Chceš podpořit tento kanál? Staň se PATRONEM!

Nemáme potřebu navazovat sociální vztahy a tak zakrňujeme, říká Vratislav Hlásek

Jak říká Vráťa: “Jednodušší život, se prostě lépe žije.” Začněme u závislých vztahů a způsobů, jak s nimi pracovat. Více v BEST OF z rozhovoru.

Automatický transcript

Minuta: 0
ty přijdeš a jeden velký Aspekt toho a možná to s tou Styles ti souvisí je to schopnost převzít zodpovědnost za svůj život To je to co jsme říkali na začátku bez té zodpovědnosti za svůj život se v podstatě nedalo přežít ani předtím Jenže ty podmínky byly tak tvrdé že vás prověřily že vám sebrali tu možnost žít Pokud jste tu zodpovědnost nepřevzal byl tam jasný evoluční filtr dnes můžete vydržet Právě s těmi infantilním i dospělými vzorci až do konce života Asi jste mi natolik robustní a bohatý že vás v podstatě umřít nenechá což je na jednu stranu řekněme pro toho jedince výhoda na druhou stranu ten jedinec pak předává ty vzorce dalším skupinám lidí ať svým dětem okolí potvrzuji se navzájem a je vlastně velmi těžké potom v tomto případě dojít ke změně pokud
Minuta: 1
ta radikálnost ta do nebezpečí ta hrozba tím řekněme strachem z nepřežití není tak veliká neříkám že bychom se k tomu měli jakkoliv vracet říkám že bychom to měli zohlednit při výchově Abychom věděli že toto nám už nepomůže k té dospělosti tu dospělost musíme vytvořit daleko víc zevnitř a daleko nic na základě vnitřních hodnot než z tlaku zvenku dokáže člověk který má třeba pocit že mu některý vzorce chybí nebo že máš špatný z té výchovy je změnit A samozřejmě Možná se naráží protože ta první velká věc to možná i spousta lidí nemá jet uvědomění že Aha dělám něco co mi nefunguje Proto tomu říkáme redesign protože věříme tomu že spousta z nich jde redesignovat změnit vycházíme z toho že ty základní vzorce které máme se stejně stali jsme získali určením tedy nějakým původní designem Tak jak nás tarot Připravila
Minuta: 2
nebo okolí a tím, že přebírám zodpovědnost za svůj život jeden z kroku může právě být i to, že převezme zodpovědnost za to jak na designovaný jsem a říkám jsou funkční vyhovují mi nepošlu nefunkční některé z ty vzorce nebo jsou zbytečně složité, já jsem zastáncem zjednodušení života, protože si myslím, že jednodušší život se prostě jedno. Přijeď žije, že tam ta rovnice je neoddiskutovatelná, ale nemění, nepleťme si jednoduchost a minimalismus minimalismus je poměrně složitý a náročný proces ta jednoduchost musí být právě v tom jak přistupujeme k chápání sebe svého vnitřního světa, ne to čím se kolem sebe obklopujeme. Popište mi třeba trošičku tu jednoduchost se stavím už tom slově jednoduchost zaznívají dvě slova jeden a Duch, to znamená, má-li být život jednoduchý. Měl bych umět
Minuta: 3
žít jedním duchem, to znamená. Neměl bych svůj vlastní život opírat o někoho jiného a tady vidíme rozdíl mezi dospělosti a dětstvím dospělé jedince považujeme za lidi, které mohou dětem nabídnout tu možnost. Opři se o mě, ale cesta k dospělosti znamená postupně se z toho mého přední je od toho uzlíčku na začátku. Vždyť je nosím krmím a všechno pro tebe dělám. Protože nic z toho ještě neumíš až po to, kdy to všechno co potřebuješ pro svůj život pře vezmeš sám, takže ta vnitřní jednoduchost je právě schopnost přežít sám se sebou a všechno to co my potřebujeme. Potřebujeme mít sociálně začleněny a vždycky jsme kolem sebe tu sociální skupinu potřebovali. My máme dneska Tak jaký jsi anonymně vydal legovanou mi už nemusíme znát svého konkrétního doktora ani svého šamana ani svého dodavatele hovězího nebo vyráběč
Minuta: 4
a figurek, protože všechno tohle můžeme čerpat ohromně velké skupiny lidí a ochranu od Policie od armády zdravotní péči. Takže to co původně zajišťovala celá ta kmenová struktura řekněme, tak tlupa dneska vlastně poskytuje sociální zdravotní a jiné zabezpečení to znamená mi zase nemáme ten vnější důvod vytvářet sociální vazby, ale co je velký problém mi vlastně tím pádem zakryjeme v potřebě nebo ve schopnosti ty sociální vazby vytvářet a to v rozporu s tím, jak jsme evolučně nastavený, to znamená největší nebezpečí současné doby je že jsme sociálně izolovaný vyloučené malinkých útvarech. V rodinách bydlíme v domě, kde se neznáme se sousedy svoje kamarády. Máme distrakční poměrně daleko. Jezdíme za nimi jednou za čas. Takže my jsme vlastně udělali pro naši hlavu velký bezpečí, máme všechno
Minuta: 5
krásně zajištěné, ale naše tělo se cítí vyloučení. Takže ta dospělost a jednoduchost je že abych uměl přežít sám. Musím zároveň být schopný dobře vytvářet sociální vazby ve svém okolí. Co znamená nesmí mít strach z toho lidi oslovovat vytvářet s nimi spojenectví, které je dané třeba jenom tím, že se máme rádi navzájem. Zdravíme se rádi se vidíme a dokud se nic neděje, tak ho k ničemu vlastně nepotřebujeme. Ne v okamžiku potřeby máme vedle sebe blízké lidi, kteří Jsou ochotní na pomoc a zároveň my Jsme ochotni pomoci tím.

Předchozí video

Aleš Cibulka: Jsem gay, někteří odpůrci homosexuálů nemají vyřešenou svou vlastní sexualitu

Další video

JAK HACKOVAT (NEJEN) AUTO DÍL #2