka podobně, tak Snesou srovnání s tím co máme Baleno takhle pěkně v těch lékárnách a současně mnohé z těch látek mají spoustu vlastnosti, které jsou plně srovnatelné se k tomu několikrát pokusím vrátit, protože na ty látky nelze nahlížet pouze tím jedním Jediným kritériem, kterým je závislost, vy pravděpodobně máte ve vztahu k našemu oboru dominantně obsazené to
Minuta: 5
téma závislosti a problém rovná se závislost a to je když už se něco děje, ale jednak vás chci upozornit vlastně na to, že Jednak se na to týká v tom každodenním běžném životě a vůbec to může být na hony vzdálené jakémkoliv závislostem. Ale současně ty látky mají spoustu jiných vlastnosti, než jenom pouze to, že mohou vyvolat závislost. Ty závity jejich jiné vlastnosti jsou většinou ty kvůli kterým je. Vyhledáváme a současně je třeba velmi pečlivě taky od sebe oddělovat. V důsledcích to Co může způsobit ta samotná čistá látka a to kdy jsou ty důsledky spojené například s tím, že jste se prostě blbě narodili do ne úplně výhodné Society, protože jste chudí, protože máte nižší vzdělání nebo prostě, protože ta Dana
Minuta: 6
návyková látka je v dané době v dané poloze ve vztahu k zákonu zakázaná nebo naopak propagovaná. Kouření v Evropě bylo poměrně dlouhou dobu po stěhované pronásledované nechtěné. Musíme si uvědomit, že přece jenom ten přelom to ve středověku a novověku a v momentě kdy mám z vás vychází ten kouř přece můžeme v tradici, kde vycházející kouř má velmi hlubokou jinou symboliku, takže kouření to nemělo tak jednoduché na začátku a je důležité si uvědomit, že vlastně spoustu těch důsledku do toho. Přinášíme právě tím, jak s těmi látkami zacházíme. To znamená způsobem, jakým je regulujeme například samotné opiáty vůči, kterým má pravděpodobně většina z Vás veliký Respekt, tak jsou látky, které jednak společnost používala dlouhou dobu celkem podobně jako dneska ten Brufen případně jako rekreační látku
Minuta: 7
celkem masově a současně s čistými opiáty vlastně není spojeno to nejhorší, co my se dnes. S nimi spojujeme, protože vlastně až přišlo tohle a toho byl nedostatek a současně jsme ty lidi vytlačili a vytlačujeme, tak vlastně sebou přináší výsledky, které jsou dané tou aplikací čistotou té látky socioekonomicky mi parametry, které do toho vstupuji nikoliv to co znamená česky heroin nebo jiný opiát. Budu se dnes těch témat, tak to dotýkat více a to o to bych se chtěl pokusit je trochu vás vtáhnou ty do toho uvažování, co s těmi problémy můžeme dělat a to ne ve smyslu, že bych očekával, že každého z vás zaujme adiktologie, že ti kteří tady studujete psychologie podobně, že vás flákám na doktora ty k nám. Máme společný program v progresu katedru psychologie, takže nás tady z toho
Minuta: 8
s filozofickou fakultou propojuje i dnes se relativně dost ve výzkumu je i ve výuce, ale je to spíše o tom občanském postoji a je to spíše o tom, abyste si uvědomili, že spoustu aspektů spojených s regulací návykových látek nebude možné řešit na úrovni, že přijde hlava pomazaná řekne, takhle si myslím, že by to mělo být nebo přijde hlava méně povaze pomazaná, ale Zvolena a s mandátem a řekne prostě takhle to bude ten problém se začíná a končí u běžného občana, protože nikdo z politiků si nedovolí v této oblasti nedovolil ani v minulosti nedovolí ani v budoucnosti udělat nic, proto nebude cítit oporu ve svém elektorátu. Jak se to téma výrazně proměňuje můžete vidět okolo sebe třeba na tématu konopí, asi by jste si vy, kteří se trochu starší neuměli třeba představit, když si promítněte debatu z 90.let, že
Minuta: 9
by se z toho mohlo stát, tak silné zcela oficiální celé explicitní téma v rámci předvolební rétoriky a v rámci předvolební v programu respektive volebních programů politických stran na Dnes jsme toho naprosto regulérně svědky a příští volby budou tímto tématem poměrně velmi výrazně ovlivněny a je to samozřejmě něco u čeho Lze očekávat, že to zasáhne a oslovi především lidi pod 35, a že to může způsobit. A relativně dost výrazný posun a například pirátská strana, ale ne jenom pirátská strana jsou lidé, kteří to téma zvedli a budu s ním pracovat nejsou ale jediní a ta témata v minulosti, tak to byla po spojována a tak jako v 90 letech jiné strany měli ve své vole. Programech 3x A dost. A nebo už ani jednou a dost a všechny postřílí m a podobně, tak prostě to téma se proměňuje, tak jak se proměňuje atmosféra ve společnosti a to co je podstatné na to k čemu bych vás chtěl zkusit
Minuta: 10
vyprovokovat je zamyslet se vlastně nad tím do jaké míry do toho jako občané můžeme a měli bychom vstupovat. Do jaké míry bychom měli vlastně s tím projevovat. Jste názor. Právě proto, že vlastně někde na konci to nejzásadnější rozhodnutí ve vztahu k regulaci návykových látek se skutečně budou odvíjet od toho jaký bude většinový postoj atmosféra ve společnosti, abych dal jiný příklad od toho konopí, tak všichni si pravděpodobně pamatujete průchod posledními roky v tématu omezení kouření, to je něco na čem to lze velmi krásně demonstrovat, protože dokud stavět nezískala většinovou podporu společnosti, tak to bylo zcela nemyslitelné a točím prošla předtím Kalifornii o 30 let. Dříve než my, tak vlastně jsme mi prošli o kus později a ledu. Na tom je, že jsme tímhletím koridorem zvládli projít, aby ti jako jedna z nejpomalejších a nejposlednějších zemi, bohužel v tomto případě o kouření. Tak se to nakonec povedlo. A to omezení kouření, tady je lze na tom velmi dobře vlastně
Minuta: 11
vnímat pochopit a uchopit právě to téma vlivu většinového postoje společnosti promítnut do toho, co si nakonec politici troufnou vyslovit nahlas případně skutečně uvést do života. Já si dovolím už udělat to rovnou skok do toho kolika z nás se to vlastně týká, kde ten úbor tedy vlastně nějakým způsobem prostupuje tou společnosti, když se na to budeme dívat prizmatem epidemiologických čísel tak Slíbil jsem že ten kofein a ten necháme na chvíli být, protože tam bychom se asi potkali úplně úplně všichni to co je o trochu zajímavějšího. A co vlastně v nějaké chvíli může vnést už první otazníky je, když si uvědomíme těch deset a půl milionu, tak vlastně v těch 10 a půl milionu máte prakticky pětinu lidi, kteří jsou pravidelnými kuřáky, což je jednak číslo, který je vysoké současně
Minuta: 12
si musíte uvědomit, že vlastně se bavíme se o pětině. Ale současně jsou to většinou dospělých 18. Produktivní populaci. Je to ještě ten podíl větší a Bavíme se vlastně o něčem, kde najednou máte obor, který vypadá. Jako malinký a toto je skupina, která vlastně je valenčním odhadem. Co znamená číslem odhadovaným počtem lidi, kteří by zasloužili alespoň krátkou intervence. To je strašně vysoké číslo jako uvědomíme-li si to, že jsme opravdu relativně malá země a v ní máme dva miliony lidí, kteří by zasloužili alespoň alespoň krátkou intervenci ve vztahu k tomu, co dělají to znamená užívání tabákového výrobku vynechávám tím teď celou revoluci, kterou tato oblast prochází ve vztahu k tomu jak ten tabák. Užívám to znamená to, že vlastně jsme svědky toho, kdy se překlápí m v rámci technologického zvládnutí procesu užití. A kdy vlastně místo hoření začínáme
Minuta: 13
užívat ten tabák jiným způsobem než v úrovni Lidu a nebo zahřívaného tabáku. Což je stále progresivnější tyto dvě cesty vlastně užívání a postupně to reprezentuje skutečnou revoluci v užívání. takových výrobků po celém světě borec po celém světě, kde na to mají peníze. Ten mimochodem docela úplně bez obsažná poznámka prostě, protože alkohol i tabák jsou látky, které jsou velmi výrazně reprezentující tu bohatší část světa Zuzana, protože Euromedic civilizaci reprezentují vlastně z hlediska návykových látek. Ta největší témata. Ten alkohol nezůstává úplně pozadu a alkohol není rozhodně tématem, které by bylo marginální nebo na ústupu. Naopak ty počty jsou poměrně veliké vlastně to, že se překvapíme přes milion je samo o sobě docela alarmujícím číslem. Není to bez
Minuta: 14
náhody ve vztahu k těm spotřeba. To znamená těch téměř 14 litrů čistého lihu narok na hlavu je v podstatě poměrně vysoká spotřeba a to co k tomu platí stále, co to mediálně omílané. Ono je celkem jedno, jestli je to o litr nebo O2 víc nebo míň v zásadě na tom nehraje takovou roli to podstatné je, že vlastně stále se. My budeme na těch nejvyšších žebříčcích na těch nejvyšších příčkách. Je to dlouhodobé je to konzistentní a vymlouvat se na turisty. Němci se taky ne vymlouvají na Oktoberfest na další témata stejně tak jako Jižní. Země se nevymlouvej na to, že tam na dovolené jezdí většina Evropy s prominutím chlastat, jak ona a trávit s tímhle způsobem léto prostě ty žebříčky jsou samozřejmě zkreslené ovlivněné různými nepřesnostmi, ale to podstatné je, že dlouhodobě prostě ta spotřeba ve střední Evropě v České republice je poměrně vysoká a je to něco
Minuta: 15
s čím je nutné do budoucna pracovat a ono to své důsledky má i na úrovni těch diagnoz, které to spolu které s tím spolu souvisejí Mimochodem tady ta první odbočka a prolinkování, já jsem slíbil, že se k tomu budu vracet alkohol pro většinovou společnost z hlediska závislosti skutečně není něčím, co zasáhne tolik lidí. Ale problém je v tom, že toto alkohol způsobuje nemá vazbu na závislost. To znamená a nebo nemusí mít abych byl úplně přesně to zná. Samozřejmě, když se závislý na alkoholu, jak to způsobuje spoustu průšvihu a vede ke spoustě různých diagnóz, ale to podstatné spoustu těhle těch diagnoz. Už jedete aniž byste byli závislí a to je opět jedna z těch velkých zkratek a velkých zkreslení toho co jsi vlastně běžný člověk neuvědomuje, že ve vztahu k alkoholu. Ta závislost je v zásadě marginálním tématem a že vlastně mnohem větším tématem pro většinovou společnost a pro veřejné rozpočty jsou diagnóze, které
Minuta: 16
jsou spojené s pitím alkoholem, které vůbec nemusí být asociována s závislosti. Když se pak podíváte na ty léky. Já jsem s ním tady volně zamával. Ale ono to číslo je docela alarmující samozřejmě nemůžete to sčítat. Všechno jsou tam průniky, ty věci mají veliký překryv, to znamená, ona ta riziková skupina není není potom. Tak ve finále veliká jako kdybyste to počítali a reprezentuje. Zhruba tři a půl milionu lidí v tom v součtu. Ale důležité na tom je, že prostě téměř 900 tisíc lidí ve vztahu k lékům a když si Uvědomíte v krabičce vymizely trojúhelníčky, ta témata obecně prakticky i ve vztahu k zdravotnické veřejnosti se do to pozadí, takže dneska varování a sofistikovanou informaci od lékaře úplně standardně nedostanete. Bohužel, tak kdybyste měli a současně to, že mnohé léky, u kterých se v příbalovém letáku dočtete, že byste neměli užívat více než několik třeba týdnů maximálně
Minuta: 17
třeba dva nebo tři měsíce, tak bez mrknutí, oka jsou velmi často předepisován. Dva tři měsíce, ale dva tři roky a nebo dokonce 10 nebo 15 let současně mnohé z těch léků z těch skupiny léků způsobují například tak úporné typy závislosti, že jejich léčba je srovnatelná stejně náročná nebo v některých ohledech i komplikovanější než u mnohých standardních látek, které se nakupují na ulici psaníčku a nebo v pytlíčku a spousta. Lidi si to vlastně neuvědomuje, že tam takováto srovnatelnost a riziko vůbec je. A u toho konopí. Já už jsem to trochu změnil a to téma je na vzestupu tohleto číslo samozřejmě reprezentuje tu skupinu těch dlouhodobých pravidelnější uživatelů a Toto číslo bude postupně narůstat a současně to co jsem změnil je například efekt toho, že v těch devadesátých
Minuta: 18
letech v momentě, kdy to konopí vstoupilo výrazněji na scénu, tak samozřejmě z těch 16. 18. 20. Je vám 30 40 a více a samozřejmě to že ne všichni přestanou kouřit se promítá i do vašich postojů, takže to na co jsme byli, zvyklí mi, že byly ty hodiny v kterých se trochu více pilo a kde rodiče tak nějak postupně, předávali to uživatelské žezlo těm dětem a postupně popíjeli to pivko s dětmi a trávili párty společně podobně, tak se vlastně odehrává v tom konopí, to znamená, tak jako jsou alkoholové rodinám s dětmi se pije alkohol v rodinách. Tak máme dnes už rodiny konopných uživatelů, ve kterých se hulí v těchto rodinách. Je to něco co vlastně s sebou přináší tenhle ten Fenomén a současně sebou přinesla faktická normalizace společenská normalizace toho fenoménu. A to že se stal součástí po boku alkoholu vlastně toho. Spektra těch nejužívanějších
Minuta: 19
návykových látek těch 65 rizikových hráčů je relativně vysoký počet na druhou stranu do značné míry se za něj můžeme sami a Ministerstvo financí, které se omlouvám jenom ty Ministerstvo financí, které dlouhou dobu na stole Valo politiku, ve které vypadalo, že snad je podílníkem na provozu, tak vlastně způsobilo během těch prvních let v zásadě rozšíření masovým způsobem a dnes spousta měst ještě stále má problém s regulací, jak se zaváděním těch regulačních vyhlášek a současně jsme ale svědky toho v tak jako zažíváme revoluci v užívání tabáku. Tak tady jsme svědky toho, kdy už vlastně přestává platit ten výherní automat jako ta největší strašák a celá ta věc a posouvá do toho světa online sázení a vlastně internetového prostředí, jak a takových těch co se děje a klapají v tom baru u těch u těch automatů. Tak to je vlastně už jenom velmi malá skupinka a naopak ta masáž je
Minuta: 20
postupně stále více a více reprezentována těmi uživateli sedícími doma u svých počítačů a sázející mi z tepla svých domovů. No to poslední číslo jsem nechal Logicky na závěr, protože je nejnižší přestože poutá nejvyšší pozornost něčím uživatele. Ono, aby byl úplně přesný v té definici problémový uživatel je buďto injekční uživatel nebo uživatel jakýchkoliv stimulancii nebo jakýchkoliv opiátu, kterékoli z těch přikrytý, že naplněno, tak označujeme tím epidemiologický pojmem problémový uživatel, tak tato skupina je relativně velmi. Malá je poměrně velmi. stabilní příliš se nemění To znamená v podstatě není to něco co by znamenalo v České republice jakékoliv alarmující nástup nebo něčeho co by byl velký průšvih ale je to velká lekce Je to veliká lekce v tom jak s tím fenoménem zacházet a že
Minuta: 21
například v nějaké chvíli čelíte tomu abyste si vybrali co je pro společnost více rizikové a méně rizikové a abyste vlastně konfrontovali spolu s tím svůj postoj prostě protože například to co se děje na východ od nás takový ten standard necháme je umřít a odtáhnu to za město a nebo to ještě přitom trochu po mlátit jestli s něčím co může vypadat docela dobře Je to takové chlapácké jenom pak prostě máte trošku problém s tím že nemáte moc pod kontrolou ani HIV a nemáte moc pod kontrolu především hepatitidy A samozřejmě i to jsou věci, které nemusíte léčit a jsou to docela drahé věci na léčbu jenom pro představu například Céčko hepatitida typu C, startovací náklady jsou zhruba 500 až 600 tisíc. A to jsou ty nejlacinější. Já teď v současnosti máme i nové druhy léčby a ty jsou vysoce efektivní, ale jsou také výrazně dražší a současně v civilizovaném světě ty lidi léčíme.
Minuta: 22
Dokonce na to máme zákon, že je léčit musíme. Máme na to i takové ty ohlašovací povinnosti a další věci, který mi to regulujeme a vlastně důvod je poměrně jednoduchý 1x to velmi snadno šíří a současně to může velmi snadno zasáhnout většinovou společnost a ty. Náklady jsou astronomické v případě, že se vám to vymkne z kontroly způsob. Například jak to můžete dostat do většinové společnosti je poměrně jednoduchý pravděpodobně málokdo z vás, kteří chodíte na Tyhle ty akce ne reprezentujete úplně průměr společnosti, takže pravděpodobně tady nesedí. Někdo kdo by s Myslel, že děcka nebo adolescenti prostituce je raritní fenomén a současně. Někdo si je chodí nakupovat. No a asi úplně chudáci to nebudou tě co si je chodí nakupovat a tak drahé. To není to znamená tady máte velmi snadný a jednoduchý průnik. Samozřejmě prostituovat ve 13
Minuta: 23
že tam jsou nějaké babi a nějaké příčiny toho, že se ocitnete v takovéhle sociální situaci jedno, jestli to kluk nebo holka. Ono nakupovat se chodí obě dvě pohlaví. A v tomhle tom vlastně momentě máte najednou prostup do většinové společnosti, protože ti kteří si tam chodí nakupovat se samozřejmě zcela vědomě pohybují ve vysoce rizikovém prostředí, ale způsob jak zabránit šíření těch infekčních onemocnění má své limity a to je najednou jeden z těch důvodů jeden z těch momentu, kdy v zásadě nemáte šanci. Pokud ne zavedeme zavádíte skutečně účinná opatření. Tak nemáte šanci zamezit tomu, aby vám. Do té většinové společnosti nepostupoval. Je to téma pro všechny. Západní země, to není ničím raritní pro nás naopak v západních zemích. Je to veliký problém a je to současně důvod, proč je nutné ta opatření vzájemně provozovat a Proč musíte začínat vlastně a startovat už útěchu něčím uživatelů prostě, protože to je jedna z vysoce rizikových skupin, která vám
Minuta: 24
asi ti tady tyhle ty navazující fenomény, protože to obousměrný proces toho jak tam přicházejí a odcházejí lidé. Do tohoto prostředí. Toto je ten základní řez. A toto jsou ta základní čísla současně ta čísla můžeme považovat za poměrně spolehlivé máme jedno z nejkvalitnějších monitorovacích středisek v Evropě. Stáli jsme při zrodu celého systému a současně opakovaně zde. Dosahuje velmi dobrých výsledku. Díky našemu. Národnímu monitorovacím středisku a zase jde. Tady o to časovou kontinuitu a vysokou sofistikovanou sběru. Těch data za jedné Triangle ování těch zdrojů to Zeman a tato data lze považovat za poměrně spolehlivé, to je jenom takový malý technický vstup jenom takové malé technické upozornění. Pojďme se na to podívat jiné strany. Pravděpodobně jste se mnohokrát ve svém životě zamysleli a myslím si, že to není nějak originální úvaha. A kde
Minuta: 25
to začalo? U koho to začalo vy, kteří tady jste Okolo těch oboru, které se tady dají studovat. Máme tady poměrně silnou egyptologii budou mít moc pěknou výstavu a já jsem několik let snil o tom, že budu se věnovat tomuhle tomu oboru a možná kdybych tam byl úspěšnější třeba než v tomhle oboru, ale to co je na tom podstatného studiem těch starých civilizaci. Zjistíte, že ani tam to nezačalo. Tak když se podíváte na přírodní národy, tak zjistíte, že v podstatě téměř žádný z nich nebyl ve vztahu s nějakou návykovou látkou respektive s látkou, která mění stavy vědomí. Ačkoliv se dají použít různé jiné techniky stavu vědomí. Tak v podstatě u přírodních národů. Je to velmi obvyklé, že je umí použít i některou z halucinogenních látek, ale ani tam neumím a vystupovat ten začátek a tohle jsem si dovolil vzít nikoliv jako takovou úplně bez obsažen
Minuta: 26
o provokaci, ale prostě je to upozornění na to, že Velmi podobné chování je možné zaznamenat i u savců jsou velmi zajímavým vzorkem a zkoumanou skupinou. A to z několika důvodů, jednak mají velmi sofistikované samozřejmě logické chování, což je typické pro ty větší primáty. Takže nám jsou mnoha ohledech podobní Mimochodem. Ukázalo se tam že Velmi podobné. Tento macaku ztrácí kontrolu nad užíváním alkoholu jako lidé a zajímavé na tom ta vazba na tu na tu lidskou kulturu, protože tenhle ten celý výzkum je dělaný na to pak makat, u které se pohybují v několika rekreačních oblastech, kde se naučili krást alkohol turistům a je na tom právě velmi zajímavé to sociální chování je na tom velmi zajímavé i to procento těch opiček, které ztrácejí kontrolu velmi zajímavé na
Minuta: 27
tom je i například to, že u macaku ty ti jedinci, kteří ztrácejí kontrolu nad užíváním, tak jsou zbytkem té tlupy oceňování více než než ti kteří tu kontrolu, drží to jako velmi zajímavé a někdy tam vidíte jít i úsměvné paralely. Ale důležité na tom je, že vlastně to chování vidíme, po jsme schopni popsat a funguje vlastně i u zvířat útěk savců, jenom to trochu blíže, když půjdeme. Tak samozřejmě to složitější tam vidět a hledat ty paralely, ale samozřejmě zvířata užívají různé výškové látka je velmi někdy zajímavé i ty důvody, které k tomu vedou. V každém případě tenhle ten výskyt vlastně závislosti na alkoholu u u u těch opiček je velmi paradoxní právě těmi neuvěřitelnými paralela mi i danými epidemiologicky ve vztahu k porovnání k lidské společnosti jednoduchý výsledek, prostě žádný žádný začátek není neexistuje
Minuta: 28
bod nula. Je to něco, co je s námi spojeno odjakživa a je to něco, co děláme od jak živa. A samozřejmě se to výrazně proměňuje. Je to vázáno na spoustu dalších faktorů, o kterých ještě budeme mluvit, ale to podstatné je není žádný bod, kdybychom mohli říct, že předtím to nebylo. Toto je navazující provokace, když už půjdeme do té blíž naši kultury je skutečně historicky velmi málo kultur. Kde bychom nějakou návykovou látku nenašli ty halucinogeny jsou velmi typické Mimochodem halucinogeny jsou typické pro naši kulturu v této oblasti ještě předtím, než jsem přišla zkvašování a naučení se výroby piva pro střední a východní Evropu a kromě toho, že tady máme v podstatě téměř devět desítek typů lysohlávek, tak nebo druhu, tak je velmi podstatné, že že tady ještě další
Minuta: 29
hub více například Muchomůrka červená další, které jsou zase více třeba typické pro ty šamanské kultury směrem na východ od nás a důležité na tom je, že vlastně alkohol nebyl tím nejtypičtějším a hlavním zástupcem poměrně dlouhou dobu a je to něco, co vlastně ve střední Evropě máme spíše. Ty poslední dva až tři tisíce roků. Proměníme se to taky velmi výrazně, to už jsem zmínil. Má to vazbu na to, jak žijeme, jak s tím zacházíme a k čemu to k čemu všemu to používáme. Toto je trošku časový skok, ale Dovolím si vás trochu více vyprovokovat. Protože samozřejmě ta představa toho co je pouliční droga a jak vlastně zacházíme s těmi pouličními drogami. A co je a co není droga, mimochodem už jenom ten slovník pravděpodobně velká část z vás máte spojeno, že když se řekne droga, tak to znamená to nelegální, ale ten pojem označuje samozřejmě
Minuta: 30
i jakoukoliv návykovou látku vlastně zacházíme. Pokud bychom chtěli být férový v terminologii, tak droga rovná se navykova látka a pokud se bavíme o na vykládce, tak v podstatě není dáno, jestli je zákonem regulovaná nebo není regulovaná, prostě je návyková z tohoto úhlu pohledu je docela zajímavé se podívat zpátky. Heroin například nebyl něčím, co bylo hned takovým strašákem byl vyráběn docela hbitě masově spoustou farmaceutických firem. Dokonce byl podáván dětem. A toto byla docela úspěšná kampaň paní winduo v se podíváte, jak ty děti, tak láskyplně obepínají tu lahvičku s tím Heroin a současně i to dávkování je docela zajímavé to dnešního úhlu pohledu jako jsou jsou docela zajímavé výšky těch dávek a je
Minuta: 31
to něco co vlastně dlouhou dobu ta společnost, ne, že tolerovala. A toto je propagační záležitost. Toto je reklamní reklamní leták, který který doprovázel heroinove Katky. To Spektrum látek, které považujeme za akceptovatelné se skutečně docela rychle proměňuje a dětem jsme dávali i kokain. Toto jsou kokainove zase pro změnu kapky, aby vás nebolely zoubky nebo respektive vaše dítě nebolely zoubky zcela standardně se to dalo koupit a jak vidíte ani cena nebyla nějak přemrštěná Mimochodem výroba návykových látek je poměrně velmi laciná, co jako na tom až tak nic moc drahého není. A pokud si nebudete vymýšlet nějaké Ptákoviny na úrovni syntetických drog a potřebuji do toho zatáhnout celou laboratoř, tak v zásadě výroba většiny těch látek je poměrně velmi stupidní kokain. No kromě kokain nových listů
Minuta: 32
Zikmunda Freuda, tak v zásadě celá moderní chirurgie je nějakým způsobem dotčena kokainem. Pravděpodobně koukáte třeba na netflixu občas a docela populární seriál, mají si tuším 3. Série. Nick z prostředí newyorských nemocnic, tak není až tak v tu ceny z prstu a jedna z ústředních postav mimořádně historické zajímavá postava profesor halstead, který slouží jako předloha toho chirurga, tak je reálnou historickou postavou zásadě zakladatelem moderní chirurgie špičkovým chirurgem celoživotně závislý na kokainu, naučil ho to jeho první primář a strávil na tom celý život. S tím opakované neúspěšně a současně on ten kokain v zase jako je něčím co když máte v takovémto množství a v takto špičkové kvalitě a jsou na vás kladeny takové nároky a máte operovat ve 2
Minuta: 33
ráno a druhý den zas tak to prostředí to na sebe logicky a ta látka k čemu použít navádí nejsou to věci bez bez vztahu a je důležité vidět v tom historickém kontextu. A znovu opakuji. To, že dnes se na ty látky díváme nějak jinak je nějakým posunem, kterým jsme prošli, ale v minulosti spousta těch látek sloužily k mnoha jiným účelům. Toto už je toto balení Česká republika je pověstná výrobu pervitinu metamfetaminu a ta stimulancia v této skupině jsou jsou velmi zajímavá. No asi by jste si taky řekli, že ten metamfetamin. A to jako velká divočina. Mluvíme o tom jako o jedné z nejvíce nebezpečných nelegálních látek v České republice v 50 letech, to byl lék v této skupině, který
Minuta: 34
byl dávaný na deprese. Doporučovalo se to, aby bylo především. Samozřejmě ve Spojených státech, aby ty ženy jak byli tak jako s těmi domácími pracemi a depresivní a nebyly dostatečně Hravé a veselé, když přišel ten manžel domů. Tak prostě Holt se toho dalo docílit různým způsobem a tohle jste mohli za pár dolarů tehdy hned za pár korun za pár dolarů nakoupit a bylo to zcela zcela legální. Toto je jiná ukázka. Já jsem tady před 10 lety měl na vědecké radě svoji profesorkou přednášku a tak jsem si z něj dovolil vzít tady tohle tu část vlastně jak se to děje. Ten proces jak se vám může stát, že z látky, která je v podstatě dost o společnosti prostoupena používaná a nejsou na ně navázané mety drakonické drakonické opatření, tak jak se to vlastně stane. No vlastně konopí bylo dlouhou dobou velmi tolerované i ve Spojených státech velmi tolerovane
Minuta: 35
a tím neuvěřitelným řízením osudu. Proč se ta látka dostala do hledáčku, tak jedním vlastně velmi podstatných důvodů byla alkoholová prohibice, která nastartovala tu pozornost a současně Celá ta situace vlastně proměny, to je americké společnosti pod tlakem tohoto masivního zběsilého opatření se všemi těmi důsledky, které to mělo i politickými, tak vlastně reprezentuje velmi zajímavou kauzu, když bez významného téma. Mimochodem Spojené státy dvakrát odmítli zapsat konopí na mezinárodní seznam zakázaných látek a první zemí, která navrhla, aby tato látka byla nelegálně byl mezinárodní kontrolována ten byl Egypt, kterému se rozjelo kouření konopí v armádě a vojáci pak špatně poslouchali a nechce úplně dělat to co velitele a najednou vlastně s řetězením několika různých situací události
Minuta: 36
vzniku národního federálního úřadu pro kontrolu narkotyk ambicí některých můžu tedy především můžu stojících za celou touhle. Tou věcí se obrátilo 20 let a najednou vlastně z látky a tématu, které bylo téměř bezvýznamné, tak se stalo obrovské téma v padesátých a šedesátých letech a tohle to jsou dobové. Letáky a současně i ta Propaganda, která je okolo toho spojená, která vlastně umí zcela proměnit celou tu atmosféru je vlastně velmi důležitá proto pochopení, jak s tím vším zacházíme a jaké symboly do toho vnášíme, že ho zabijácká droga je vlastně velmi málo látek, které fungují opačně. To znamená, že mají relativně velmi nízký kriminogenní potenciál například. Pokud byste porovnali, tak jedna z nejvýraznějších látek jedna z nejvíce nebezpečných látek z hlediska jeho kriminogenní o potenciálu ve vztahu k násilí je alkohol.
Minuta: 37
Konopí má přesně opačný efekt. Vlastně ten Egypt si na to stěžoval právě proto a najednou vlastně vidíte, že je možné říct, že tady máte látku, která je zabijácká přičemž vlastně předávkovat. Konopím je možné pouze, pokud jste na to alergičtí, ale není množství konopí, které byste dostali do zažívacího. Traktu byste na to mohli umřít a současně vlastně vyhlásit. A taky to že konopí, které používáme. 4000 let v medicíně My si vezmeme ty nejstarší čínské spisy medicínské, tak vlastně můžete říct po čtyřech tisících letech, že to nemá vůbec žádné medicínské využití podotýkám, že v té době po celém světě včetně České republiky tehdejšího Československa byly publikovány práce, které se zabývaly léčebným využitím konopí. Měli jsme tady velmi zajímavé průkopníky použití medicíně konopí.
Minuta: 38
Přesto v té stejné době Můžete o nějaké látce říct, že takovýto žádný efekt nemá a zabíjí lidi jenom zase opět důležité proto pochopení proto jak to vlastně probíhá složitě a jak se vyrábí témata ve vztahu k tomuhle tomu oboru. Toto už si dovolím skočit úplně do současnosti ta fotka vlevo dole je moje. My jsme loni měli. Byl to takový docela pěkný Paradox máme velikou asociaci univerzit ještě já se k tomu pak dostanu, které se zabývají vzděláváním v adiktologii a kongres, který Smoke. On Press conference, on to nebyl, tak veliký kongres konference, kterou jsme měli v roce 2019, když se ještě mohl cestovat, tak jsme měli v peru a toto bylo první na recepci, co na nás čekalo v těch jednotlivých hotelech a současně opět nikdo to neřeší. Takže si to tam můžete prostě nabrat a dokonce Dnes je to ilegální z toho hlediska mezinárodního práva. Takže je to velmi zajímavé vlastně najednou kontrast, kdy přijedete do
Minuta: 39
Země v případě by jste si ty listy nabrali a čapli vás tady na Ruzyni, tak je z toho hodně veliký problém. Zatím co tam vlastně s tím pochoduje to, že vy můžete to žvýkat a a vycestovat teda z toho úzko. Dále směrem dolů na Makču Pikču a je to tam všechno vlastně legální, nebo ne všechno ale Coca. Tak a to to jenom takový takový doplnění k tomu konopí, protože myslím, že to téma je natolik už obsolentní, že asi není třeba k němu více, ale to co jsem chtěl tady ještě zdůraznit jsou ty peníze, protože to je něco čemu rozumí úplně všichni v případě, že budeme postupovat dál, tak jako jsme postupovali v těch posledních sto letech, tak na to brzo nebudeme mít peníze, protože ty srandisto ji strašně moc peněz z veřejných rozpočtu a problém na tom největší je, že nefungují. To znamená v případě, že budeme regulovat, tak jako jsme reagovali do budoucna, tak nejenom, že se ten problém okolo nás zhoršuje, ale to co je na tom Ještě takového jako druhého.
Minuta: 40
Kromě těch důsledků, které okolo sebe všichni vnímáme vidíme a Mata telné v tom každodenním životě, tak jeden takový ten neviditelné nebo málo viditelné plíživé Efekt je, že nám na tom brzo dojdou peníze a stojí to astronomické sumy těch 60 miliard. Například je odhadne všech návykových látek. Co stojí veřejné rozpočty České republiky. Ale to je suma, kterou stojí pouze alkohol a jeho důsledky. Jsou to obrovské peníze, které se v tom točí a teď to klíčové, jestli tedy to má nějaké řešení a případně jak se k němu vůbec propracovávat, já jsem trochu na začátku naznačil. Tak já zkusím na to navázat. Svět je barevný náš život je barevný a tak jako asi někdo z vás nechcete nebo jste nechtěli mít šedý sex, tak současně
Minuta: 41
ona ta adiktologie je v tom taky docela barevná prostě není to možné to dělat jenom jednostranně jedno oborově nevystačíte s tím je to šedé, nebo je to černé nebo je to bílé, ale prostě to podstatné je hledat v tom ty odstíny. My nejsme ani obor, který je směrem čistím do medicíny medicínské obory ho tvoří samozřejmě velmi významně to znamená taková témata jako je genetika taková témata jako je farmakologie biochemie a další jsou obory, které nás velmi výrazně sítí po té stránce zdravotnické na druhou stranu, ale to co jsem se vás snažil vyprovokovat s těmi předchozími částmi je. V tom je těch témat mnohem víc a bez jejich porozumění se prostě ne hned. A dál to, že porozumíme genetice alkoholismu je sice fajn, ale pořád to nevysvětluje spoustu jiných fenoménu. Současně
Minuta: 42
to jakým způsobem s tím souvisí ta chudoba nebo jakým způsobem s tím souvisí to že nevíte roupama, co by to Zemana, když toho máte moc jakým způsobem souvisí, když máte jiné přidatné diagnóz je to znamená například poruchy osobnosti nebo ADHD, jak s tím souvisí například kulturní vlivy, jak s tím souvisí regulace. To znamená to co máte zakázané a nebo dovolené a podobně to všechno vlastně musíte namíchat dohromady, protože jinak to ne uchopíte. A znovu opakuji je důležité, že v tom ty medicínské obory jsou a pro nás bylo naprosto zásadní ten Comeback toho oboru do medicíny, protože už to chvilku vypadalo, že všechno to bude zase návykovými látkami. Sociální téma ne není jako tento kyvadlo se samozřejmě Logicky na chvilku posunulo do toho protisměru, protože ten medicíny Na začátku bylo hodně samotný koncept závislost je primárně medicínsky. Nicméně
Minuta: 43
tímto nevystačíte, tím tím nevysvětlíte spoustu fenoménu a musíte do toho vnést. Ty ne medicínské obory Mimochodem. Dnes jste ode mě slyšel je a slyšíte hodně směrem k těm penězům. No bez ekonomiky prostě nemůžete pochopit, proč něco co v laboratoři vyrobit ze surovin za pár korun může stát dva nebo tři tisíce na ulici to bez těch letech vztahu nelze pochopit nelze pochopit, proč někdo dát přednost před čistou látkou látce z ulice nevysvětlíte spoustě lidi, že například Je výhodnější substituovat ty látky a dávat jim místo těch pouličních ty látky legálně. To znamená že ať už jako tabletu nebo jako likvid nedostanou. Jenom třeba takovou látku jako je med jako je metadon nebo buprenorphine, který má substituuje m, ale že například
Minuta: 44
pro část nejrizikovější část těhle těch pacientů například velmi dobře funguje čistý heroin. Prostě je potřeba do toho vnášet tahle ta témata na 6
Minuta: 45
při zrodu asociace univerzit, které vzdělávají adiktologie nebo zajišťují nějaké adiktologické vzdělání, dneska už máme 250 členských univerzit. A je to prostě neuvěřitelný pohyb, protože my jsme o sobě v podstatě ještě před těmi pár lety vůbec nevěděli a například ani kolegové ze Spojených států nevěděli kolik univerzit v Americe takovéto specializované vzdělání poskytuje. Většina z nich měla představu, že se bavíme o 15
Minuta: 46
neuvěřitelný Drive akceleruje naprosto neuvěřitelným způsobem a to co byste čekali samozřejmě především v aj ty technologiích. Jasně no, ale mi to najednou věděli, že se to děje v našem oboru jsem přijel poprvé třeba do Jižní Koreje. Tak já jsem zůstal úplně hledět, protože jejich adiktologie nejenom, že zajišťuje několik univerzit, ale hlavně My jsme třeba v Evropě největší vzdělavatel v tomto oboru a máme asi zhruba 300 studentů. No, ale tam bylo 100 lidi v ročníku 150 nediv ročníku, ne, že to bude prostě o pro hezky obory docela výběrový a a najednou bylo vydržet a Asie se prostě v tomhle tom někde začíná pohybovat úplně jinde jde. Máme tam velmi aktivní členy, máme úžasný aktivní univerzity v Africe v Nairobi máme partnerskou univerzitu a na poměrně velmi vysoké úrovni a najednou vidíte, jak jak opravit a globalizaci v tom pozitivním smyslu může fungovat máme první rozhýbané velké mezinárodní asociace lidi, kteří v tom pracuji. Do zmaten obor. Začíná se nadechovat a samozřejmě to Spektrum
Minuta: 47
je velmi široké začíná to lékaři, kteří se specializují na závislosti. Ale současně dnes v progresivně jdou dopředu absolventi takových oboru jako je ten který Zajišťujeme to znamená vlastně ti kteří jdou přímo adiktologii studovat jako svoje kmenový kvalifikační vzdělání a nedělej ho jako následnou specializaci po svém předchozím vzdělání například tato asociace. Má v této chvíli 13 500 členů po celém světě, co znamená, prostě je to už skutečně globální. A jde to rychle dopředu. Tím se postupně dostávám k úplnému jádru toho o čem bych rád hovořil a k čemu vás chce vyprovokovat. Tak teď ty různé soustředné kružnice zkusím postupně uzavírat. Toto je taková trochu provokace, kterou poprvé takové velmi sofistikované podobě nastřelil profesor snad možná, že vám to jméno ještě vibruje některým v paměti, protože ten pán co ho vyhodili z té královské komise. Poté co řekl, že by mělo
Minuta: 48
dojít ke klasifikaci konopí a on je velký provokatér a tohle to jedna ze studií, při které zkusil udělat takovou vlastně velmi zajímavou úvahu. Pojďme se na chvilku vykašlat na to dívat se na látky jenom prizmatem závislosti a pojďme jim stanovit parametry, kvůli kterým je užíváme a tak jak s nimi zacházíme. To jsme například ty kvalitativní a kvantitativní ukazatele, jak nás ovlivňují a pojďme ty ukazatele na sčítat a udělat nějaký komplexní index, jak se na ty látky divadle nízkých rizikovosti a udělal takovou vlastně opravdu jednoduchou indexaci. Provokativní Jak vysoko je alkohol a jak blízko je třeba těm velmi nebezpečným opiátu? Současně, kde se pohybují některé jiné látky neznamená to, že jsou bez rizika, ale znamená to, že na to riziko se dá podívat skutečně trošku komplexněji a to co je na tom třeba zajímavého,
Minuta: 49
asi byste tabák nehledali takhle vysoko, ale pravděpodobně Ti z vás kteří jste byli pár let kuřáky, nebo ještě s kuřáky nebo v uživatel. Nemusí to být kuřákem tabák už nemusí být jenom kouřem. Pokud užíváte tabák, tak asi jste si vyzkoušeli, jak je docela složité od toho odejít a že například Trading, což je na položek, kterou on tam zahrnul ona prostě Jak silné je to bažení, když přestáváte, tak vlastně kravinky poměrně velmi dobře srovnatelný s opiáty, tak byste asi u tabáku pravděpodobně nečekali a mnohé jiné vlastnosti těch látek jsou občas velmi překvapivé. To znamená, že je možné se na mnohé z nich prostě. Dívat skutečně jinak než jenom tím jestli vyvolávají nebo nevyvolávají závislost a současně. Uvědomte si, že u mnoha z těch látek je docela složité mluvit o závislosti například u těch halucinogenů,
Minuta: 50
je to více, než diskutabilní mi tu diagnózu. Samozřejmě máme a je možné, aby se u někoho Vyskytly závislost na halucinogenu, ale je to velmi raritní stejně tak jako je to poměrně velmi raritní diagnóza. Například užívání konopí to prostě není většinová diagnóza a toto je ještě o krůček dál. To je to k čemu vlastně celému směřují a to co dnes už víme mi toho hodně nevíme. A ještě to bude chtít jako spoustu a spoustu asi kotrmelců, ale některé věci víme poměrně velmi už přesvědčivě minimálně víme to, že když uděláte velmi restriktivní politiku, tak to má zcela opačný efekt. My tady málo diskutujeme třeba zrovna o té alkoholové prohibici ve Spojených státech. Přitom to je jedna z nejdůležitějších zdrojových události minulého století a něco co nám pomůže pochopit, proč prostě výrazná restrikce
Minuta: 51
vede do pekel. Situace Jaké máme ještě stále v mnoha zemích dnes po celém světě bychom mohli opakovat, ale v těch zemích se žádný výzkum dělat nedá některé z nich dokonce uživatele zcela legálně vraždí. Takže toto jsou témata skrz, která je obtížná se podívat na tuhle tu část na tuhle tu zkušenost. Nicméně to že máme vlastně masivní sérii studií opravdu velmi sofistikované opakované studie, které se pokoušely pochopit, co se to vlastně v těch Spojených státech odehrálo. Tak dnes už můžeme říct s úplnou jistotou, že tento model je špatný problém, ale je že ten opačný model. A to je ten zcela volný neregulovaný trh má ten efekt podobný. To znamená, že když to pustíme A necháme to, tak prostě je to Pandořina skříňka zacházíme s něčím, co si skutečně má tu má ty vlastnosti nás podmanit
Minuta: 52
a současně ve společnosti je příliš veliká skupina lidí, kteří jsou natolik rizikový, že není možné, jak zásadě od toho příliš efektivně chránit jakmile rozjedete reklamu jakmile rozjedete podporu těchhle těch látek po jiných frontách. Tak to jsou přesně ty odkazy, co jsem ukazoval na ty stimulační látky na bázi amfetaminu a metamfetaminu v těch padesátých letech. Případně to co znamenaly opiátový užívání opiátu třeba v průběhu 18. 19. Století, to je prostě odpověď na to, že to možné také není. To znamená, že neregulovaný trh stejně jako prohibiční modely jsou něčím, co vím a zcela sis to tou, že je neúspěšné. Je to velmi nebezpečné a jakýkoliv experiment do těhle těch extrému dvou je jednak ztráta času, protože vše co potřebujeme víme a
Minuta: 53
vedle toho je velmi nebezpečný v tom Jaké efekty to má na společnost a jak dlouhodobé ty dopady jsou. Problém je ovšem s tím jak se dívat na na tu část Prostřední 18. Co je vlastně přiměřená regulace a jak s tím vlastně dnes zacházet. Ono se totiž třeba ukazuje, že ta regulace pro jednotlivé návykové látky se musí řešit prostě, protože ten alkohol z chovat trochu jinak, tak se chová trochu jinak jsou ovlivněny různými komplexními fenomény v té společnosti a není možné na ně uplatnit jednotnou dobou politiku to co je, ale na tom důležitého nikde jinde než v tomhle středu se pravděpodobně nebudeme moci pohybovat a bude to o tom, kam to hranici posuneme ve vztahu k restrikcím to znamená, co umožníme jako jednou hranici a současně kam až dáme práva jednotlivci v tom, aby s takovýmito látkami zacházel. Začal jsem Nicméně tím, že každý z vás to právo
Minuta: 54
zacházet s návykovou látkou má minimálně pro těch několik, které zákon umožňuje a o kterých jsme. Tak to v této kategorii uvažovat. Ale znovu opakuji a proto ta provokace není to tolik let, kdy spousta těch pouličních dobyla zcela legální a naopak, kdy mnohé z těch legálních látek měli opačný statut. A teď se dostáváme vlastně k tomu čím jsem začínal. Kde to může proběhnout a jak to může proběhnout? Jestliže ta skládačka má všechny tady tyhle ty dílky, tak je vám asi jasné. že mi to vymyslet nemůžeme my vám můžeme přinášet informace co ty látky s náma dělají můžeme korigovat to tam jde výzkum a to co jsme si o nich Mysleli jsme příklad
Minuta: 55
když už jsem tolikrát změnil ty opiáty a v momentě kdy máte ty receptury nasycené Tak už dál prostě se to ne prohlubuje to znamená třeba to co si přečtete ve všech těch učebnicích starších že vlastně narůstá tolerance Musíte toho mít víc a víc ano ať to platí jenom do určité míry v momentě kdy máte nasycené receptory tak už by logicky ne Pak už je to chtění, jenomže chcete, ale už tam není potřeba. Současně nemáte absťáky a nejsou tam další projevy, které jsou spojené s tou silnou opět o závislosti. Upozorňuji samozřejmě. Bavíme se o závislosti, která vás může zabít při těch velmi vysokých dávkách u chronických uživatelů, i pokud mají čistou látku taky ty odvykací stavy mohou být život ohrožující. No na druhou stranu, ale teď už víme zcela jistě. A umíme pracovat s tím stavem plato a ona si naši pacienti, kteří chodí
Minuta: 56
na substituční terapii jsou vlastně nastavení na téhle té úrovni mají vykrýt a receptory. A teď najednou nastává něco co v těch starších učebnicích prostě nenajdete a knížkách například to, že ti lidi takhle můžou fungovat třeba 10
Minuta: 57
a že vlastně právě substituční terapie ukazuje, že je možné dodáním té látky ty lidi dostat do normálního fungování, má to samozřejmě spoustu, ale ale to má například v tom, že tohle to funguje u těch, kteří nemají další přídatné diagnóze. To znamená prostě, kteří u kterých to není drahá. No vlastně tím, že je tam jiné psychiatrické poškození, jinak psychiatrická diagnóza, která je v háji do toho, že mají tendenci se chovat rizikově mají potřebu se dostřel ovat kombinovat to dělat spoustu jiných dalších Skopeček. Ale důležité na tom je, že ti kteří takovéto diagnózy nemají tak najednou u nich prostě v průběhu léčby dochází poměrně velmi rychle ke zklidnění a dochází k tomu, že tito lidé jsou schopni naprosto normálně plnohodnotně fungovat přesto, že jsou na velmi vysoké dávce opiátu, která by běžného člověka zabila na první dobrou. Takovéto úvahy. Vlastně se vám do toho začínají vkrádat
Minuta: 58
současně všechny abscesy a všechny různé další souvislosti, které máme spojené s tím světem těch nelegálních drog těch našich pacientů nejsou prostě přijdou si na tu svoji dávku, ale zase odkráčí, respektive mezi odjedou autem a jedu do práce a že už si svoje životy vůbec to neznamená, že toto je to řešení nemáme představ, že bychom chtěli lidem dávat a držet je na opiátech. Ale je to jenom to upozornění, vlastně je to součástí toho provokativního poselství. že vlastně ten problém má opravdu mnohem zajímavější řešení nebo může mít mnohem zajímavější řešení A že současně s těmi lidmi jsme schopni dělat mnohem více než se v minulosti myslelo a současně že mnoho z témat která si s tím spojujeme jsou témata která vytváříme uměle vlastně právě tím že s tím ne úplně šťastně zacházíme z hlediska regulace Co si
Minuta: 59
myslíte, že by se stalo, kdyby Česká republika přijala prohibiční model pro alkohol? To stejné co se stalo ve všech zemích, které prohibicni model alkohol v politiky přijali nelegálně trh s alkoholem metanolové otravy, které vám umře 90 lidi. Byla jsi mě máte chvíli metanolové otravy v průběhu prohibice ve Spojených státech byly na denním pořádku a umírali stovky lidí. No prostě někdo ne dohlížel, že ona nelegální alkohol nemáte žádné hygienické normy a další a další věci, které podmiňují, že si chce vypít 40% Alkohol vám teda zdravím zrovna neposílí. Nicméně pokud se teda nevypijete na Ross těch půl litru tři, tak se ne otrávíte a snad to přežijete zatímco u toho metanolu toho stačí opravdu docela málo stejně tak jako ta provokace s tím Heroes jiném, není to zrovna pěkný obrázek a
Minuta: 60
ty lidé z ulice. Samozřejmě jsou mnozí bez domova a se všemi těmi důsledky na druhou stranu v momentě, kdy vstupují do toho léčebného programu, tak stojí relativně směšné peníze a jsme schopni je stabilizovat a pracovat s nimi následně velmi efektivně po dlouhou dobu. A i když jsou to takové obrázky z internetu, je to vlastně i součástí toho vlastně našeho života je toto upozornění. Kde všude a odkud odsud musí z jakých stran do toho musí vstupovat ty podněty a skutečně není možné z toho vyjmout a představit si, že něco vyřešíme na úrovni 1 části toho systému nebo je jedné instituce nebo jednoho jednoho jedné části té společnosti a nic takového se prostě nedá udělat, protože prostě to protknuté naprosto všude. Jestliže prostě koukáte dneska na děcka na základních školách takto Spektrum návykových látek je nějaké.
Minuta: 61
Ale současně kouknete třeba na ta poslední čísla zjistíte, jak tam valí nahoru třeba ty nelátkové závislosti a současně, že vlastně začali stagnovat, že už vlastně jsme na konci a naopak jsme zatím Peterem, co se týká rozvoj a šíření návykových látek mezi dětma na základních školách a že se to začíná vlastně velmi výrazně být s těmi informačními technologiemi, respektive nezvládání informačních technologií, současně se řítím se do něčeho, kde například poprvé čelíme tomu, že nástroj, který jsme si vymysleli před sto lety. To znamená ten seznam těch zakázaných látek je například ve vztahu k syntetickým drogám celonis funkční. Jakákoliv jenom trochu sofistikovanější laboratoř. Je schopná chrlit každý týden několik typů nových látek, než je zjistíme, co ta nová láska dělá, že je něčím nebezpečná, jaké má důsledky a současně dáme jí na ten seznam to trvá tak strašně dlouho, že v zásadě mezitím
Minuta: 62
se vám vyplatí vyvinout několik desítek jiných. Například přesně syntetické drogy ukázali další bolesti, které vlastně reprezentují fakt, že ten systém je překonaný a že s tím něco budeme muset dělat jako po novu, protože pracovat s nějakým seznamem nějakých zakázaných látek je prostě něco, co je poslední hýbání, s tímhle tím seznamem je 60 let a už tehdy to bylo staré už tehdy tenhle ten nástroj byl překonaný. Současně jestli budeme svědky toho, že za 10 let bude větší procento děti mít problém se svým telefonem a už ho nebudou nosit v ruce, ale už ho budu mít pod kůži a současně nebudou hrát rytim stupidním způsobem, který vlastně dneska na připadá děsně super, ale vlastně celou dobu čekám a v této chvíli už jenom na průlom těch periferii. Ten výzkum jde neuvěřitelně rychle dopředu a
Minuta: 63
už jenom ty Periferie nás vlastně dělí od toho, aby ten Matrix byl reálnější a já myslím jako že se to prostě stane v nějaké chvíli reálnější, ale do té doby Samozřejmě budeme vědět rukavice obleky a ono to bude znamenat revoluci také sexuálním průmyslu a podobně, ale to důležité na tom je ten Trend je přítomen. Ten Trend je nezadržitelný. A je dražované tou potřebuji prostě těch lidí, kteří to vyhledávají a kterým to na tu potřebu nasedá. To znamená, že tohle co teď může vypadat jako buďto utopie nebo něco, že asi bude těžké dostat lidi ke stolu a nebo k volbám a řešit. To které strany vlastně dávají tato témata témata dávají do svých volebních programu, tak nás stejně do že ne a bude dotírat čím dál tím víc a já v nějaké chvíli, jestli si budete alkohol aplikovat dál panákem a nebo sklenici piva a nebo v nějaké chvíli v budete mačkat tlačítka je vlastně nepodstatné, protože Důležité je proč to
Minuta: 64
vyhledávám. A co to s námi dělá a máme tendenci to opakovat. A to je ten klíč, který zůstane a je úplně jedno ta forma a je úplně jedno, jestli to hoří nebo ne. A budeme se samozřejmě bavit o tom, jak redukovat ty veřejnozdravotní rizika, jak redukovat rizika pro veřejnou zdravotní rozpočty a podobně a veřejné rozpočty, ale to podstatné tady zůstane. To je tak veliké a bude se stále vyvíjet dál, že na to bude konfrontovat čím dál tím více. Nevím, jestli ten výsledek je optimisticky nebo pesimisticky. To si asi budete muset přebrat vy. Já jsem se alespoň chtěl pokusit vás vyzvat k tomu zamyšlení nad tím, abyste to téma nepotkávali a neměli pocit, že stojí od každého z nás tak daleko a vůbec to nemusí znamenat, jestli pro ně máte někoho, kdo má s tímhle tím problém dnes. Prostě tohle to nás bude dostávat bez ohledu na to, jestli to v rodině kdokoliv z vás máte nebo
Minuta: 65
ne. Moc děkuji za pozornost a já bych rád nechal Větší prostor pro ty dotazy, lyže předpokládám a doufám, že jsem vás opravdu vyprovokoval někteří. Sice už přivírá oči. Blbě se v tom dýchá lépe. Doufám, že ten prostor využijete a na tu moji provokaci budete reagovat. Děkuji taky rovněž nahodíme na plátno otázky, tak bych se možná zeptal takovou provokativní otázku. Byla tam částka 60 miliard ročně, co nás stojí jenom alkohol nebo co stát jenom alkohol. Kolik peněz ročně z toho alkoholu přiteče do toho 100. To je to spočítané. Je to téma na které na které jsou otázky kladeny často v zásadě se bavíme řádově v miliardách. To znamená záleží na tom
Minuta: 66
ty po alkoholu. Já si teď bohužel v hl. Vybavím celé to číslo. Pokud byste o to měli zájem, tak vám tu studii mohu celou poslat, ale v podstatě ta výběrovost na daně se pohybují v řádu miliard. To znamená ten rozdíl je ten rozdíl je poměrně veliký a více než šestinásobný. V tom nepoměru mezi tím co přináší do státního rozpočtu. Samozřejmě my se tady můžeme ještě bavit. Kromě samotného výběru spotřební daně o tom kolik to zaměstnává lidi. A co všechno je na to vázané? Samozřejmě, že to platí i a je jasné, že to nemůže mít žádné jednoduché řešení prostě, protože ta společnost je na to napojená v tolika oblastech v tolika frontách a současně. Sice to často používáno v reklamě, ale je fakt, že on to je kulturní Fenomén alkohol je kultovní Fenomén znamená, že těžko asi můžete přijít a říct jako škrtáme. Tak už jen o těch Spojených států. Byla jasná, tak bohužel, teď si z hlavy nepamatuji přesnou
Minuta: 67
výšku toho čísla, kolik vybereme na daních. Ale upozorňuji na to, že je tady ještě ten Aspekt, že skutečně to zaměstnává polské množství lidí, kteří jsou na tom samozřejmě sekundárně napojení, takže to číslo nebude, tak jednoduché jenom z hlediska spotřební daně. Na nějaký dotaz. Dobrý den, děkuji za pěknou přednášku. Přiznám se, že jsem šel. Tak jsem čekal trošku pana Nešpor a byl jsem mile překvapen tím směrem, který který jste tam podstatně nasměroval, že nějaká rozumnost, aby se ti to začalo v podstatě takovou tabulkou, kde byla hodně používána slova typu rizikový problematický a podobně a mě by zajímalo, co to vlastně znamená, protože celou upřímně, když si vezmeme ten alkohol tak bezesporu je tady nějaká Okrajová
Minuta: 68
skupina lidí, kteří Omlouvám se dost blbě, tak to je tam nějaká problémová skupina lidí, kteří opravdu mají problém, ale troufnu si tvrdit, že drtivá většina lidí to opravdu má jako sociální dogu. A celkem mi to tak funguje. A stejně tak by to mohlo fungovat v těch ostatních kategoriích a v podstatě Star, kdyby nedělal vůbec nic v tomhle tom. Kromě toho, že by kontroloval kvalitu těch jednotlivých látek, aby se někdo neotrávil. Tím, že si jich na něco co tam nemá být, tak jestli by podstatě problém se vyřešil sám od sebe a vy byste mohli řešit opravdu malinkou skupinku. Na Okraji, která je extrémně Děkuji, to je docela komplexní otázka. Já si dovolím rozdělit na dvě části ta první část je asi taková úmluva, protože náš slovník, který stále ještě používáme je stigmatizující a současně musím
Minuta: 69
říct, že vyhnout se tomu. Mám ho sem někdy mám dojem, že to je nad moje síly, ale Sleduji to teda u kolegů, že se nám to teda hodně nedaří v ho teď vydalo takový velký glosář ve vztahu k našemu oboru nedoporučuje termíny, tak abychom se vyhnuli. To je stigmatizaci a musím vědět ty termíny jsou tak strašidelné a krkolomné, že soudy zapamatovatelné, že musím rýže jako to to bude asi veliká výzva pro ten obor vůbec, abychom používali terminologii, která nebude tak to výrazně stigmatizující. Tak jak jste to jmenovala. No problémový rizikový a podobně, jako prostě to všechno dnes považujeme v podstatě za špatnou terminologii. Oni jsou to sice epidemiologické definice všechno a má to nějakou historickou vazbou a definice v učebnicích, ale v zásadě to co je na tom podstatné opravdu omlouvám se za ten slovník jako a naše obor je teda na to velmi, jak bych to řekl stále ještě velmi choulostivý,
Minuta: 70
jestliže vlastně psychiatrie má problém s stigmatizaci je v používání termínům, které jste. Ty lidi, tak my jsme na tom ještě hůř. Ano jenom, abych to vysvětlil, já jsem nechtěl hrát našla, ale právě když vezmu to Co říká pan doktor Nešpor. Tak v podstatě Každý kdo si dá na Silvestra skleničku vína. Tak je problematický rizikový a měl by se jít zastřelit, protože nemá smysl, aby dal jo, já jsem to Rozum a nebojte porozuměl jsem to bude ta druhá moje odpověď, to, co je na tom důležitého ve vztahu k alkoholu to číslo tam bylo vlastně tam kde už se bavíme o nějakém riziku ve vztahu k našemu oboru a k takovým těm výraznějším komplikacím a současně Ano. Bavíme se o něčem, kde ta skupina není úplně veliká to samotné jádro nějakých 500 600 tisíc lidí Mimochodem ještě jo z toho, ale to co je na tom důležitého ve vztahu k alkoholu. Já mám trošičku problém právě s tím, abychom o něm hovořili v těch
Minuta: 71
kategoriích strašení a všech kategoriích odsuzujících a stigmatizující, já jsem spíš zastánce toho, že bychom ve vztahu k alkoholu. Měli hovořit zcela jednoduše o tom. Na jakých úrovních se vám prostě může stát co a Jaká je pravděpodobnost toho, že vám to ublíží a současně toto za vzali do té jednoduché kampaně a do toho jednoduchého informování lidi, aby věděli. Co to znamená, když příklad za všechny nejsi, co říkáte, že ta nejvíce ohrožená skupina je malá a máte pravdu, že nejvíce ohrožená skupina je opravdu malá. Problém je v tom, když budete vědět, že například více než 60 až 70 g alkoholu na den vše reprezentuje doba tři piva je zlomovou hranicí, při které ta rizika ve vztahu například onkologickým onemocněním, ať už takové věci jako kolorektální karcinom tlustého střeva a podobně, že na příkaz znamená velmi víc nebo problémy s játry znamená výrazný nárůst a ten nárůsty exponenciální, tak
Minuta: 72
si pravděpodobně velká část populace nebo alespoň ti je rozumný budou dávat postupně pozor a pravděpodobně to může být něco s čím lze pracovat v těch postojích v dlouhodobém horizontu a je tam ta Důležitá informace existuje nějaká zlomová Hranice. Je taky důležité informace, že například pod těch 60 g. To ještě neznamená, že je to tak jako děsně super v pohodě, protože například když si vezmete u žen, tak například už jenom 20. Gramová Hranice zvyšuje pravděpodobnost výskytu karcinomu prsu téměř šest, až sedm procent, není to vysoké číslo, ale prostě důležité je, že by člověk měl mít ty informace a záleží už potom na každém jak se vyhodnotí je to něco podobného, aby vzal paralelu s výživou, prostě je dobré vědět, jaké kombinace jídel. A jaká jídla znamenají vyšší míru rizika. A pro co a je na vás, jak se k tomu budete stavět a s tím alkoholem. Je to podobné to znamená. Myslím si, že
Minuta: 73
dělat drakonické opatření bude velmi složité ve vztahu k alkoholu, ale co je důležité. Myslím si, že většinová populace by měla mít srozumitelnou a dostupnou formou zprostředkovanou informaci. Co to znamená, když a pak už bude na každém jak se k tomu bude stavět. Já jsem to myslel a nedává smysl. Nicméně já jsem tu otázku musel spíš opačně alkohol tu máme a celkem s ním dokážeme žít jako společnost plus mínus s čím kde je to veliká Míra kriminalizace a kriminalita. Přímá na to navázaná ve vztahu k ostatním drogám a kdyby se tam použil stejný přístup jako k alkoholu. Máte to tady nějak certifikováno. Běžte si to koupit do lékárny nebo do tabáku, tak jestli by ne odpadlo 95% toho problému a stejně nějaká skupina s tím problém měla bezesporu, ale byla by výrazně menší a společnost jako taková by na tom byla výrazně lépe rozumím.
Minuta: 74
Pokud by jste ale šel opravdu ve vztahu ke kriminalitě, tak potom alkohol v zásadě reprezentuje násobky toho, co způsobuje z hlediska kriminality všechny ostatní látky dohromady násobky. To znamená, že tam víceméně jako v nějaké chvíli čelíte tomu, že už dnes mám vlastně koneckonců většina z Vás pravděpodobně Pražáci, takže vlastně ve vztahu k tomu, co znamená v centru města se pohybovat ve večerních hodinách tomu asi rozumíte všichni velmi dobře a pravděpodobně jste všichni docela dobře na trénování, jak s tím metrem občas proplížit a těm skupinkám a nebo jednotlivcům s Velkým obloukem vyhýbat a podobně. Toto je třeba obrovský problém a současně třeba z hlediska toho čeho jsme byli svědky v těch posledních měsících. Díky alkoholu má obrovský nárůst domácího násilí jsou spojené nádoby, protože domácí násilí je velmi výrazně asociovaná s alkoholem, tak najednou zjistíte, že ono vlastně to fakt jako velmi ošemetné,
Minuta: 75
jak je vlastně ta skupina veliká a najednou opět jste u toho fenoménu, který prostupuje do té většinové společnosti, co je turisticky největším lákadlem na Praze. No památky To teda nejsou a Zkuste se podívat, jak nás cestovky prodávají venku Praha je prodávaná jako místo, kde je velmi laciný alkohol ponechám stranou ty Ostatní témata, která prodávají také ty cestovky, že zde laciného a současně, kde vás nikdo večer moc nebude popotahovat, můžete si to koupit. Kde chcete. V kolik hodin chcete a chodit a dělat randál po ulicích a někdo 2. Na vás moc účet nebude. To je v podstatě obrázek, který je prodávána je vysoce atraktivní, proč se do Prahy jezdí. Hodně jezdí Jo, to znamená jenom na tuhle tu reakci, že vlastně ve vztahu s tou kriminalitou a s tím porušováním těchto to nemusí být jenom ta násilná, které pro alkohol velmi Holz 1000 nebo citlivým tématem,
Minuta: 76
ale bavíme se i po takových věcech, jako je žít takhle velkém městě v nočních hodinách a a čelit důsledkům toho co to prostě znamená za turistu. Mimochodem, zkuste něco takového udělat v Londýně nebo ve Vídni. Dobrý den, já se chci zeptat, jestli by tady na to vůbec prostor závislosti sdružit do jakýsi skupin ještě zmínil termín nasycený opioidních receptorů. Tak to si představ, že to je jedna skupina návykových látek pak s představou nebude se to řekl správně dopaminová odezva při užívání mobilního telefonu, jestli byste mohl teda to téma nějak nějak popsat, jestli to vůbec dá takhle takhle skupovat, protože i alkohol ovlivňuje nějakou část mozku, která dává nějakou odezvu, na to je navázané pažení a tím se celý kruh uzavírá. Děkuji dobrá otázka. Protože opravdu vlastně
Minuta: 77
to je jedno místo, kde se to všechno je velmi jednoduché, ono to vlastně běhá po stejných drahách. Smrad o základní co v mozku vlastně funguje to na ten systém odměny recording systém je vlastně něco, co propojuje všechny ty návykové látky dohromady, ale to co je na tom fascinujícího, tak vlastně přes tenhle ten systém odměny vlastně chodí, ale i jiné aktivity, to znamená vlastně najednou ty podobnosti s těmi činnostmi a nebo dokonce vlastně úplně stejný mechanismus, díky, kterému prostě když se naučíte Mládí exponovan extrémnímu Sportu nebo jak se mi prostě teaku novému sportu a naučíte se vyplavovat, tak v podstatě tam ta vazba vzniká. A máme tu tendenci potom dospělosti, když to třeba přerušíte. Tak máte potom tendenci se k tomu vracet, co se má skutečně z hlediska mozku je tak vlastně ta základní ten systém, ne struktura. Když ono to vlastně má vazbu na strukturu je tady vlastně totožný v tomhle tom směru a to co je potom důležitého samozřejmě
Minuta: 78
ženu, ty v látky se potom liší podle toho, co se týká receptorů a a těch neurotransmiterů a podobně, to je potom už jako prostě ještě k tomu. Nastav ale ten základní jednoduchý systém, na kterém to chodí vlastně v mozku je systém odměny a ten je společný pro všechny tyhle ty látky. Co znamená v tomhle tom smyslu je tady opravdu jako vlastní potřeba vidět i tu podobnost. Proč mi vlastně máme tendenci v tom chování, pokud se bavíme o té biologické podmíněnosti. Proč tom chování vlastně Máme takhle podobné projevy i ve vztahu k tomu na látkovém a k těm oblasti těch nelátkových závislostí. Toto je na tom Mimochodem teda musím být naprosto fascinující nejenom. Z hlediska toho jak to vzniká. A jak to běhá, ale vlastně i z hlediska toho jakým způsobem mi na to potom reagujeme v té léčbě, protože mi v podstatě ty lidi léčíme velmi podobným způsobem jako u těch tradičních látkových závislosti a funguje to. To znamená vlastně v tomhle tom je velmi zajímavé i to, že například léčebný postup pro lidi, kteří
Minuta: 79
mají problém třeba s hraním a nebo prostě se zvládání vůbec informačních technologií, tak vlastně ty program. Terapeutické metody, které máme tak jsou velmi podobné a ty postupy se za ne mě až tak příliš dramaticky neliší. To Mimochodem, jako když se podíváte vlastně i s tím nahrál teda ještě na tu jednu část vlastně ne. No, že to chování vlastně Velmi podobné, ale má i ten extrémně destruktivně dopad. Jestliže vlastně máte člověka, který může vydržet hrát u počítače hru 2 nebo 3 nebo více dní. Usíná u toho zase se probouzí nemá zajištěné a nestará se ani úplně o základní fyziologické potřeby a máme vlastně popsaná úmrtí vyčerpáním u těchhle těch lidí, co to je prostě něco, co byste si řekl, že není vůbec možné, ale vlastně ta náruživost fixace vlastně A to že od toho se neodlepí The u rizikových jedinců vstupuje podobě, kterou
Minuta: 80
vlastně Známe typicky pro návykové látky toho nejhrubšího zrna. A přitom se jedná vlastně o činnost hraní. Takže opravdu jako v tomhle tom. Je možné vidět ty paralely od té biologické a až vlastně následně do té naprosto tvrdé by bránily reálně podoby, při které je možné Prostě zkolabovat a zemřít na úplné vyčerpání. Já se tam teda zareagoval na to elektronických dotazů. Dobrý večer. Jaký je váš názor na aktuálně velmi populární téma, který v závislosti na cukru. Díky moc na cukro mělo být diagnóza, i když teda mě by to připadalo velmi bizarní rodinu, co si myslím, že bychom pak mohli skutečně dávat závislost na zemi téměř na čemkoliv, ale zajímavá je ještě
Minuta: 81
jedna rovina, kterou kterou zde objevujeme a to je třeba u malých dětí mě na to navedl. Jeden z našich kolegů tam šéf z stomatologie, že identifikovali a vlastně ono to není nic až tak nového poměrně vysoce rizikovou skupinu dětí, která má docela divoké běhej orální projevy, co jsme na prostě jako v těch Velmi podobné. To je to jako podobně jako u ADHD a současně jsou. Velmi vysokých dávkách cukru a současně jsou velmi složitý nebo šetření. Kromě toho, že ten mají víc poničené zuby, tak jsem byl myslel, že ti teda i na ošetření a zvládnutí vůbec v tom křesle a je to přesně tady tenhle ten moment, kdy skutečně vidíte, že spousta těch fenoménu startuje už na téhle té úrovni Mimochodem ty výživové komplikace, tak vzdálené nám skutečně nejsou a například ve Francii do adiktologie poruchy příjmu potravy řadí a ono to ono to až tak vzdálené není a současně například chování dívek,
Minuta: 82
nebo i kluk s mentální anorexií je v mnoha ohledech. Velmi podobné chování našich adiktologických pacientů a současně tam funguje velká spousta metod, které my používáme vlastně u těch návykových látek zase v léčbě zánětu opravdu směrem k tomu vašemu dotazu a je to opět na téma toho, že to stále běhá po těch stejných drahách. Tak jestli chceme čas a touha po moci řadit mezi závislosti nebo je to spíš jedna z forem takzvané psychopatie. Děkuji. To na ně knih jo, jestli rozumím dobře, tak já se to ten druhý dotaz jo, nebo co svítí modře a pardon pardon. Já koukám na ten další. No to to je to tvoje asi docela komplikované, protože mezi závislosti bychom to asi úplně klasického rázu řadit nemohli a já
Minuta: 83
bych možná docela rád předeslal na Margo toho předchozího tématu mi opravdu nemůžeme každou chorobnou fixaci na nějakou činnost řadit do závislosti a dávat diagnózu závislosti, protože u je teda absolutně na čemkoliv jsou lidé, kteří si ničí zdraví a peněženku prostě Tím, že mají potřebu denně naběhat 30 nebo 40 nebo 50 kilometrů. Něco zdravého na tom taky není jako pro zdraví nic neudělal, tak když uběhnete 50 km za den, naopak se zničíte klouby a má to dalších spoustu konsekvence peněženka, když běhat a ty maraton jezdit po celé Evropě, teď je to trochu horší třeba zase bude možné, tak to pro zdraví nemá vůbec žádný efekt, co je na jiné téma na jinou debatu a byli by na to povolení odborníci, ale ve vztahu k této otázce skutečně není možné dávat všem těmhle ten věcem diagnózy a bylo by to Vražedné ten obor by to vlastně roztrhalo
Minuta: 84
a bylo by to úplná r.o. Z toho pojmu závislosti. Znamená to, že prostě mi se spíše k tomu snažíme chovat konzervativně. A to, že si lidé ujíždějí na různých aktivitách. Prostě se snažím a ne patology zovat bitch to samozřejmě může někdy mít až ten patologický rozměr, kdy jsi opravdu ničí zdraví a utrácí za to strašlivé peníze ve vztahu k té moc je to asi takové trošičku komplikovanější ještě o to víc, že to má ten politický rozměr. Ale současně vlastně ona ta anatomie moci má jakési konsekvence směrem k námi, ta vášeň není nepodobná hráčské vášně podobné věcem. Ale znovu opakuji tímhle způsobem aplikováno bychom to mohli mohli dát téměř na cokoliv a to je docela nebezpečné. Týden. Dá se závislost považovat i neustále nakupování knih. A jak to léčit maminka chtěla, ať se zeptám. Já si nemyslím, že mám problém, tak to
Minuta: 85
je ten dotaz, který já jsem si četl před chvílí jako první. To je docela mile. Já myslím, že závislost na nakupování knih je velmi bohulibá věc a pokud to z celé nezruinuje rodinný rozpočet, tak si myslím, že by to maminka mohla podporovat a že se teda taky otázkou samozřejmě, jestli bychom v tom mohli hledat nějaké rozměr patologie. Asi za situace, kdy bychom jenom hromadily ty knihy, nečetli žádnou z nich a utráceli v tom strašlivé peníze a na úkor těch knih bychom postupně z bytu vystěhovali všechny o všechno ostatní vybavení, tak si umím představit, že to asi problém může být. Ale současně Upřímně řečeno jako já si myslím, že to byla pěkná vášeň a 10
Minuta: 86
říct, že mě přišlo milejší se obklopit kniha ministra jiný vybavením, tak musím že toto je mistr si blízké, ale Mimochodem. Teda to to není asi úplně bez zajímavosti ve vztahu k tomu, jak víš, že najednou jak se vám do toho může promítnout postoj asi kdybych se vás některých zeptal, který vás třeba trochu častěji, sednete k pivu nebo k vínu a nebo někteří z Vás, kteří máte jiné záliby v návykových látkách a potom jsme se bavili o vašich postojích. Kam tak bychom se asi postupně dobrali k tomu jak vyrazne ty dvě věci spolu souvisejí a každý si obhajuje m, to co děláme. Takže když Dovolíte. Tak já bych to podpořila by maminka investovala do knih ještě víc. Je to dobrá činnost. Josef Formánek loni v Českém rozhlasu řekl, že jako blízký člověk se závislým nic neuděláte, to se musí rozhodnout. On sám souhlasíte. Co byste těmto
Minuta: 87
blízkým poradil, ale strašně složitá otázka, protože ono se to nedá paušalizovat. Jsou partnery i takovéto situace se stávají, když jsou partneři, kteří skutečně nejsou v tom problémů ponoření, kterých se ten problém tak výrazně netýká a skutečně můžou být tím. Indikátorem. Tím tou první instanci, která toho partnera upozorni druhého, že v ní mají nějaký problém, aby jste si to uměli představit a nebylo to tak akademické. Představte si, že máte manžela manželku. A jste pozvání během léta na pátou párty. S rodinnými známými a váš Partner se na párty popáté opět a současně nejenom, že se opije, ale ještě tam vždycky než Otec nebo do někoho drsné a je nepříjemný a podobně, tak to je přesně ten moment, kdy jako partneři vlastně
Minuta: 88
můžete dát tu zpětnou vazbu, že máte trochu pocit, že to asi není úplně v pohodě a tím se to obvykle odstartovala problém, ale u těch páru je, že toto je ta jedna poloha je docela pozitivní, kdy tam je ten jeden, kdy tu jednu novou stojí venku z Kruhu a říká jako bacha. Tady se něco děje, pak jel a ten větší problém, že vlastně velmi typickým pro pár. Fungování je to čemu říkáme kodependence, to znamená vlastně, že ten druhý v tom páru bývá komplementární nikoliv nahodil a současně se podílí na vývoji celé situace a kromě toho, že v mnoha párek je to tak, že chlastají oba pouze třeba ten manželka to má jenom trošku lépe zvládnuté a sofistikovanější a skrývá jako prostě, ale v zásadě je dávno a dávno za hranicí a nebo případně je nějakým jiným způsobem komplementární vlastně a podílí se na tom procesu rozvoje u toho druhého partnera to závislosti a jsou do sebe, tak zaklesnutí, že ten
Minuta: 89
jejich samotný vztah je velmi významně určující i pro Limited a léčby, takže skutečně Jako já bych si to nedovolila bez takhle paušalizovat. Právě proto, že vlastně Vidíme, že to partnerské nastavení je tak různorodé a někdy může být velmi suprový podnětem a skvělý kopancem na začátku a před nehodou, když jsou ty lidi strukturovaný je opravdu jsou schopni třeba ty manželky ne. Manželé facto stavět a říct jako prostě tak hele raz dva tři a pojďme se domluvit a dáme to nějak dohromady. Zajdeme půjdeme řešit jako prostě jsem tady připravený a jsem připravený se na tom podílet a nebo když jsou méně strukturovaný a vlastně naopak vytvářejí ty další a další vrstvy vlastně těch omluv a podívej se na zakrytí toho problému. To je prostě něco co co co co se nedá vůbec takhle jednoduše kategorizovat a takhle jednoduše šmahem. Odsoudit tak jestli tak máme nějaký dotaz. Už to nesedí
Minuta: 90
zadržet dech, abych viděl jsi se někdo hlásí, děkuji. Dobrý večer, já bych se zeptal trochu jiné strany ve Spojených státech se hodně užívá. Možná jsem trošku dál ve Spojených státech se hodně užívá. Oder o děti na základní. Střední škoda škola používají tyto látky jako léčbu. Najdi. Viděl jsem o tom několik filmu nejsem úplně schopný citovat zdroje, ale vím, že na to zívání prsten drak ve státech je velký problém, zároveň mi spoustu věcí z toho západu přejímáme to znamená. Dá se předpokládat, že za několik let s tou nás bude taky co s tím dělat. Teď už to tady je. To znamená ten Fenomén už dávno není problémem Spojených Států, ale už je v Evropě.
Minuta: 91
A už je tady má dokonce několik vrstev tenhle ten Fenomén 1. Rovina je ta medikace, co jste zmínil, to je skutečně v podstatě riziková medikace a mimochodem třeba celá skupina uživatelů, kteří mají v anamnéze to ADHD vlastně, tak mají spoustu velmi společný. Rizikový znaků a jsou to docela obtížně léčebně zvládnutelný pacienti Mimochodem vlastně užívání stimulancií je v jejich případě vlastně formou sebemedikace, protože vlastně stimulancia u nich mají ten opačný efekt, kdy vlastně symptomy toho ADHD projevy točím ten člověk trpí, tak vlastně zmírňují to. No je to vlastně úplně opačný efekt, než mají stimulancia u běžné populace problém. Samozřejmě v tom udržet to na uzdě a současně ne všechna stimulancia jsou na tom hodná a současně
Minuta: 92
vlastně dneska ta nová generace léků je v tomhle tom smyslu výrazně bezpečnější problém, ale je že to tady je přítomné a skutečně například ne diagnostikované včas velmi výrazné ADHD je vysoce rizikový Faktor pro užívání stimulačních látek jsme na tom dělali docela velikou studii jako dělala se na to adaptace diagnostického na Stroj na Českou populaci a a je to velmi velmi zvláštního zajímavé téma, ale je to vlastně opravdu velmi riziková skupina trošku udělám krok to téma je širší užívání obecně medikamentů mezi lidmi pod 25. Je velmi rozšířen a současně na školách to není problém jenom ve Spojených státech, ale skutečně ten Fenomén překročil Hranice Spojených států a je po celé Evropě. A je velmi výrazně vlastně ne jenom spojený s tím, že je to legální, je to lacinější, je to čisté. Ale současně vlastně velmi
Minuta: 93
výrazně se na tom fenoménu vlastně podílí sami lékaři. Znamená to, že vlastně prakticky medicína v těch posledních 30 40 letech tím, jak jsme se úkol a balí a tím jak vlastně medicína velmi vycouvala Mimochodem, já jsem se pokusil, ten to tam dneska několikrát zmínit. Ona opravdu náš obor se v sedmdesátých osmdesátých letech stal velmi výrazně sociální máš vypadalo, že bude. úplně sociální že z něho vlastně ta medicína jako kdyby úplně vypadla a ono to mělo paralelu nebo Mělo to dopad na výuku v medicíně kdy například tento obor se pro mediky vyučuje na pregraduální úrovni celý jeden den za těch šest let Znamená, že studenti, kteří studují medicínu se za 6 let o našem oboru dozví přesně jeden den v tomto rozsahu mi vyučujeme a postgraduální přípravě pro ně máme v této chvíli 4
Minuta: 94
hodinách v celé připravil lékaře od zahájení studia medicíny, až po dosažení, atestace to za plného vzdělání v medicíně, za těch 12
Minuta: 95
je momentálně dostupný i zde a legálně předepisované opiáty se staly obrovským tématem stejně jako celý rozvoj oboru angiologie léčby bolesti a v téhle oblasti se ještě asi dočkám Electric překvapení, je to prostě obrovský problém, protože ta poptávka po lécích, které mají takový to efekty obrovská a samozřejmě je to přesně o tom kyvadélko. Můžete na to použít alkohol, můžete na to použít některé jiné let látky. Ale současně tady si vlastně můžete přijít na ten přepis a dostanete to legálně předepsané od svého lékaře a je to zabalené hezky a vypadá to, že to máte. Ještě je tam doplňující od pána dotaz. Takže to doplnění je vlastně jsme zaspali nebo to co bylo tedy možné udělat, jestli chcete úplně nejstupidnější odpověď, ano, zaspali
Minuta: 96
jsme a zaspali jsme hned na několika frontách. Je to alarmující a současně vlastně i v České republice se začíná velmi rychle zvyšovat spotřeba předepisovaných opiátu a musím říct, že třeba i pacienti už Někteří i přicházejí k nám a jsou to často vyšší ročníky. Tak musím říct, že vlastně tady třeba nastává ten neuvěřitelný paradox. Že třeba na naší klinice. Já jí moc toho co nabídnout nemám ve smyslu. Samozřejmě oni můžou projít tím naším detoxem, ale Snad mi to ve veřejném prostoru odpustí kolegové, ale vlastně to taková trochu odmašťovna a teď najednou, když tam přijde ten 60 70 75 letý člověk, tak prostě mezi těmi ostatními pacienty, jmenuje se cítí asi trochu divně, ale i pro nás je to takové trochu vlastně divné nehledě k tomu, že vlastně reaguje, jinak i na tu léčbu a současně i ty lidi jsou jinak velmi disciplinovaně, to jsou často lidi velmi jako často předělání
Minuta: 97
naprosto běžně fungující, i když o důchodovém věku, tak jsou často třeba stále velmi fit. Co znamená v tomhle tom smyslu je najednou opravdu velmi zajímavé vidět ten problém v takovéto poloze, na kterou nejsme přivést zvyklý, kdy najednou vidíte, že ten problém nabobtnal. Týká se to už docela velkého počtu lidí a najednou ale vlastně mi jak jsme byli zvyklí dělat s těmi sociálně, slabší mi a nějaký by ideálně se projevující mi tak vlastně na jednu přichází úplně totálně. úplně jiná sociální skupina pacientů s tímto problémem Takže ano, zaspali jsme dost pekelně. To Německo ještě na tom mnohanásobně US A mimochodem jednoduché číslo za Německo v Německu je 40 tisíc pacientů, kterým předepisuje třeba více lékařů léky, které mají tento mají tyto vlastnosti a prostě
Minuta: 98
to je obrovský počet lidí, kteří V tom systému nějak samozřejmě mi teď budeme mít obrovský posun směrem k té elektronizaci zdravotnictví a přináší to lepší kontrolu, ale jednou věci si můžete být jisti, v kterékoliv epoše, pokud je poptávka, tak vidíte, že se vždy lidé technicky nakonec k tomu dostanou a je to jenom otázka najítí toho bajpas u toho regulačních opatření, to znamená není možné to řešit těmi zákazové mi a čekat, že tam to bude vyřešeno problém je na úrovni The poptávky to je klíčový moment. Nabídka už jenom Reaguje to místo, kde se láme chleba je poptávka. Dobrý den Jak se projevuje závislost jednoho člověka na dobrém, ať už fyzická nebo psychická respektive, zda je nějaká hranice mezi láskou a závislosti děkuji,
Minuta: 99
je to pěkná, ale já se budu snažit se nezakecá. Samozřejmě, že ty znaky toho kdy vztah se překlápí z té únosné úrovně a teď vynechme ten stav první zamilovanosti kdesi odpouštíme asi snad cokoliv a jsme se o tom standardně fungujícím delším vztahu, tak jsou to přesně ty momenty, které jsou si velmi podobné i s těmi látkami, tak například. Pokud bez svého partnera, nejsem schopný udělat jakýkoliv program si jiný. A neumím si svůj program představit bez svého partnera a jsi v tom cítíte, že to není tak úplně v pohodě a že každý z nás jako svébytná samostatná bytost. Asi bychom měli být schopni fungovat i samostatně být s někým jsme ve vztahu současně. Pokud nastupují takové momenty, že váš Partner diktuje, jak
Minuta: 100
bude ten společný čas vypadat a není tam žádný prostor na vaše projevení v momentě, kdy to diktování je doprovázeno také manipul. Urážení v dehonestování a to můžou být i velmi sofistikované strategie. Tak tohle všechno pokud je snášeno a nejsou ty hranice nastavený vlastně to co je společného mezitím, kdy se bortí vztah a dostává patologickou podobu a nebo když se bortí Váš vztah k návykové látce, tak tím společným jsou hranice, tak pokud prostě neudržím a Hranice. Pokud Border hranice posouváme hranice a nevšímáme si toho a jsme schopni omlouvat dál dál a dál. Tak potom se dostáváme už do té roviny patologické kdy v podstatě Partner, ať už jeden nebo druhý jeden se dožaduje a druhý ho v tom utvrzuje a vytváří naprosto šílené někdy vazbu. Ono, když se na to podíváte vy potom s odstupem času, tak samozřejmě ten výsledek byste poměrně
Minuta: 101
velmi snadno identifikovali, že tam něco není v pořádku. Ale ono se to odehrává v těch vztazích a to je na těch starých v to Vražedné ono se to odehrávalo rizotu let a někdy dokonce desítek let a to je na tom to čeho si v tom běžnou běžném dennodenním rytmu v podstatě je velmi obtížné všimnout a například tam kde jsou partneři, kteří mají tendenci vytvářet takovýto typ vazby. Tak to jsou takové ty první jemné momenty, kdy například řeknete. Já bych ráda šla s kamarádkou v sobotu ven a ten Partner. Prostě vám to zakáže a nebo vám vysvětlí, proč ne. Dobré chodit v sobotu večer s partnerkou a vůz s kamarádkou ven a obecně vám vysvětlí, že vlastně s kamarádkami se ten prostě nechodí, protože na to je tam on, aby vám řekl Kdy můžete jít ven. Chodit s ním ven, tak si jenom tohle to asi nad vysvětlením a do samozřejmě spoustu ještě dalších aspektů, ale aspoň tyto
Minuta: 102
základní znaky. Tak já nevím, jak jsi na tom časově. Zatím dobrý. Dobrý večer mluvíte o třech pivech denně, jak je to s občasnou. Ale na druhou stranu větší konzumací alkoholu. Děkuji. Toto je docela dobrá nahrávka. Ono je to vlastně pikantní v tom, že ten alkohol vlastně má velmi komplexní účinek, aby jsi vlastně musíte při těch vyšších dávkách vybrat. Co je vám milejší, že si zničíte nebo co ohrozit a víc, takže například, když se na to Budete dívat z pohledu kardiovaskulárního systému. Tak pro kardiovaskulární systém je pravidelná nízká dávka. V zásadě relativně bezpečná dokonce za některých okolností je velmi nízká dávka vína pravidelně užívaného dokonce pro kardiovaskulární systém u některých jedinců zdraví prospěšná má pozitivní efekt. No problém je v tom, že třeba když se na to podíváte pohledem svých jater,
Minuta: 103
tak tam je ten efekt vlastně přesně opačný játrům tolik nevadí trošku více alkoholu naráz, ale docela jim vadí, když je tam ten alkohol pořád, tak je to vlastně na výběr, jestli jako upřednostníte jedno nebo druhé a současně vlastně musíte se na to dívat. Vlastně právě tam kde ten alkohol působí, to znamená například u těch onkologických onemocnění, tak tam jsou poměrně dnes už velmi přesně spočítané, ty frakce to zmraz, jakou pravděpodobností. Jaká hladina, když je dlouhodobě užíván alkohol, tak zvýší pravděpodobnost výskytu toho onemocnění a prostě je to na vás, jestli si to vyberete, tak a nebo a nebo jinak v každém případě. Vlastně neexistuje bezpečná dávka. To je důležité říct. My vlastně dnes už při znalosti těch vazeb mezi těmi onemocněními to co způsobíte etiologicky, že slyší, že to pravděpodobně ten alkohol na tom podílel, tak vlastně dnes už musíme říct, že neexistuje dávka alkoholu, kterou bychom mohli považovat
Minuta: 104
za bezpečnou. A znovu opakuji vlastně ty tři piva tam to jde hodně rychle nahoru, ale skutečně už to jedno pivo až dvě piva zvyšují například pravděpodobnost, že jsem změnil. Třeba už jen toho výskytu karcinomu prsu, ale není to není to úplně zanedbatelné riziko bytě relativně velmi nízké. Alkohol je docela silný karcinogen. Dobrý večer, já bych tady také ráda dotaz jeden snesla. Dovedu si představit a je to pochopitelné, že máme rádi příjemné věci a že k němu utíkáme někdy až příliš. Ale existují lidi, kteří mají dokonce odpor, až budeme tedy citovat nějaký seznam škodlivých látek, tak si dovedu představit lidi, kteří mají odpor ke kouření k alkoholu a drogám nechtějí brát léky a když vezmu v potaz, že to je zdravý přístup, že tam není žádná patologie. Že nechtějí
Minuta: 105
ubližovat někomu, kdo to užívá, zabýval se někdy někdo těmi lidmi. Proč mají ten odpor. A proč jako by jsi někdy nevzali, dejme tomu nějakou drogu. Já můžu Úplně chytám pořád jestli bys ten dotaz trochu upřesnila. Jestli se zabývá někdo lidmi. Kdo má, kteří mají odpor k drogám nebo k látkám, které způsobují závislost? Existují studie, které se zabývají vlastně psychologickým profilováním lidi, ať už z hlediska inklinace teda k některým látka jste mě trochu překvapila s tím, že měl přímo odpor. No je třeba docela zajímavé, existuje skupina. Nebo podskupina například děti z rodin, kde se třeba hodně pilo, kteří mají odpor k alkoholu, ale je docela zajímavé, že tyto děti jsou rizikové z hlediska některých jiných projevů, to
Minuta: 106
znamená prostě například. Jsou z nich zapřisáhlý abstinenti právě díky svému zážitku. Traumatizující mu prostě toho, že třeba jeden z rodičů nebo oba třeba hodně pily, ale problém je v tom, že ty děti to zase zasáhne jako některé jiné oblasti a velmi snadno se dostávají do průšvihu zase někde jinde, ale přímo odpor. On je to vlastně takový trošku. Možná doufáš filozofická otázka. Ale možná když zůstanu přepnu na půdě toho oboru a ona je to vlastně naprosto základní lidská vlastnost způsobovat si něco, co je příjemného, že ho prostě de facto opak znamená, že k tomu musí být nějaký důvod a ten důvod musí být nějakým způsobem spíše dané nějakou patologii předchozí prostě, protože není vlastně běžné nebo není normální vlastně na není biologický danesi způsobovat bolest, jo. To ona je to je to jiné rovině a vlastně na mě by logicky Dane si dělat dobře.
Minuta: 107
Je jasné, že všichni mají rádi, když je jim dobře a já jsem to chtěla jako tak nějak vyjádřit, že jsou lidé, kteří a zdraví jako zdraví postoj mají k tomu, že nebudu pít. Protože vědí Proč nebudou kouřit. Protože vědí. Proč nebudou nad užívat léky. Protože vědí proč. Je to jako nějak. Dali by se klonovat je porady. Dík, ale tak to koukněte nás spousta faktorů. Tak jak žijeme už jenom to, že žijeme v Praze to co tady dýcháme a ten stres hladina stresu, ve kterém se pohybujeme jsou velmi rizikové faktory, kdy se na to podívám. A tímto prizmatem tak zásadě to co je na tom klíčového je pokusit se co nejvíc snížit to
Minuta: 108
nejhorší, co se nám může dít a pokusit se v tom celém najít nějakou rozumnou rovnováhu a je jasné, že například vyšší Míra zdravotní gramotnosti. To je odpověď na vaši otázku je něčím, co vlastně může způsobit a u Spousty lidí způsobuje, že jsou schopni se zorientovat v těchhle těch informacích a jsou schopni dokonce ty informace aplikovat ve svém životě a řídit se jimi a těch lidí jako sice. Jsem trošku. Omlouvám se za to lehce dehonestující, že to je raritní naštěstí to zase tak úplně raritní není a například výživově můžeme sledovat, že vlastně velká část populace velmi jeden na mě jako zlepšila v tom co nakupují. Co jedí a jak se starej o to jídlo. Stejně tak jako vidíte, že spousta rodin i s těmi dětmi zvládá, aby ty děti nejen učily. To se týká jídla, ale je spánek pohyb a všechny tyhle ty věci, které k tomu patří na druhou stranu. Vlastně je pravda a nevím, jestli tam jste měřila
Minuta: 109
trošku jako takové rýpnutí tím dotazem je pravda, že vlastně větší část toho výzkumu je zaměřena více na ty rizikové faktory, než na ty protektivní a ta nerovnováha tam skutečně reálně Existuje v tom výzkumu. To je fakt. Měl jste někdy nějaké drogy kokain a tak dále, popřípadě jaké a hned související otázka, potýkal jste se vy sám nějakou závislostí a případně jak jste si s ní poradil, děkuji za tento dotaz. Já se těm netajím. Já jsem začínal na druhé straně, takže ano, měl jsem spoustu problémů s návykovými látkami včetně alkoholu konopijelek u a dalších věcí a současně vlastně velmi významně mě to ovlivnilo v postoji k nejenom k tomu oboru, ale i k tomu i těm tématům a samozřejmě je to něco, co jsem si musel docela složitě vyřešit. To znamená, já vlastně sám de facto spadám, tak trochu
Minuta: 110
nebo vlastně splňuji kategorii to už moc ne. Ale současně nejsem například abstinent. To znamená například. Není to tak, že bych zcela abstinoval od alkoholu a současně. Byl jsem léta třeba poměrně těžký kuřák. A musím říct, že Přestat kouřit bylo pro mě veliké téma. Mně to například trvalo celý rok a potřeboval jsem na to 22 pokusů, prostě vůbec to nepovažuji za nic jednoduchého Sice, nevyhledal jsem odbornou pomoc kolegu. Řešil jsem to sám, což nebývá úspěšné. A my to nedoporučuji kuřáků. Ale současně třeba můžu říct, že pro mě někde na konci jedním z největších motorů. Proč už přestat konečně kouřit a nespadnout do toho po 23. Byl ten pocit obrovské hamby a ostudy jako z toho, že jsem si říkal pracovat v tomhle oboru. A nebýt schopný se zbavit teda tabáku teda. To už mě přišlo bizarní sám
Minuta: 111
nad sebou, takže jako musím říct, že vůbec ne zlehčuji a například Je to i jeden z důvodů, proč se snažím třeba téma tabáku. A vůbec uživatelů tabáku do toho oboru co nejvíc stahovat a myslím si, že náš obor minulosti tomu hodně dlužil dluží Tom. Možná dodnes, takže rozhodně to nemyslím, že je něco co z čeho se dá vyplácet tak snadno. Možná že někteří máte na sobě náplasti nebo Švejk rád a ono jak opravdu zbavit se tabákové závislosti. Pokud jste opravdu jako dlouholetý silný kuřák. Tak toto Kdo máte vyzkoušeno, tak to co jste zažili, tak je opravdu srovnatelný zážitek je s nimi látkami. To není nesrovnatelné, tak jestli je v sále asi závislost na práci hřišti adiktologii toto téma, kde to je vlastně nehmatatelná. No funguje to stejně má to stejné mechanismy současně. Tedy ještě to záludné, že tam je to sociální podmiňování S8 a oni vás za to oceňují a všichni vám za to
Minuta: 112
tleskají, ne? Všichni vám za to zaplatí. Ale ono už jenom to potlesk může být velmi motivující pro spoustu lidí, je to stejné a opět pokud vám to něco cítí. Kde existuje nějaké chybějící místo prostě o to tady jde, to je ten prý. Prostě je něco chybějícího, do čeho to nasedá, tak pokud tam nasedne ta práce, tak potom není tak velký problém těch 14 16 hodin denně dělat a mít pocit, že je to v pořádku a svůj život pracují i zemřít se dá na pozitivní věci. sociálně oceňované Existuje podle vás nějaký způsob, jak se vyrovnat se závislostí na digitálním světě? Když se stává vlastně součástí nás samých naším prodloužením to je. To je ta moje poznámka o tom Matrixu a ono se to prostě stává naší součástí, stává se to. No vlastně. Za chvíli
Minuta: 113
to bude součástí našich těl, že opravdu jako ta snaha zrychlovat to a odbourat i Periferie je naprosto zřejmá nebo prostě Adel a ta rychlost je je je jeden z klíčových parametrů. Víte ono to docela zajímavě otevřelo úplně jiné téma staré prastaré téma našeho oboru, které nás doprovází od začátku je možné obnovit kontrolu nad tím užíváním, když jste jí ztratili. No my jsme let a tvrdili, že ne v závislosti definována jako chronické progredující onemocnění najdete v učebnici. No ale najednou vlastně jsme konfrontováni s tím, že ty lidi, kteří chodí s těma telefonama a s těmi technologickými závislostmi, tak vím nemůžete říct budete abstinovat ty lidi by to vyřadilo z práce ze sociálního života ze společnosti to nejde a Znamená to, že jsi že ztratili kontrolu, tak my
Minuta: 114
nemůžeme stavět na tom paradygmat u že tu kontrolu nelze obnovit a ono jí lze obnovovat samozřejmě u někoho někoho líp jsou na to různé nástroje postupy, ale vlastně vrátilo. To ten obrovský Paradox, který Mimochodem ve světovém písemnictví probíhal v sedmdesátých a osmdesátých letech ve vztahu k alkoholu, zda je možné obnovovat u těch uživatelů. A u koho u koho ne kontrolu nad užíváním a problém je v tom, že skutečně existují lidé. Jsme přesvědčení, že tu kontrolu obnovit nelze a není to tak malý počet našich pacientů. Ale na druhou stranu to nelze paušalizovat. Právě proto, že vlastně tady jsme svědky něčeho, kde jednak obnovujeme tu kontrolu a současně kdybychom trvali na tom paradygmat. Už je úplná abstinence je to k čemu musí dospět. Tak ty lidi vlastně zcela vyřadíme ze života. Takže Moje odpověď zní. Ano bude to našich součástí čím dál tím víc a současně si myslím, že
Minuta: 115
ta hranice s těmi stroji bude pekelně pekelně tenká, bude se stále posouvat a šroubovat. Kdy vidíte hranici nezdravé závislosti je závislost nezdravá až tehdy, když začne výrazně komplikovat život z nějak poznat s bezpečným předstihem. S předstihem Ne, myslím si, že něco takového neexistuje, existuje to, že víme co jsou rizikové faktory víme teda. Jaké jsou protektivní faktory, ale to co je na tom důležitého. Je to proces to není něco, že Lucka ne teprve je to proces a je to plíživý proces. Myslím si, že ta hranice to nejdůležitější na té hranici je to kdy. Můžete udělat něco jiného. A kdy máte volbu? To máte volbu
Minuta: 116
a tu volbou realizujete a rozhodujete se, tak si myslím, že to je velmi významné kritérium pro to, kdy se pohybujete na té zdravé části. Pokud přestáváte mít volbu, tak to začíná být patologické a myslím si, že to je velmi univerzální princip pro uplatnění pohledu na tyhle ty situace současně není to imaginární volby, jo, když uběhnete tady naproti do těch hospod, tak samozřejmě tam všichni mají pocit, že mají volbu. Tady jde o to, jestli to v tom životě reálně uplatňujete a jestli tím opravdu jste schopni žít. To znamená, že skutečně ses jste schopni rozhodovat různě v různých situacích podle kontextu. Pokud ztrácíte schopnost se přizpůsobovat tomu kontextu. No vlastně s tím dalších parametrů jedním z dalších důležitých parametrů je ta naše schopnost reagovat na to okolí a přizpůsobovat naše potřeby tomu, co to okolí dává a může dát a nebo naopak limitovat. Pokud tuhle rovnováhu, nejsme schopni. Hledat tak se pohybujeme
Minuta: 117
už prostě v situaci, kdy ta adaptace není, kde není adaptace začíná patologie. Tak dáme jednu poslední dotaz elektronický pak ještě jeden asi budete mít někdo tady v sále, tak související. Kdy vidíte příčiny vzniku závislosti je možná nějaká prevence. Příčiny jsou poměrně velmi dobře prozkoumané začínej o tě genetických psychologických výchovných, ale samozřejmě Důležité jsou i ty dobové způsob, jakým Media o tom informuje, kým se o tom bavíme, jak se na to nahlíží ve společnosti. Jaký postoj společnost k tomu zaujímá to všechno funguje to všechno jsou faktory, které ovlivňují nezávislosti. Proto celý ten dnešek. Proto i to jak se to vlastně může proměňovat. Už jenom ti nechce jako společnost k tomu stavíme a já se omlouvám, já jsem tu druhou polovinu té otázky.
Minuta: 118
Městské možná nějaká prevence a prevence možná je prevence udělala obrovský vývojový skok a dnes měříme dokonce už i efekty různých intervenci umíme ty intervence dělit umíme násobit ty efekty a nebudu vás zbytečně zatěžovat dlouhým povídáním podstatné je, že existují preventivní programy. Máme dokonce i změřené v kterém věku je nejvyšší prevent abilita například s tebou k návykovým látkám je nejvyšší prevent. A byli tam mezi 11
Minuta: 119
jsou 2. Programu ty první jsou seberegulační to znamená posilování seberegulační dovednosti logicky vlastně jo některé ty dotazy, které dnes padaly. Tak s tím souvisejí a dobrá schopnost zvládnout vztek smutek nějakou mimořádnou zatěžující situaci. To je o našich adaptačních a seberegulační dovednostech, tak tyto typy programu jsou velmi účinné a druhý typ velmi účinných programů jsou programy, které posilují sociální interakci a sociální dovednosti komunikační v 1
Minuta: 120
dobře. Dělal jsi nějaký výzkum? Kde vzali pokusné krysy a ty krysy zavřeli do klece a měli takové topítko a z toho pítkem dávali kokain měl víc věcí pítka jedno s kokainem a jedno jednu normální vodou. No a ty krysy si chodili pro ten kokain, chodili se pro něj pořád, tak je zavřeli do klece nějakou jinou skupinu kontrolní a je tam měli taky dvě pítka jedno s vodou a jedno s kokainem. Ale měli tam spoustu hraček. Mohli to na kolečku a tak dále. No ten výzkum v podstatě prokazoval to, že ty krysy, když měli Spusť z toho vybití a ti ty ostatní krysy a ten to sociální zázemí, tak se toho pítka S tím kokainem ani nedotkli, protože vlastně to pro ně nebylo tak zajímavé, nenudili se.
Minuta: 121
Jakým způsobem se zároveň s nějakou přednášku, která říkala, že je člověk, který je závislý na drogách? Tak to správné není jako Billou české společnosti, ale integrovat do té společnosti, protože ta integrace do společnosti vlastně nějakým způsobem může rehabilitovat. No na kolik je to utopie? A na kolik se to dá realizovat. 600. Ale hned několik otázek najednou k tomu prvnímu volnočasové, když to Aplikujeme do prevence u dětí volnočasové aktivity a zájem o ty děti a jejich dobrá výchova je samozřejmě. Ten základní předpoklad má důležitý preventivní potenciál má preventivní dopad. Ale současně vtv6 populaci
Minuta: 122
přesto existují rizikové skupiny, které i když budou mít dobré volnočasové aktivity, přesto budou inklinovat a chovat se rizikově a vyhledávat rizikové situace. To znamená že vlastně i kdybychom zajistili pro všechny děti dobré využití volného času, tak přesto části děti do toho problému s jinými slovy, my musíme být schopni reagovat na ty rizikové skupiny v populaci a vytvářet specifické preventivní intervence zaměřené na ty rizikovější děti, které potřebují víc než jenom my už. Volného času. To je k té první části té vaší otázky a pokud se bavíme o té integraci nazpátek, kdyby to neplatilo, tak vlastně všechno co My děláme bude přestávat smysl. Nebude to fungovat mi velkou část pacientů jsme schopni vrátit do společnosti a vracíme do společnosti a současně kdy se podíváte na ne jenom lidi, kteří mají problém s alkoholem,
Minuta: 123
ale s těmi vysoce nebezpečnými pouličními drogami a vlastně velká část z nich skutečně v jejich životním příběhu to není vlastně o omluvení a takového toho. No oni jsou to chudáci. Ne velká část z nich, ale skutečně je reálně zatížena obrovským množstvím handicapu a jejich startovací pozice. Prostě nebyla stejná, jako je ve většinové společnosti v tomhle tom smyslu už jenom například to, že jsem vyrůstal v rodině, kde například vzdělání. Je velmi nízké vzdělání obou dvou rodičů a v a jsou velmi nízkopříjmové oba dva, tak vás do toho života vybavuje takovým množstvím rizikových faktorů, že v podstatě s takovouhle zátěži vůbec není jednoduché. Vůbec není jednoduché fungovat a prosadit se a fungovat zdravě to vůbec neznamená, že není spousta lidí, která by to nepřekonala. Jo, naštěstí to lidi umí překonávat. Ale na druhou stranu. To znamená, že ve společnosti jsou
Minuta: 124
taky takoví, kteří to nedokážu překáží překonat sami a na těch programech, které děláme. Je krásně vidět, že vlastně podstatné části z nich je možné efektivně pomoci a je možné vrátit zpátky do toho normálního fungování pomocim dodělat vzdělání, pomoci jim se chytit na trhu práce a bejt ve společnosti je něčím užitečný a nekonzumovat jenom prostě nějakou pomoc a ne způsobovat škody okolo sebe, to je na tom v podstatě to asi nejpodstatnější, já myslím si, že Kdy si Uvědomíte, že vlastně naše služby mají za sebou vývoj jenom na českém území od 1
Minuta: 125
lidech. To je to nejdůležitější, ale jinak těch datech, že prostě ta investice do toho oboru na úrovni preventivní a léčebné péče prostě, že smysl pro tu společnost má, takže moc děkuji za tenhle ten poslední dotaz a děkuji. Tady jste vydrželi takhle šíleně dlouho se mnou tady dneska. Děkuji. Díky.

Předchozí video

Kateřina Cajthamlová: muži mají od přírody víc partnerek, MeToo je neskutečné pokrytectví

Další video

Týden s Tesláčkem - Pondělí