Chceš podpořit tento kanál? Staň se PATRONEM!

Elektřina je naše největší závislost. Říká Petr Rokůsek

Zvykli jsme si, že elektřina je vždy a ve všech zásuvkách. Co se ale stane, když nebude třeba 3 dny dostupná?

Automatický transcript

Minuta: 0
Ona možná prohodit a těžko pochopitelný, že jo, protože vlastně od a energetiky. Každý je zvyklý minimálně tady možná ne jako v jiných rozvoji zemích, ale že ten že ta elektřina je vlastně vždycky všude pokaždé, že tohle zásuvky, tak tam za Elektřina je ale dělá se jako nevnímají, že v tuhle hodinu cena elektřiny je vlastně jiná než tu další hodinu, protože je to takhle dynamický proces je to tak, my jsme v podstatě. My platíme. Tady za ten luxus 100% dodávky, vytvořili jsme si na to instituce vlastní, který to mají za úkol tuhle tu dodávku doručit a oni to dělají není to zadarmo. Já na to znamená třeba kdyby jsme si řekli, že čtvrt hodiny za rok. Může být výpadek, tak bychom ušetřili několik miliard. Já proti tomu nic nemám to jakoby v pořádku na druhou stranu víc a víc využíváme energie přírody. Cože? Tomu
Minuta: 1
říkám, že to je vlastně jako dech planety tak Musíme se umět podle toho dechu, tak jako přizpůsobovat a často v tom nevidím, tak velký problém. Ono to zkrátka jde. Jenom se to musí s transparentním a v rámci nových technologií jako i o té můžou sestro je třeba být řízení na dálku a a agregovat v podstatě ty možnosti posunout tu spotřebu o hodinu, tak si myslím, že tady tudy cesta vede. A že ne nutně musíme nechat vydělávat třeba hnědouhelném elektrárnám teď na tom, že jsou obnovitelné zdroje, což je fajn, že zas tu službu teď jako dělá jo, protože to nějaký přechod, ale jsem moc rád, že v podstatě český stát se rozhodnu umožnit tu flexibilitu třeba podnikatelům, místo toho, aby jsme sjížděli úhel, tak můžeme zkrátka o hodinu snížit někde nějaký třeba přepravní kovy pásy odsýpá vás třeba jednu hromadu na druhou a nebo nebo třeba jsou to sklady kde? Nachlazený
Minuta: 2
zboží to jako když to vypneš to chlazení na hodinu, tak se vůbec nic nestane, v že tam je obrovská jako retence v tom chladu. A nebo třeba topení, tak se to na topí do nějakého bojleru. Zase se to prostě jako na chviličku upřesní. Takže ta výhoda pro ty firmy je vlastně ušetření nákladů a plusy na druhou stranu. Vlastně to jsi to vyrovnává, takže ti máš jako me nákladům na to řešit nějakou akumulaci nebo nějaký jako vyrovnávací ze zdroje a tak dále. Mě to čistá ekonomická, moc se vracelo, to je na mě zpřístupnit odemknout ten zdroj, ten je zajímavý, že lidi vůbec nevěděl, že takový Zdravím mají ve smyslu, že když se budou chovat jinak. Takže může ušetřit, že jakoby musí se to odemknout. Prostě odemyká se to tu regulací třeba no, no, protože jako vlastně dneska těm lidem řekl, že upřímně energetika je docela složité téma a dneska já mám pocit, že většina lidí bere elektřinu, možná úplně stejně jako Opera
Minuta: 3
prostě jako mám mobil a kdykoliv se někomu zavolat. Tak jako můžu a vlastně jako nevidím, co je zatím a že to je nějak jako dynamický proces, jak to říkáš a tak dále. Jo jo, ale vždycky říkám, že to je největší závislost naše, že alkohol proti tomu je nic. Jo to prostě opravdu si vypnem elektřinu na tři dny akční se zblázním a a vlastně si to neuvědomujeme a jsou nějaký jsem studie ne, že jako co se stane. Vyber nějaký dvoudenní blackout, jako já, nevím po 24 hodinách začnou rabovat a vlastně je to Screen a hodně autorů s tím samozřejmě šíří strach. Na druhou stranu by jsme si to měli zvedám. A nebo si to zkusit. Jo určitě já jsem myslím, že ta elektřina je prostě doopravdy, já jsem si té civilizace a pro mě to znamená něco jiného než strach pro mě to znamená zodpovědnost, že když chceme mít magnetický stát, tak možná ještě víc než Praktická
Minuta: 4
politika je demokratická energetika a je to fascinující pro mě to sledovat, protože to jako nikdo o tom nemluvíš, jo? Já teď vůbec nikdo neví, jak to vlastně funguje, jak jsou ty Státy propojený, jak si vlastně tu elektřinu přesouvají pak najednou vypadne nějaká nějaký zákaz zpráva, která je samozřejmé pokroucená ve smyslu, že díky obnovitelným zdrojům, málem byl výpadek elektřiny nikde jako z balkánu a že to jde. Prostě do Evropy, no, ale ono to prostě ty hranice elektrický doopravdy padají, ale je to zajímavé, že všichni řekne Evropě tím Evropská unie a tak dále nebo musíš na mladá jako všude na i na jejich světadílech. Myslím si, že Amerika vždycky Amerika Austrálie jsou svým způsobem specifický v tom, že jsou prostě jako nejsou, tak kde jako The fragmentovaný ako Evropa Evropa je fakt těžká, jako jsem si že přijedeš hranice a jsou tam jiné jogurty, jo prostě a na všechny tyhle ty výrobky
Minuta: 5
to je fakt těžký prostě a ale ta energetika to řídí inženýři prostě tak já jsem zvědavý. Když se politika dostane daleko víc do té energetiky a teď nemyslím jenom ve smyslu, jak je tady v Čechách v 11 diskuze o Dukovanech, kde se říká mi jako český stát potřebuje mít svůj vlastní zdroj. A já si říkám Ale vždyť my už jsme dávno propojený prostě s těma sousedama. Normálně to tady péče algoritmem, jo přetéká přes hranice. Jako na co se tady budeme hrát, jako že to soběstačná spíš jde o to jak chytrou a jak inteligentní tu přenosovou soustavu budeme mít. A kde teda ty zdroje v rámci Evropy budeme logicky umísťovat, aby nebyly. Obyvatelé okolo přemýšlet odděleně od politiky a všech těch samozřejmě.
Minuta: 6
Já vím, že oni to mají těžké, protože tam jsou úplně jiné snahy prostě no, takže

Předchozí video

TEST ZDRAVOTNÍCH ŽIDLÍ ADAPTIC

Další video

CAR HACK #3 JAK HACKNOUT JEEP?